Thông báo về việc sử dụng đất, trong đó có đất bãi bồi ven sông, ven biển vào mục đích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố

03:49 25/02/2012

Thực hiện Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 10-2-2012 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng; Kế hoạch số 24 – KH/TU ngày 12-2-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch số 648/KH-UBND ngày 12-2-2012 của Ủy ban nhân dân thành phố; để chấn chỉnh công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố đúng qui định của pháp luật, Ủy ban nhân dân thành phố thông báo:

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

1. Dừng thực hiện các quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố chờ quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tạo điều kiện thuận lợi nhất và chỉ đạo tổ chức, hướng dẫn các hộ đang sử dụng đất đẩy mạnh tổ chức nuôi trồng thủy sản theo đúng quy hoạch đã duyệt trong khi chờ quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Ủy ban nhân dân các quận, huyện rà soát tổng hợp các trương hợp được giao đất, thuê đất sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản; đối với đất bãi bồi ven sông, ven biển khẩn trương tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 29-2-2012 theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng với các Sở, các Ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổng hợp các trường hợp vướng mắc, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

5. Nội dung thông báo thực hiện từ ngày 25-2-2012.

Phó Chủ tịch UBND TP Đỗ Trung Thoại đã ký


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông