Thanh tra công tác đóng BHXH, BHYT tại 16 đơn vị

14:22 12/07/2018

Trong tháng 5, BHXH thành phố đã thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT tại 16 đơn vị, lũy kế 43 đơn vị; kiểm tra tại 3 đơn vị, doanh nghiệp, lũy kế 14 đơn vị.

BHXH thành phố còn phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội thanh tra, kiểm tra tại 1 đơn vị sử dụng lao động, lũy kế 6 đơn vị. Trong và sau thanh tra, kiểm tra các đơn vị đã nộp được số tiền nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp 3,263 tỷ đồng. Đoàn thanh tra yêu cầu một số đơn vị lập danh sách đóng BHXH, BHYT cho 718 lao động, nộp về quỹ BHXH số tiền trợ cấp ốm đau thanh toán sai quy định 30 triệu đồng.

Trong tháng, BHXH thành phố cũng đã tiến hành kiểm tra công tác KCB BHYT tại 2 cơ sở y tế, thực hiện kết luận kiểm tra tại 1 cơ sở KCB. Thu hồi về quỹ BHYT phần chi phí khám chữa bệnh BHYT thanh toán sai quy định là 5 triệu đồng.

BH

Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông