Thành phố công bố dịch bệnh lùn sọc đen hại lúa

15:06 29/03/2010

Ngày 26-3-2010, UBNDTP đã ra Quyết định số 480/QĐ-UBND công bố dịch bệnhlùn sọc đen hại lúa trên phạm vi toàn thành phố.

Theo đó, UBND TP giao Chủ tịch UBND các huyện, quận (có sản xuất lúa) khẩn trương chỉ đạo công tác giám sát để phát hiện kịp thời, khoanh vùng dịch, huy động sự tham gia của nông dân, ngành nông nghiệp, tổ chức chính quyền và hệ thống chính trị các cấp, thực hiện các biện pháp phòng trừ dịch bệnh lùn sọc đen hại lúa theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Bảo vệ thực vật và các quy định của Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật; báo cáo thường xuyên kết quả phòng trừ dịch bệnh về Thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Bảo vệ thực vật).

Đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Bảo vệ thực vật tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác phòng trừ dịch tại các địa phương; tổ chức tốt công tác dự tính, dự báo tình hình rầy lưng trắng, rầy nâu nhỏ, diễn biến bệnh lùn sọc đen và thông báo kịp thời, hướng dẫn các cấp và nông dân biết để chủ động phòng trừ và dập tắt dịch, phối hợp với các ngành, UBND các huyện, quận trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng trừ dịch và đề xuất kế hoạch hỗ trợ kinh phí phòng trừ dịch theo quy định, báo cáo UBND TP; giao Sở Tài chính cấp kinh phí kịp thời để phòng trừ dịch.


PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông