Tăng 75.403 người tham gia BHYT

14:26 05/07/2018

Trong tháng 5, BHXH thành phố đã cấp 9.370 sổ BHXH, lũy kế 45.888 sổ BHXH; rà soát, cấp lại và trả sổ BHXH theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 cho 398.701 người lao động, đạt tỷ lệ 96,34% kế hoạch.

Cũng tính đến hết tháng 5, số người tham gia BHYT trên địa bàn thành phố là 1.648.391 người, chiếm 82,38% dân số toàn thành phố, tăng 201 người so với tháng 4, tăng 75.403 người (tăng 3,77% về tỷ lệ dân số tham gia BHYT) so với cùng kỳ năm 2017.

Số thẻ BHYT đã phát hành trong tháng 5 là 65.748 thẻ BHYT, lũy kế 895.779 thẻ, tăng 425.237 thẻ BHYT so với cùng kỳ năm trước.

BH

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha