Thành phố triển khai chương trình hành động năm 2010

15:06 29/03/2010

Chiều 26-3, tại Trung tâm hội nghị thành phố, UBND thành phố mở hội nghịtổng kết chủ đề năm 2009 và triển khai Chương trình hành động thực hiệnchủ đề năm 2010 "Tăng cường bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội".

Chủ đề năm 2010 là
Chủ đề năm 2010 là "Tăng cường bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội"

Hội nghị tập trung đánh giá công tác chỉ đạo, tuyên truyền cũng như kết quả thực hiện chủ đề năm 2009 "Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng và đảm bảo an sinh xã hội", đi sâu phân tích về sự chủ động của các cấp, các ngành trong cụ thể hoá một số cơ chế chính sách hỗ trợ, bồi thường theo hướng đảm bảo hài hoà lợi ích giữa người có đất bị thu hồi, chủ dự án và nhà nước. Với những kết quả đã đạt được, 17 tập thể được UBND thành phố tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc thực hiện chủ đề hành động năm 2009

Về Chương trình hành động thực hiện chủ đề năm 2010: "Tăng cường bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội", UBND thành phố yêu cầu các địa phương, đơn vị nắm bắt đầy đủ các chỉ tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu đã nêu trong chương trình hành động chung của thành phố để triển khai cụ thể hoá sao cho phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị mình.

Phát biểu tổng kết hội nghị, ông Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: Việc lựa chọn chủ đề hành động năm 2010 "Tăng cường bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội" là một chủ trương, quyết sách đúng đắn, kịp thời của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phô. Đòi hỏi các cấp, các ngành phải có các giải pháp sáng tạo trong huy động các nguồn lực, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội để giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường và đời sống nhân dân. Trên cơ sở các tiêu chí do thành phố đề ra, Chương trình hành động của các địa phương, đơn vị phải xác định cho được mục tiêu, đối tượng, biện pháp và thời gian thực hiện.


TRẦN PHƯƠNG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông