Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố: Triển khai nhiệm vụ thanh tra – pháp chế năm học 2021-2022

09:38 06/10/2021

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác thanh tra – pháp chế năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ thanh tra – pháp chế năm học 2021-2022 tại điểm cầu trung tâm Sở kết nối với 85 điểm cầu thành phần trên địa bàn thành phố. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bùi Văn Kiệm dự và chủ trì hội nghị.
 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bùi Văn Kiệm phát biểu khai mạc hội nghị 

Trong năm học 2020-2021, Ban Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành thanh tra hành chính 17 đơn vị; thanh tra chuyên ngành 20 đơn vị, kiểm tra chuyên ngành đầu năm với tại 6 quận, huyện với 21 đơn vị; thanh tra đột xuất 6 trường THPT và 2 trường THCS. Nội dung thanh tra tập trung các vấn đề trọng tâm, trọng điểm như: các điều kiện bảo đảm cho chương trình giáo dục phổ thông mới; thực hiện các quy định về chương trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, thu và sử dụng các khoản thu, các qui định  bảo đảm an toàn trường học, dạy thêm học thêm…

Công tác pháp chế của Sở Giáo dục và Đào tạo trong năm học 2021-2022 cũng đạt nhiều kết quả tích cực như: làm tốt công tác tham mưu với UBND thành phố ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về các khoản thu tại các cơ sở giáo dục vào đầu năm học, đặc biệt là mức học phí để thống nhất thực hiện trên phạm vi toàn thành phố; công tác kiểm tra rà soát văn bản được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc; công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật được quan tâm, nội dung phổ biến có chọn lọc, đổi mới, ngày càng nâng cao, mang lại hiệu quả thiết thực...

Năm học 2021-2022, công tác thanh tra – kiểm tra của Sở giáo dục và đào tạo đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng; tiếp tục kiện toàn đội ngũ thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra; xây dựng các kế hoạch thanh tra và kiểm tra; tiếp tục thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã góp ý vào việc xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, dân chủ góp phần hạn chế các sự việc tiêu cực; đồng thời trao đổi, thảo luận, tham gia ý kiến vào kế hoạch, nhiệm vụ công tác thanh tra – pháp chế năm học 2021-2022.

 Thiên An

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông