Tháng 3-2022, số lượng tờ khai toàn Cục Hải quan tăng 73,36%

21:05 17/04/2022

Theo báo cáo từ Cục Hải quan, trong tháng 3 -2022, tổng tờ khai toàn Cục là 192.615 tờ khai. Trong đó, tờ khai nhập khẩu là 98.970 tờ khai, tờ khai xuất khẩu là 93.645 tờ khai, tăng 4,96% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 73,36% so với tháng 2-2022.
Biểu đồ phân luồng tờ khai tháng 3 – 2022 tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu (Cục Hải quan Hải Phòng)

Chi cục có lượng tờ khai lớn nhất là Chi Cục Hải quan Khu công nghiệp và khu chế xuất với 47.022 tờ khai. Chi cục có lượng tờ khai ít nhất là Chi Cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI với 4.953 tờ khai.

Trong khối Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVIII có lượng tờ khai lớn nhất với 11.152 tờ khai; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI có số tờ khai nhỏ nhất với  4.953 tờ khai.

Trong khối Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu, Chi Cục Hải quan Khu công nghiệp và khu chế xuất có lượng tờ khai lớn nhất với 47.022 tờ khai; Chi cục Hải quan Thái Bình có số tờ khai nhỏ nhất với 10.377 tờ khai.

Cũng theo Cục Hải quan, trong tháng 3 - 2022 tỉ lệ phân luồng tờ khai hải quan tại Cục (bao gồm tổng cộng 9 Chi cục hải quan): luồng xanh 65,3%, luồng vàng 31,4%, luồng đỏ 2,7%;

Trong đó, khối Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV I, KV II, KV III, Đình Vũ) tỉ lệ phân luồng tờ khai: luồng xanh 20,8%; luồng vàng 71,6%; luồng đỏ 7,6%.

Khối chi cục hải quan ngoài cửa khẩu (Chi Cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư gia công, Chi Cục Hải quan Khu công nghiệp và khu chế xuất, Chi Cục Hải quan Hải Dương, Chi Cục Hải quan Hưng Yên, Chi Cục Hải quan Thái Bình) tỉ lệ phân luồng tờ khai: luồng xanh 74,3%; luồng vàng 23,3%; luồng đỏ 1,7%.

Như vậy, với tỉ lệ luồng vàng và luồng đỏ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu lên tới  79% (tương đương với 25.647 tờ khai luồng vàng và luồng đỏ).

LIÊM ĐOÀN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông