THÔNG BÁO CẤP GCN QSDĐ NGÀY 17-9-2019

  07:40 17/09/2019

  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI- CHI NHÁNH QUẬN LÊ CHÂN

  Thông báo xét cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất

             * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất của ông Trịnh Văn Đức và bà Phạm Thị Mai. Địa chỉ nhà, đất cấp GCN QSDĐ: số6/49/89 Tôn Đức Thắng, P.Trần Nguyên Hãn, Q.Lê Chân, TP. Hải Phòng.

     Nguồn gốc thửa đất là đất ở do gia đình ông Đoàn Mạnh Hiếu và bà Đào Thị Hòa SD làm nhà ở từ trước năm 1987 với tổng DT: 427,5m2. Năm 1987, ông Hiếu và bà Hòa được Sở nhà đất và công trình Đô thị cấp GCN QSH nhà và SDĐ số 487/CNSH thuộc bằng khoán 1016 Lạch Tray D cho 1 phần DT sử dụng: 153,0m2. Phần DT còn lại gia đình ông Hiếu sử dụng là 274,5m2 (244,5m2 đất ở, 30m2 sử dụng làm lối đi chung vào 2 thửa) hiện không có giấy tờ gì. Ngày 23/3/1993, ông Hiếu và bà Hòa có đơn xin bán nhà cho ông Nguyễn Xuân Hải, có xác nhận của UBND phường ngày 24/3/1993 (hiện có bản photo). Năm 2004, ông Nguyễn Xuân Hải và bà Bùi Thị Thanh có đơn xin bán nhà cho ông Trần Văn Cường, có xác nhận của UBND phường ngày 1/4/2004, sơ đồ hiện trạng lập ngày 29/3/2004, DT chuyển nhượng thể hiện: 427,5m2 (hiện có bản photo). Năm 2005, ông Trần Văn Cường và bà Nguyễn Thị Sáu có đơn xin bán nhà xây dựng trên 1 phần DT cho bà Nguyễn Thị Thía, có xác nhận của UBND phường ngày 6/9/2005. Năm 2006, bà Thía có đơn xin bán nhà cho ông Trịnh Văn Đức, có xác nhận của UBND phường ngày 21/12/2006. DT đề nghị cấp GCN: 42,4m2.

   * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Quốc Thuấn và bà Đặng Thị Mỹ Linh. Địa chỉ nhà, đất cấp GCN QSDĐ: số2/49/89 Tôn Đức Thắng, P.Trần Nguyên Hãn, Q.Lê Chân, TP. Hải Phòng.

     Nguồn gốc thửa đất là đất ở do gia đình ông Đoàn Mạnh Hiếu và bà Đào Thị Hòa sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1987 với tổng DT: 427,5m2. Năm 1987, ông Hiếu và bà Hòa được Sở nhà đất và công trình Đô thị cấp GCN QSH nhà và SDĐ số 487/CNSH thuộc bằng khoán 1016 Lạch Tray D cho 1 phần DT sử dụng: 153,0m2. Phần DT còn lại gia đình ông Hiếu sử dụng là 274,5m2 (244,5m2 đất ở, 30m2 sử dụng làm lối đi chung vào 2 thửa) hiện không có giấy tờ gì. Ngày 23/3/1993, ông Hiếu và bà Hòa có đơn xin bán nhà cho ông Nguyễn Xuân Hải, có xác nhận của UBND phường ngày 24/3/1993 (hiện có bản photo). Năm 2004, ông Nguyễn Xuân Hải và bà Bùi Thị Thanh có đơn xin bán nhà cho ông Trần Văn Cường, có xác nhận của UBND phường ngày 1/4/2004, sơ đồ hiện trạng lập ngày 29/3/2004, DT chuyển nhượng thể hiện: 427,5m2 (hiện có bản photo). Năm 2005, ông Trần Văn Cường và bà Nguyễn Thị Sáu có đơn xin bán nhà xây dựng trên 1 phần DT cho ông Nguyễn Quốc Thuấn, có xác nhận của UBND phường ngày 26/4/2005. DT đề nghị cấp GCN: 45,4m2.

      Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo nếu không có ai khiếu nại về quyền lợi liên quan đến nhà, đất trên, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Lê Chân - Số 10 Hồ Sen, P.Dư Hàng sẽ hoàn tất các thủ tục cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Trịnh Văn Đức và bà Phạm Thị Mai ; ông Nguyễn Quốc Thuấn và bà Đặng Thị Mỹ Linh theo quy định của pháp luật. Các giấy tờ liên quan đến SDĐ trước đây không còn giá trị.

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông