Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19

08:46 12/08/2020

Ngày 10-8, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 2533/BHXH-BT hướng dẫn bảo hiểm xã hôi các địa phương về việc tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Cụ thể, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nay vẫn còn gặp khó khăn thì được tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, tối đa đến hết tháng 12-2020.

Ngoài ra, với người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 bảo đảm đủ các điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (lần đầu) thực hiện theo quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trước đây của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa đến hết tháng 12.

Thẩm quyền, thủ tục hồ sơ, trình tự thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 4-5-2020 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp cơ quan bảo hiểm xã hội để hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định.

Trước đó, theo báo cáo của bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, ước đến hết ngày 30-6, số đơn vị đã nộp hồ sơ được phê duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là 1.519 đơn vị, tương ứng với 130.794 lao động với số tiền khoảng 475 tỷ đồng.

Trong bối cảnh các đơn vị, doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn chủ động thực hiện nhiều giải pháp để kịp thời bảo đảm an sinh xã hội cho người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, doanh nghiệp theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ quản lý Nhà nước.

(theo TTX)

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha