Tăng cường các hoạt động thanh tra về môi trường

17:32 09/03/2011

Sở Tài nguyên - Môi trường vừa ban hành kế hoạch về việc thanh tra, kiểmtra lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2011. Với mục đích phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên - môi trường.

Các cơ quan quận đã phát hiện những sơ hở trong chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các biện pháp khắc phục; đồng thời phát huy những nhân tố tích cực, góp phần tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường; bảo vệ lợi ích của nhà nước, các quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Trên cơ sở đó, hoạt động thanh tra phải tuân theo pháp luật, bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và có liên quan…

Theo đó, trong năm 2011 sẽ thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên - môi trường tại 13 tổ chức, đơn vị; thanh tra việc quản lý sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, việc quản lý sử dụng đất tại 32 doanh nghiệp, tổ chức sản xuất; kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về lĩnh vực khoáng sản tại 9 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp…

PĐT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông