Tập trung xây dựng văn kiện đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2025-2030 xứng tầm vị thế và khát vọng phát triển Hải Phòng

21:06 22/06/2024

Sáng 22-6, Tiểu ban Văn kiện Đại hội 17 Đảng bộ thành phố họp lần thứ nhất. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Trưởng Tiểu ban chủ trì cuộc họp.

Cùng dự có các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực; Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Phó trưởng Tiểu ban; Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Thành ủy, lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị là thành viên Tiểu ban.

                                                          Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu chủ trì hội nghị

Tại phiên họp, đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về thành lập Tiểu ban Văn kiện, các tổ công tác của Tiểu ban; phân công nhiệm vụ các thành viên của Tiểu ban.

Thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội 17 Đảng bộ thành phố tập trung thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch xây dựng dự thảo văn kiện và các văn bản phục vụ Đại hội 17; về phương án chủ đề, phương châm chỉ đạo, dự thảo Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 17… Các ý kiến tập trung phân tích về chủ đề, phương châm hành động; các vấn đề cần lưu ý trong xây dựng đề cương báo cáo chính trị; đề xuất phương án cụ thể.

          Kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của tổ biên tập giúp việc, đã hoạch định được những công việc cần làm, dự thảo đề cương, đề xuất chủ đề, phương châm… Đồng chí Bí thư Thành ủy ủng hộ việc đưa ra ít nhất 3 phương án về chủ đề, phương châm đại hội để tiếp tục lấy ý kiến tham gia của các thành viên tiểu ban, các cấp, các ngành và lựa chọn được chủ đề, phương châm bao quát, toàn diện, thể hiện được ý chí, bản lĩnh vươn lên của thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Các đại biểu dự hội nghị

 Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu gợi ý một số nội dung cần quan tâm trong xây dựng các văn kiện. Cụ thể, cần bám sát vào kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; quan điểm, mục tiêu, định hướng khi sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội 16 của Đảng bộ thành phố; với tinh thần kiên định các chỉ tiêu, mục tiêu và bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp mới để thực hiện; nghiên cứu các đột phá chiến lược phù hợp với yêu cầu phát triển thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu nhấn mạnh, xây dựng văn kiện đại hội 17 là nhiệm vụ quan trọng là định hướng phát triển của thành phố, không chỉ trong nhiệm kỳ 5 năm, tới năm 2030 mà còn cho nhiều năm sau đó. Vì vậy, nội dung các văn kiện phải rõ mục tiêu, thể hiện tinh thần đột phá, đổi mới; rõ sứ mệnh, tầm nhìn; báo cáo chính trị có bố cục rõ ràng, chặt chẽ, cân đối giữa công tác xây dựng Đảng, phát triển KTXH và bảo đảm QPAN…

Đồng chí Đặng Bá Cường, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy phát biểu ý kiến

Đồng chí  Bí thư Thành ủy yêu cầu tổ biên tập giúp việc tiếp thu các ý kiến tại phiên họp thứ nhất, hoàn thiện các tờ trình, báo cáo trình Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến trước khi báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Các thành viên Tiểu ban Văn kiện tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến, đề xuất cụ thể gửi về tổ biên tập giúp việc trước ngày 26-6 để tổng hợp chung. Các tổ Xây dựng đảng, hệ thống chính trị và HĐND, tổ kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại… khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Tổ biên tập giúp việc để hoàn thiện đề cương chi tiết của báo cáo chính trị.

 Đồng chí Bí thư Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy xây dựng dự thảo Thông tri của Ban Thường vụ Thành ủy về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17; đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Đồng thời, tham mưu kế hoạch tổ chức quán triệt, thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 14-6-2024 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Thông tri của Ban Thường vụ Thành ủy./.

                                                                                                                             Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông