Sôi nổi các hoạt động văn hóa

21:46 10/09/2018

Thời gian qua, thực hiện hiệu quả công tác phối hợp thẩm định các chương trình biểu diễn nghệ thuật, thẩm định văn hóa phẩm xuất, nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh, quản lý di sản, di tích trên địa bàn thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao đã đảm bảo thực hiện công tác quản lý nhà nước về văn hóa.

Triển lãm kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 thu hút sự quan tâm của công chúng

Trong tháng 8-2018, Sở tiếp tục chỉ đạo các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công các chương trình biểu diễn nghệ thuật cuối tuần tại Nhà Kèn - Vườn hoa Nguyễn Du; triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9; tổ chức Triển lãm lưu động chủ đề 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Triển lãm Mỹ thuật Đồng bằng sông Hồng lần thứ 23.

Cùng với đó, Sở hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác lập hồ sơ dự án tu bổ, tôn tạo di tích; tiếp tục triển khai Đề án công trợ kinh phí trùng tu tôn tạo di tích lịch sử văn hóa xếp hạng cấp thành phố giai đoạn 2018 – 2025, phân kỳ năm 2018 và phối hợp triển khai chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2017, 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với các dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

HT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông