Tháng 5-2022, tổng tờ khai toàn Cục Hải quan đạt hơn 190 nghìn

12:15 27/06/2022

Theo thống kê của Cục Hải quan, trong tháng 5 - 2022, tổng tờ khai toàn Cục là 190.831 tờ khai. Trong đó, tờ khai nhập khẩu là 103.436 tờ khai, tờ khai xuất khẩu là 87.395 tờ khai, tăng 0,09% so với cùng kỳ năm 2021, giảm 2,22% so với tháng trước.
Biểu đồ phân luồng tờ khai tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu tháng 5 – 2022 (Cục Hải quan Hải Phòng)

Chi cục có lượng tờ khai lớn nhất là Chi Cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư gia công với 43.779 tờ khai; Chi cục có lượng tờ khai ít nhất là Chi Cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI với 4.802 tờ khai.

Trong khối Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVIII có lượng tờ khai lớn nhất với 12.145 tờ khai; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI có số tờ khai nhỏ nhất với  4.802 tờ khai.

Trong khối Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu, Chi Cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư gia công có lượng tờ khai lớn nhất với 43.779 tờ khai; Chi cục Hải quan Thái Bình có số tờ khai nhỏ nhất với 11.029 tờ khai.

Cũng trong tháng 5 – 2022, tỉ lệ phân luồng tờ khai hải quan tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng (bao gồm tổng cộng 9 Chi cục hải quan): luồng xanh 64,5%, luồng vàng 31,2%, luồng đỏ 3,8%;

Trong đó, khối Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV I, KV II, KV III, Đình Vũ) tỉ lệ phân luồng tờ khai: luồng xanh 16,7%; luồng vàng 69,9%; luồng đỏ 13,4%.

Khối chi cục hải quan ngoài cửa khẩu (Chi Cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư gia công, Chi Cục Hải quan Khu công nghiệp và khu chế xuất, Chi Cục Hải quan Hải Dương, Chi Cục Hải quan Hưng Yên, Chi Cục Hải quan Thái Bình) tỉ lệ phân luồng tờ khai: luồng xanh 75,3%; luồng vàng 22,5%; luồng đỏ 1,7%.

Như vậy, với tỉ lệ luồng vàng và luồng đỏ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu lên tới 83% (tương đương với 29.280 tờ khai luồng vàng và luồng đỏ).

LIÊM ĐOÀN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông