Sở Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh việc thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2021-2022

  16:39 03/10/2021

  Ngày 2-10, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 2169/SGDĐT-KHTC về việc chấn chỉnh các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2021-2022.
  Ngành giáo dục Hải Phòng xây dựng môi trường học tập thân thiện, hạnh phúc, để "mỗi ngày đến trường là một ngày vui"

  Để chấn chỉnh việc thực hiện các khoản thu đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND quận, huyện chỉ đạo các đơn vị giáo dục thuộc quyền quản lý; Hiệu trưởng các trường THPT; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra các khoản thu đầu năm học 2021-2022 để chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có); Giao Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường thanh tra, kiểm tra về các khoản thu trong năm học 2021-2022; tham mưu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; Yêu cầu các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện các khoản thu theo kế hoạch năm học 2021-2022...

  Lưu ý, không tập trung các khoản thu vào đầu năm, phân kỳ hợp lý trong năm. Đối với các khoản thu theo thỏa thuận, phải được sự đồng thuận, thống nhất của cha mẹ học sinh, tránh gây áp lực đối với cha mẹ học sinh, nhất là trong giai đoạn kinh tế xã hội đang chịu ảnh ảnh tiêu cực bởi dịch bệnh Covid-19.

  Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về các khoản thu, chi tại đơn vị. Nếu để xảy ra tình trạng lạm thu, thu trái quy định sẽ phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu trước cơ quan chức năng có thẩm quyền, trước pháp luật và bị xử lý theo quy định hiện hành.

  Yêu cầu các trường THPT, các đơn vị trực thuộc báo cáo kế hoạch các khoản thu năm học 2021-2022 về phòng Kế hoạch Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 6/10/2021; Các trường mầm non, tiểu học, THCS báo cáo kế hoạch các khoản thu về cấp có thẩm quyền theo quy định.

  TC

  Thiên An

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông

  Liên kết hữu ích