Thông báo cấp nước không ổn định các phường: Minh Đức, Hợp Đức, Hải Sơn, Ngọc Xuyên - Quận Đồ Sơn ngày 15 đến ngày 17/4/2024

  16:41 15/04/2024

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông