Tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

10:13 14/06/2024

Chiều 12-6, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố (BCĐ) tiến hành phiên họp thứ 7 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Trưởng BCĐ.

Phiên họp nghe báo cáo, cho ý kiến về tình hình kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của BCĐ và một số nội dung khác.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng BCĐ Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố chủ trì phiên họp

6 tháng đầu năm 2024, BCĐ tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy kịp thời cụ thể hóa các chủ trương chỉ đạo của Trung ương và Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bằng các văn bản chỉ đạo cụ thể. Công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng được triển khai đồng bộ, bài bản, hiệu quả.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật Nhà nước được đẩy mạnh và đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

BCĐ ban hành và triển khai thực hiện chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024. 6/6 Đoàn kiểm tra của BCĐ đã hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023, sau kiểm tra các đoàn đã ban hành báo cáo kết quả kiểm tra, BCĐ  ban hành Kết luận kiểm tra và Báo cáo kiểm tra chuyên đề. Đã ban hành Quy định của BCĐ về khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy, BCĐ theo dõi, chỉ đạo xử lý bám sát tiến độ đề ra (đã kết thúc xử lý 4 vụ án, vụ việc do các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo xử lý và 2 vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ thành phố theo dõi, chỉ đạo).

Đồng chí Đặng Bá Cường, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, cơ quan thường trực BCĐ báo cáo tại phiên họp

6 tháng cuối năm 2024, BCĐ tập trung triển khai hiệu quả Chương trình công tác năm, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của BCĐ và Thường trực BCĐ. Theo đó, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cụ thể hoá kịp thời, đầy đủ và thực hiện nghiêm các chủ trương, đề án của Trung ương, kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; hiệu quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội. Đồng thời tập trung chỉ đạo hoàn thành việc điều tra xử lý các vụ án, vụ việc mà Ban Chỉ đạo Trung ương kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo xử lý và các vụ án, vụ việc do BCĐ thành phố theo dõi, chỉ đạo xử lý bảo đảm tiến độ đề ra.

BCĐ thống nhất với báo cáo, đề xuất của Ban cán sự Đảng UBND thành phố, Đảng ủy Công an thành phố về việc đưa 3 vụ việc ra khỏi diện Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo xử lý. Giao Ban Nội chính Thành ủy - Cơ quan Thường trực BCĐ chủ trì, phối hợp Ban cán sự Đảng UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp xây dựng dự thảo văn bản của Ban Thường vụ Thành ủy để báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo Trung ương đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo xử lý./.

                                                                   Hồng Thanh                                                                                    

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông