Thông báo đấu giá Quyền sử dụng 245m2 đất ở và công trình xây dựng gắn liền với đất tại thôn Nguyệt Áng, xã Thái Sơn, huyện An Lão

  10:23 06/07/2022

  Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco đấu giá tài sản sau:

  - Quyền sử dụng 245m2 đấtở và công trình xây dựng gắn liền với đất, thuộc thửa đất số 121, tờ bản đồ số 246-d-1; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BH 230557, số vào sổ cấp GCN: CH00225/AL do UBND huyện An Lão cấp ngày 31/8/2011 cho ông Bùi Văn Nhân và bà Trần Thị Hoa; địa chỉ thửa đất: Thôn Nguyệt Áng, xã Thái Sơn, huyện An Lão, TP.Hải Phòng (Lưu ý: Diện tích đất theo GCN QSDĐ là 245m2, diện tích đất khảo sát thực tế là 211m2. Đấu giá theo diện tích khảo sát thực tế là 211m2)..

  - Giá khởi điểm: 2.867.309.000đ. Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí có liên quan.

  - Tiền đặt trước: 450.000.000đ /hồ sơ.

  - Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Lão (địa chỉ: Số 40 đường Nguyễn Chuyên Mỹ, thị trấn An Lão, huyện An Lão, TP.Hải Phòng).

  - Thời gian tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 05/7/2022 đến 16 giờ 00 ngày 22/7/2022 tại Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco (trong giờ hành chính).

  - Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 11/7/2022 và 12/7/2022 tại nơi có tài sản (trong giờ hành chính).

  - Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 20/7/2022 đến 16 giờ 00 ngày 22/7/2022.

  - Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ và tiền đặt trước trong thời hạn quy định tại Quy chế đấu giá.

  - Thời gian, địa điểm đấu giá: Từ 08 giờ 30 ngày 25/7/2022 tại Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco.

  Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco; địa chỉ: Số 152 Văn Cao, TP.Hải Phòng; Điện thoại: (0225) 3822476.

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông