THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGỪNG CẤP NƯỚC SẠCH

  16:10 15/12/2017

  Về việc ngừng cung cấp nước sạch

  Căn cứ thông báo của Điện lực Đồ Sơn về việc cắt điện để phục vụ công tác vệ sinh công nghiệp đường dây trên địa bàn quận Đồ Sơn; Công ty CP Cấp nước Hải Phòng sẽ ngừng cung cấp nước sạch từ Trạm bơm Giếng Chẽ - Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 6 tới các khu vực phường Vạn Sơn, Ngọc Xuyên, Ngọc Hải, Vạn Hương (quận Đồ Sơn, Hải Phòng).

  Thời gian cụ thể như sau:

  - Từ 07h00’ đến 11h00’ thứ 7, ngày 16-12-2017

  Công ty CP Cấp nước Hải Phòng trân trọng thông báo để nhân dân cùng các cơ quan trong khu vực trên được biết và có kế hoạch trữ nước.

  Trân trọng thông báo!

  Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông