Tập trung tham mưu bổ sung nguồn vốn ủy thác tại địa phương sang NHCSXH

12:05 05/02/2020

Sáng 5/2, Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý I/2020. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố.

Trong năm 2019, Ban đại diện HĐQT NHCSXH TP đã bám sát nội dung nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban đại diện HĐQT để chỉ đạo các Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận, huyện thực hiện tốt các chương trình tín dụng ưu đãi. Tiếp tục tích cực tham mưu cho Thành ủy, UBND TP chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị 40-CT/TW và Quyết định số 401/QĐ-TTg về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời chỉ đạo NHCSXH đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, công khai các chính sách tín dụng ưu đãi tại UBND xã, phường, thị trấn đến mọi tầng lớp dân cư.

Thành viên Ban đại diện HĐQT phát biểu tại cuộc họp

Kết quả đến hết ngày 31/12/2019, doanh số cho vay đạt 967,280 tỷ đồng với 29.439 hộ, doanh số thu nợ đạt 707,363 tỷ đồng với 32.848 hộ. Tổng dư nợ đạt trên 2.932 tỷ đồng, tăng 259,8 tỷ đồng (9,7%) so với cùng kỳ năm 2018. Trong cơ cấu dư nợ có 5 chương trình tín dụng chính sách có dư nợ lớn gồm: cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm và cho vay hộ nghèo.

Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh cho hơn 29.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách hoạt động dịch vụ, sản xuất kinh doanh; giúp gần 14.000 gia đình xây dựng được gần 27.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh đảm bảo môi trường; giúp hơn 3.000 khách hàng vay vốn, duy trì và tạo việc làm ổn định cho 3.071 lao động…

Tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện có hiêu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ của thành phố đề ra về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển nguồn lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành kết luận tại cuộc họp

Qua nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành ghi nhận những kết quả mà NHCSXH đã đạt được trong năm 2019. Tỷ lệ nợ xấu thấp, các cấp ngành, chính quyền địa phương đã có nhìn nhận đúng đắn hơn về việc ủy thác vốn sang NHCSXH…

 Sang năm 2020, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu NHCSXH cần đổi mới hình thức tuyên truyền về triển khai hiệu quả Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội tại thành phố Hải Phòng. Đồng thời tiếp tục bám sát và kịp thời triển khai thực hiện chỉ đạo của HĐND, UBND TP, NHCSXH Việt Nam và của Ban đại diện phù hợp theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành yêu cầu NHCSXH TP phối hợp với các sở ngành liên quan tiếp tục tham mưu cho UBND TP và cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư trung ương Đảng, trọng tâm tham mưu bổ sung nguồn vốn ủy thác tại địa phương sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Bên cạnh đó, đơn vị cần xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và phân công thành viên Ban đại diện thực hiện chương trình kiểm tra giám sát năm 2020 theo đúng kế hoạch. Ban đại diện các quận huyện tiếp tục tham mưu cho UBND các quận huyện chỉ đạo các bộ phận liên quan rà soát, bình xét đối tượng thụ hưởng để hộ gia đình đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Phối hợp với các tổ chức Hội thực hiện tốt công tác kiểm tra hoạt động ủy thác của Hội đoàn thể cấp dưới.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu NHCSXH TP cần tập trung chỉ đạo đôn đốc thu hồi, xử lý các khoản nợ quá hạn, nợ khó đòi cũng như phối hợp với các tổ chức Hội xây dựng kế hoạch tập huấn năm 2020; củng cố, kiện toàn thay thế các tổ tiết kiệm và vay vốn yếu kém nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác…

 Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích