QUẬN HỒNG BÀNG THÔNG BÁO

  12:18 13/09/2017

  Thủ tục giao đất cho cán bộ công nhân viên Công ty TNHH MTV đóng tàu Phà Rừng

  Thực hiện Quyết định 511/QĐ-UB ngày 5-4-2005 về việc giao đất cho UBND quận Hồng Bàng thực hiện dự án xây dựng Khu nhà ở gia đình chính sách và cán bộ, công nhân viên Nhà máy sửa chữa tàu biển Phà Rừng tại phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng; Quyết định số 1817/QĐ-UBND ngày 17-7-2017 của UBND TP về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất khi giải quyết tồn tại Dự án xây dựng khu nhà ở An Trì, tại phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng.

  Công ty TNHH MTV đóng tàu Phà Rừng đã xét giao 188 lô đất cho 187 hộ gia đình cán bộ công nhân viên của công ty và 3 lô số 220, 221, 222 giao cho bà Nguyễn Thị Chi.

  Để có cơ sở thực hiện thủ tục giao đất ở cho cán bộ công nhân viên Công ty TNHH MTV đóng tàu Phà Rừng và bà Nguyễn Thị Chi theo quy định của pháp luật,

  UBND quận Hồng Bàng Thông báo:

  1. Yêu cầu Công ty TNHH MTV đóng tàu Phà Rừng nộp toàn bộ hồ sơ xét giao đất, các quyết định, giấy tờ chia đất, giao đất, văn bản tiêu chuẩn xét giao đất (bản chính) về phòng TN&MT quận để tổng hợp, báo cáo UBND quận;

  2. Yêu cầu các cá nhân, hộ gia đình có quyền lợi liên quan đến 187 lô đất do Nhà máy sửa chữa tàu biển Phà Rừng giao (nay là Công ty TNHH MTV đóng tàu Phà Rừng) tại dự án khu nhà ở An Trì, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng mang giấy tờ liên quan đến nộp cho phòng TN&MT quận (số 92 đường Điên Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) để đối chiếu, thẩm định và hướng dẫn làm thủ tục giao đất, cấp GCNQSDĐ theo đúng quy định của pháp luật, nội dung cụ thể như sau:

  -  Cung cấp các giấy tờ pháp lý như Quyết định giao đất, Biên bản bàn giao đất, trích đo thửa đất, các giấy tờ khác có liên quan đến thửa đất được giao.

  - Cung cấp các chứng từ, biên lai nộp tiền sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV đóng tàu Phà Rừng (bản chính);

  - Nộp 2 bộ CMND và Sổ hộ khẩu (Bản sao công chứng).

  - Các giấy khác có liên quan đến quyền và nghĩa vụ đối với thửa đất.

  Thời hạn nộp các giấy tờ trên từ ngày 20-9 đến hết ngày 30-9-2017.

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha