THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

  09:12 01/01/2022

  Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2021 như sau:

   Số lượng: Số chỉ tiêu tuyển dụng là 60 giáo viên, trong đó:

  - Bậc học mầm non: 18 giáo viên;

  - Cấp tiểu học: 21 giáo viên (trong đó: 20 giáo viên văn hóa, 01 giáo viên Tiếng Anh)

  - Cấp trung học cơ sở: 21 giáo viên (trong đó 04 giáo viên môn Toán, 06 giáo viên môn Ngữ văn, 03 giáo viên môn Vật lý, 01 giáo viên môn Sinh học, 01 giáo viên môn Lịch sử, 03 giáo viên Tiếng Anh, 03 giáo viên Tin học)

  Yêu cầu về trình độ: Đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn theo quy định của vị trí việc làm.

  Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngàykểtừ ngày 30/12/2021 đến 17 giờ ngày 28/01/2022 trong giờ làm việc.

  Thông tin chi tiết đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Tiên Lãng: http://www.haiphong.gov.vn/Portal/Default.aspx?Organization=HTL

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông