Thấy rõ hơn trách nhiệm với Đảng, với dân

20:41 03/02/2009

Đó là ý kiến phát biểu của UVTW Đảng, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Thuận tại cuộc họp mặt mừng Xuân Kỷ Sửu - 2009 và kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do Thành uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam thành phố vừa tổ chức.

Bí thư thành ủy Nguyễn Văn Thuận phát biểu tại buổi họp mặt
Bí thư thành ủy Nguyễn Văn Thuận phát biểu tại buổi họp mặt

Sau khi cùng các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng trong suốt 79 năm qua, Bí thư Nguyễn Văn Thuận nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta vượt lên nhiều khó khăn, thách thức gay gắt, tiếp tục giành được những thắng lợi quan trọng. Việt Nam đã đạt được những thành tựu ấn tượng về xoá đói, giảm nghèo được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Thực tiễn đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta và đoàn kết đã tạo nên sức mạnh của Đảng ta.

Trải qua hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ, quân và dân thành phố đã phát huy cao độ truyền thống "Trung dũng - Quyết thắng", đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn; phát huy mạnh mẽ các tiềm năng, lợi thế, giành được nhiều thành tựu to lớn, khá toàn diện. Đặc biệt năm 2008 vừa qua, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục ổn định và phát triển; hầu hết các ngành, lĩnh vực quan trọng có tốc độ tăng trưởng khá cao, đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra, GDP tăng 13,02% so với năm 2007.

Năm 2009, dự báo đất nước và thành phố sẽ phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức lớn, Bí thư Thành uỷ đề nghị toàn Đảng bộ, quân và dân thành phố đoàn kết, vững vàng vượt qua khó khăn, góp phần cùng cả nước tập trung ngăn chặn suy giảm kinh tế, chủ động ngăn ngừa lạm phát, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý và đảm bảo an sinh xã hội; tiếp tục đưa cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" thực sự đi vào chiều sâu, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; đẩy mạnh toàn diện cải cách hành chính, bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện có hiệu quả chủ đề hành động của năm 2009 "Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng và bảo đảm an sinh xã hội", tạo điều kiện thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 và Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Thuận nhấn mạnh: Càng tự hào về Đảng quang vinh, về Bác Hồ vĩ đại, mỗi tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên càng thấy rõ hơn bao giờ hết trách nhiệm to lớn với Đảng, với nhân dân. Phải tiếp tục làm cho Đảng ta mãi mãi xứng đáng là ngọn cờ tiên phong của giai cấp và dân tộc; giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng và củng cố niềm tin yêu của nhân dân, nhanh chóng đưa đất nước ta thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu; đẩy nhanh CNH, HĐH đất nước và thành phố, thực hiện bằng được mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

TRẦN PHƯƠNG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông