XÉT CẤP GCN QSDĐ THÁNG 1-2018

  08:05 05/01/2018

  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN LÊ CHÂN

  Ngày 2 tháng 1 năm 2018

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Nguyễn Văn Đang và bà Phạm Thị Loan. Địa chỉ xin cấp GCN QSDĐ: Số 96/96 (số cũ 72/96) Chợ Hàng, P. Đông Hải, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở của gia đình bà Vũ Thị Tẻo, làm nhà ở trước ngày 15-10-1993, nguyên trước đây thuộc về xã Dư Hàng Kênh, H. An Hải cũ (nay là phường Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân), sử dụng không có giấy tờ sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền cấp. Bà Tẻo đã chuyển nhượng cho bà Trần Thị Xuân và chồng là ông Phạm Trung Hùng ngày 5-7-2001, DT kê khai 65,00m2, giấy chuyển nhượng có xác nhận của UBND xã Dư Hàng Kênh (nay là phường Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân) ngày 12-7-2001, xác nhận DT chuyển nhượng đất thổ cư. Ngày 17-9-2003, bà Xuân và chồng là ông Phạm Trung Hùng chuyển nhượng lại cho bà Phạm Thị Loan và ông Nguyễn Văn Đang bằng giấy viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. DT đề nghị cấp GCN 63,40m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Đỗ Trung Bình và bà Nguyễn Thị Liên. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số 51/43 Đặng Kim Nở, P. An Biên, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở của gia đình ông Lương Văn Tiền sinh sống, ăn ở từ trước năm 1985 (theo ý kiến phiếu dân cư). Ngày 17-4-2002, ông Tiến và vợ là bà Phạm Thị Nguyệt làm giấy bán ngôi nhà trên cho bà Trần Thị Mai, có xác nhận của UBND phường An Biên. Ngày 23-1-2003, bà Mai làm giấy bán ngôi nhà trên cho bà Nguyễn Thị Kim Liên có xác nhận của UBND phường An Biên. Ngày 12-9-2005, bà Liên cùng chồng là ông Đặng Ngọc Thành làm giấy bán ngôi nhà trên cho bà Nguyễn Thị Liên, không có xác nhận của chính quyền địa phương. DT đề nghị cấp GCN 26,0m2.

  Ngày 8 tháng 1 năm 2018

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Vũ Hoàng Vĩnh và bà Cao Thị Hằng tại số 175 Thiên Lôi, P. Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Đất ở của ông Bùi Đăng Hùng đã sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1980. Ngày 17-5-1998, ông Hùng viết giấy tay chuyển nhượng lại nhà và đất ở cho ông Vũ Hoàng Vĩnh (ông Vĩnh đã đặt cọc tiền mua nhà đất). Đến ngày 4-6-1998 và ngày 23-5-1998, ông Vĩnh đã giao tiếp một phần số tiền còn lại cho ông Hùng; đến ngày 5-7-1998 ông Vĩnh đã giao hết số tiền còn lại cho ông Hùng (trong thỏa thuận mua bán ông Hùng phải có trách nhiệm làm thủ tục GCN QSDĐ sang đúng tên ông Vũ Hoàng Vĩnh và chịu mọi phí tổn sang tên đổi chủ); cùng ngày 5-7-1998 khi ông Hùng đã làm xong thủ tục cấp GCN QSDĐ mang tên ông Bùi Đăng Hùng do UBND huyện An Hải cấp số I 769421 vào sổ cấp GCN số 02189…QSDĐ, cấp ngày 1-7-1998, thuộc thửa đất số 466 tờ bản đồ số 01, với DT 55,4m2. Ông Hùng đã bớt tiền sang tên đổi chủ cho ông Vĩnh và giao lại GCN QSDĐ của ông Hùng cho ông Vĩnh để ông Vĩnh tự làm thủ tục sang tên đổi chủ và chịu mọi phí tổn sang tên đổi chủ. Ông Vĩnh hiện vẫn quản lý sử dụng nhà đất ở và giấy tờ nhà đất từ khi nhận chuyển nhượng của ông Hùng ngày 5-7-1998 đến nay, đóng thuế đất hàng năm đầy đủ không tranh chấp.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình bà Nguyễn Thị Kim Loan, tại số 46/2/69B Miếu Hai Xã, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Năm 1980: Sổ mục kê không thể hiện. Năm 1990: tại TBĐ số 01, thửa số 845 có DT 90m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng ghi ông Bùi Đức Vọng (mua lại của bà Nguyễn Thị Hạnh, DT 90m2). Năm 1995: tại TBĐ số 16, thửa số 260 có DT 157m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng ghi ông Phan Văn Tuấn. Năm 2005: tại TBĐ số 16, thửa số 164 có DT 40,4m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng là bà Nguyễn Thị Thủy.

  Quá trình sử dụng đất: Ngày 18-4-2001 ông Phan Văn Tuấn chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Kim Loan DT 40m2, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Căn cứ biên bản làm việc ngày 9-6-2015, nguyên đất ở của ông Tuấn được bố là ông Phan Xế Xiêm chia cho một phần diện tích làm nhà ở từ trước năm 1980. (Khu đất của ông Tuấn gồm các thửa tại địa chỉ số 44+45+46/2/69B Miếu Hai Xã; khu đất bà Nguyễn Thị Hạnh chuyển nhượng cho ông Bùi Đức Vọng gồm các thửa tại địa chỉ số 39+41+43/2/69B Miếu Hai Xã do đó thửa 845, TBĐ số 01, bản đồ năm 1990 ghi chủ sử dụng đất ông Bùi Đức Vọng là không đúng, thực tế thửa đất trên chủ sử dụng là ông Phan Văn Tuấn). Căn cứ biên bản làm việc ngày 10-6-2015, ông Nguyễn Văn Toàn và bà Nguyễn Thị Thủy cam kết do không có chỗ ở nên ở nhờ em gái là bà Nguyễn Thị Kim Loan, hàng năm có nộp thuế sử dụng đất mang tên ông Toàn; khi lập bản đồ địa chính năm 2005 có kê khai chủ sử dụng đất là Nguyễn Thị Thủy là không đúng do không có chỗ ở nên ở nhờ em gái là bà Nguyễn Thị Kim Loan, hàng năm có nộp thuế sử dụng đất mang tên ông Toàn; khi lập bản đồ địa chính năm 2005 có kê khai chủ sử dụng đất là Nguyễn Thị Thủy là không đúng. Thực tế thửa đất trên là của em gái là bà Nguyễn Thị Kim Loan.

  Hiện bà Nguyễn Thị Kim Loan đang quản lý, sử dụng ổn định, đề nghị GCN QSDĐ 39.8m2.

  Ngày 9 tháng 1 năm 2018

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (tài sản riêng). Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số 55/113/143 (số cũ 55C/89) Tôn Đức Thắng, P. Trần Nguyên Hãn, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nhà và đất ở là của bà Nguyễn Thị Hiên ở và sử dụng từ trước năm 1993. Ngày 14-3-2003 bà Hiên bán cho ông Hoàn Công Khanh và ông Thái Văn Hiệp với DT nhà ở là 230,0m2 có xác nhận của UBND phường Trần Nguyên Hãn. Mảnh đất trên đã chia thành 04 lô thứ tự số nhà là 53, 55, 57, 59/113/143 Tôn Đức Thắng (hiện tại chưa có thửa đất nào được cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất) các giấy tờ mua bán trên đã nộp theo hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất số BS 453714; Số vào sổ 00136/TNH do UBND quận Lê Chân cấp ngày 12-12-2014. Năm 2003 ông Khanh chuyển nhượng lại cho bà Ngô Thúy Lợi (hiện giấy tờ mua bán bị thất lạc). Ngày 22-1-2005 bà Lợi chuyển nhượng lại cho bà Phạm Thị Bích Tiến giấy tờ mua bán có xác nhận của UBND phường Trần Nguyên Hãn. Ngày 6-10-2008 bà Tiến chuyển nhượng lại cho bà Nguyễn Thị Ngọc Bích giấy tờ mua bán không có xác nhận của chính quyền. Ngày 11-10-2017 UBND phường Trần Nguyên Hãn đã lập biên bản về việc kiểm tra công trình hạ tầng đô thị và sử dụng nhà đối với nhà số 55/113/143 Tôn Đức Thắng.

  Ngày 10 tháng 1 năm 2018

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Dương Khắc Cường và bà Phạm Thị Hồng Liên, ở tại số 27/103/229 Miếu Hai Xã, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Năm 1980: Tại TBĐ số 01, thửa số 847 có DT 363m2 ghi đất Ao, chủ sử dụng ghi bà Dương Thị Nhâm. Năm 1990: Tại TBĐ số 01, thửa số 2082 có DT 363m2 ghi đất Ao, chủ sử dụng ghi bà Dương Thị Nhâm. Năm 1995: Tại TBĐ số 18, thửa số 377 có DT 380m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất ghi bà Dương Thị Nhâm. Năm 2005: Tại TBĐ số 12, thửa số 266 có DT 61.9m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất ghi ông Dương Khắc Cường.

  Quá trình sử dụng đất: Đất ở do gia đình bà Dương Thị Nhâm quản lý, sử dụng làm nhà ở trước năm 1980 được kê khai đầy đủ trong sổ mục kê qua các thời kỳ. Ngày 28-7-1998 bà Nhâm chuyển nhượng cho ông Nguyễn Đình Diêm và bà Đoàn Thị Tiến, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hiện có biên bản làm việc với gia đình bà Nhâm. Ngày 11-11-2002 ông Diêm và bà Tiến chuyển nhượng cho ông Dương Khắc Cường và bà Phạm Thị Hồng Liên đang quản lý sử dụng ổn định, đề nghị cấp GCN QSDĐ với DT 62.8m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Nguyễn Nhật Thành và bà Dương Thị Dậu, ở tại số 2/87 Dân Lập, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Năm 1980: Tại TBĐ số 02, thửa số 150B có DT 720m2 ghi đất Ao, chủ sử dụng ghi ông Nguyễn Văn Ngọc. Năm 1990: Tại TBĐ số 02, thửa số 794 có DT 720m2 ghi đất Ao, chủ sử dụng ghi ông Nguyễn Văn Ngọc. Năm 1995: Tại TBĐ số 12, thửa số 29 có DT 738m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất ghi ông Nguyễn Văn Ngọc. Năm 2005: Tại TBĐ số 21, thửa số 310 có DT 39.6m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất ghi ông Quản Trọng Tiến.

  Quá trình sử dụng đất: Đất thổ cư do gia đình ông Nguyễn Văn Ngọc quản lý, sử dụng làm nhà ở trước năm 1980. Năm 2002, ông Ngọc chuyển nhượng một phần DT khoảng 39m2 cho ông Quản Trọng Tiến, giấy tờ chuyển nhượng viết tay hiện thất lạc, có biên bản làm việc với gia đình ông Nguyễn Văn Ngọc cam kết  về việc đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên. Ngày 11-7-2008 ông Tiến và bà Trần Thị Kim Hạnh chuyển nhượng cho ông Nguyễn Nhật Thành và bà Dương Thị Dậu DT 39m2, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Hiện ông Nguyễn Nhật Thành và bà Dương Thị Dậu đang quản lý, sử dụng ổn định, đề nghị cấp GCN QSDĐ với DT 39m2.

  Ngày 12 tháng 1 năm 2018

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Hoàng Văn Khôi, tại tổ 15, P. Kênh Dương, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Năm 1980: Tại TBĐ số 02, thửa số 517 có DT 160m2 ghi đất thổ cư, không ghi tên chủ sử dụng đất. Năm 1990: Tại TBĐ số 02, thửa số 396 có DT 160m2 ghi đất thổ cư, không ghi tên chủ sử dụng đất. Năm 1995: Tại TBĐ số 22, thửa số 11 có DT 191m2 ghi đất màu, chủ sử dụng đất ghi Hợp tác xã. Năm 2005: Tại TBĐ số 39, thửa số 09 có DT 49.2m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất ghi bà Trần Thị Kim Phụng (Sổ mục kê ghi nhầm tên đệm, tên đúng là bà Trần Thị Phụng, là mẹ ông Hoàng Văn Khôi).

  Quá trình sử dụng đất: Căn cứ biên bản xác minh về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất, thửa đất trên là đất ở do gia đình bà Vũ Thị Nga quản lý, sử dụng làm nhà ở trước năm 1980 (Bản đồ địa chính, sổ mục kê năm 1995 ghi đất màu, chủ sử dụng đất Hợp tác xã là do thống kê nhầm). Ngày 14-10-2002 ông Hoàng Văn Khôi có đơn xin xác nhận về nhà đất với nội dung năm 1995 ông có nhận chuyển nhượng 87m2 đất của bà Vũ Thị Nga, đơn có xác nhận của UBND xã Dư Hàng Kênh. Ngày 15-2-2004 ông Khôi chuyển nhượng một phần DT cho ông Vũ Ngọc Toàn khoảng 32m2; đến năm 2009 ông Khôi bị thu hồi tiếp 20.9m2 đất để thực hiện dự án cải tạo mương An Kim Hải. DT còn lại ông Khôi tiếp tục sử dụng ổn định, xây dựng nhà ở 3 tầng. Hiện ông Hoàng Văn Khôi đang quản lý sử dụng ổn định, đề nghị cấp GCN QSDĐ với DT 31m2.

  Ngày 18 tháng 1 năm 2018

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Đoàn Văn Lừng, ở số 75/164 Chùa Hàng, P. Hồ Nam, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên đất ở của gia đình ông Đoàn Văn Kiên và bà Nguyễn Thị Ngọt sử dụng xây dựng làm nhà ở từ trước năm 1990 (theo phiếu ý kiến tổ dân phố).

   Năm 1998, ông Đoàn Văn Kiên và bà Nguyễn Thị Ngọt có giấy thỏa thuận bán nhà cho ông Đoàn Văn Lừng có giấy tờ viết tay, hiện giấy tờ thất lạc. DT đề nghị cấp GCN 38,10m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Đỗ Văn Hải và bà Phạm Thị Quế. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: số 12/16 đường Cầu Niệm I, P. Nghĩa Xã, Q. Lê Chân.

  Sau khi xem xét hồ sơ, theo xác minh nguồn gốc của UBND phường Nghĩa Xá thiết lập của ông Đỗ Văn Hải và bà Phạm Thị Quế cung cấp, nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau:

  Thửa đất số: 153, TBĐ số: 24, bản đồ địa chính phường năm 2002. Nguyên thửa đất trên là của gia đình ông Bùi Trọng Thủy sử dụng từ năm 1983, đến năm 1993 ông Bùi Trọng Thủy chuyển nhượng lại nhà đất với DT khoảng 29m2 tại ngõ 363 tổ 12 phường Niệm Nghĩa (cũ) cho ông Đỗ Văn Hải theo giấy mua bán viết tay lập trước ngày 10-2-1993. Vợ chồng ông Đỗ Văn Hải sử dụng nhà đất trên từ đó đến nay hiện tại địa chỉ số nhà nhà mới là 12/16 đường Cầu Niệm I phường Nghĩa Xá.

  Hiện nay vợ chồng ông Đỗ Văn Hải sử dụng nhà đất ổn định với DT 29,30m2 không có tranh chấp và thực hiện nộp thuế nhà đất không còn nợ đọng. Toàn bộ DT đang sử dụng là quy hoạch đất cây xanh quy hoạch chi tiết quận Lê Chân tỷ lệ: 1/2000. DT đề nghị cấp GCN QSDĐ là 29,30m2.

  Ngày 26 tháng 1 năm 2018

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Nguyễn Hồng Thái và bà Trần Thị Bích Liên, tại số 95/25 Miếu Hai Xã, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Năm 1980: Tại TBĐ số 01, thửa số 475 có DT 290m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng ghi ông Phạm Văn Đẩy. Năm 1990: Tại TBĐ số 01, thửa số 1009 có DT 290m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng ghi ông Phạm Văn Đẩy. Năm 1995: Tại TBĐ số 16 thửa số 15 có DT 149m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng ghi ông Phạm Văn Đẩy. Năm 2005: Tại TBĐ số 02, thửa số 57 có DT 170.2m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng ghi ông Phạm Văn Đẩy.

  Quá trình sử dụng đất: Đất thổ cư do ông Phạm Văn Đẩy và vợ là Nguyễn Thị Dình quản lý, sử dụng làm nhà ở trước năm năm 1980 được đăng kí đầy đủ trong sổ mục qua các thời kỳ. Ngày 10-10-2006 ông Đẩy và bà Dình chuyển nhượng cho ông Nguyễn Hồng Thái và bà Trần Thị Bích Liên, giấy tờ chuyển nhượng viết tay, không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

  Hiện ông Nguyễn Hồng Thái và bà Trần Thị Bích Liên đang quản lý sử dụng ổn định, đề nghị cấp GCN QSDĐ với DT 76.0m2.

  Sau 30 ngày (15 ngày đối với các hộ gia đình: ông Tống Công Hoan, ông Nguyễn Đại Thắng, bà Nguyễn Thị Kim Loan) kể từ ngày đăng thông báo nếu không có ai khiếu nại về quyền lợi liên quan đến nhà, đất trên, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Lê Chân - Số 10 Hồ Sen sẽ hoàn tất các thủ tục cấp GCN QSDĐ cho các gia đình trên theo quy định của pháp luật. Các giấy tờ liên quan đến sử dụng đất trước đây không còn giá trị. 


  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN DƯƠNG KINH

  Ngày 8 tháng 1 năm 2018

  * VP tiếp nhận hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ của ông Nguyễn Văn Hồi vợ là bà Vũ Thị May trú tại Lương Khê 7, Tràng Cát, Hải An, Hải Phòng; ông Nguyễn Văn Phong vợ là bà Đoàn Thị Hai trú tại tổ 12, Hòa Nghĩa, Dương Kinh, Hải Phòng.

  Nguồn gốc sử dụng đất:

  1. Theo sổ mục kê đất năm 1986: Thửa đất số 673, TBĐ 05, DT 640,0m2 ghi tên bà Lự, mục đích ‘‘Thổ cư’’ và thửa đất số 672, TBĐ 05, DT 700,0m2 ghi tên bà Chảnh, mục đích ‘‘Thổ cư’’. Tuy nhiên ông Phạm Văn Phong sử dụng đất ổn định, liên tục vào mục đích đất làm nhà ở trước ngày 15-10-1993 tại thửa đất số 673, TBĐ 05, thôn Toàn Thắng, X. Hòa Nghĩa, H. Kiến Thụy (nay là tổ 12, P. Hòa Nghĩa, Q. Dương Kinh) DT 700,0m2. Ông Phong không nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho từ cá nhân nào.

  2. Ngày 18-11-1992 UBND xã Hải Thành giao đất không đúng thẩm quyền cho ông Lê Hoài Thanh tại thửa đất 270, TBĐ số 01, thôn 1, X. Hải Thành, H. Kiến Thụy (nay là tổ 1A, P. Hải Thành, Q. Dương Kinh) với DT 180,0m2. Ngày 29-3-1994 ông Thanh nộp tiền vào ngân sách xã theo Biên lai ngân sách xã phường số 37 với số tiền 4.000.000đ, thu về khoản tạm thu bồi hoàn đất thổ cư. Ngày 11-6-2003, ông Thanh chuyển nhượng QSDĐ cho ông Nguyễn Văn Hồi vợ là bà Vũ Thị May DT 180,0m2.

  Ngày 29 tháng 1 năm 2018

  * VP tiếp nhận  hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ của hộ bà Nguyễn Thị Thảo, trú tại Đông Phong, Minh Đức, Đồ Sơn; của ông Nguyễn Văn Tình và vợ là bà Trịnh Thị Huệ Thu trú tại Quyết Tiến, Hợp Đức, Đồ Sơn; của bà Vũ Thị Trang và chồng là ông Phạm Xuân Huy, trú tại 73c, Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền;

  Nguồn gốc sử dụng đất:

  1. Thửa đất số 28, TBĐ số 44, DT 180,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh, TP Hải Phòng, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 02/8/1993 cho hộ bà Nguyễn Thị Thảo (Phiếu thu tạm truy thu tiền đất ở số 5 ngày 20/2/2004). Ngày 27/11/2017, bà Thảo lập đơn cam đoan tại thời điểm năm 1993, hộ gia đình bà gồm 04 khẩu gồm: Chủ hộ Mai Ngọc Tiến, vợ Nguyễn Thị Thảo, con Mai Thị Huyền, con Mai Thị Hương được phòng Tư pháp quận Dương Kinh chứng thực.

  2. Thửa đất số 50, TBĐ số 46, DT 82,6m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh, TP Hải Phòng, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 02/10/1993 cho hộ ông Ngô Tuấn Việt (Phiếu thu tiền cấp đất ở số 49 ngày 12/10/1993). Ngày 12/3/2009, ông Việt chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho bà Vũ Thị Trang theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất do UBND phường Tân Thành chứng thực cùng ngày.

  3. Thửa đất số 151, TBĐ số 01 (theo bản đồ giải thửa), DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh, TP Hải Phòng, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20/6/1997 cho hộ bà Nguyễn Thị Phương (Phiếu thu tạm thu tiền cấp quyền SDĐ số 59 ngày 18/01/2002). Ngày 28/5/2009, bà Phương chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Nguyễn Văn Tình theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất do UBND phường Tân Thành chứng thực cùng ngày.

  Sau 15 ngày kể từ ngày đăng trên Báo An ninh Hải Phòng, nếu không có tổ chức, cá nhân nào trình báo về quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Dương Kinh - Trụ sở UBND quận Dương Kinh, TDP Ninh Hải, P. Anh Dũng, Q. Dương Kinh, sẽ tiến hành làm thủ tục cấp GCN QSDĐ cho các ông bà có tên trên theo quy định.


  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN NGÔ QUYỀN

  Ngày 19 tháng 1 năm 2018

  * VP nhận được đơn xin cấp GCN QSDĐ của ông Bùi Văn Hòa và bà Đào Thị Ánh Nguyệt. Địa chỉ xin cấp GCN QSDĐ: Số 14/39/278 Đà Nẵng, P. Vạn Mỹ, Q. Ngô Quyền.

  Theo xác nhận nguồn gốc của UBND phường Vạn Mỹ: Nhà và đất ở tại địa chỉ số 14/39/278 Đà Nẵng (số cũ 5 dãy K2) có DT 15,66m2 (chưa kể sân, bếp, khu phụ) nằm trên tổng DT 40,9m2 thuộc quyền sử dụng của ông Đào Minh Tâm (có Quyết định bán gian nhà số 14/QĐ-HC của Cảng Hải phòng ngày 31-12-1989). Ngày 6-1-2004 ông Tâm và vợ là bà Hoàng Thị Phương có đơn trình báo bán nhà cho vợ chồng bà Đào Thị Ánh Nguyệt sử dụng, giấy viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương. Ngày 6-1-2004 bà Nguyệt đăng ký về nhà đất ở, có xác nhận của UBND phường. Nay ông Hòa và bà Nguyệt có đơn xin cấp GCN tại địa chỉ trên.

  * VP nhận được đơn xin cấp GCN QSDĐ của: Ông Lê Bá Mỹ và vợ Bà Trịnh Thị Luyện; Ông Lê Bá Năng và vợ là bà Trịnh Thị Quyên; Ông Trần Việt Dương và vợ là bà Đặng Thị Hạnh; Ông Vũ Trung Kiên và vợ là bà Nguyễn Thị Hoan; Ông Lê Bá Lễ và vợ là bà Nguyễn Thị Thúy Vân. Địa chỉ xin cấp GCN QSDĐ: Số 170 Phương Lưu, P. Vạn Mỹ, Q. Ngô Quyền.

  Nguồn gốc sử dụng đất như sau: Nhà - đất ở tại số 170 Phương Lưu (số cũ: 78 Phương Lưu), P. Vạn Mỹ, có DT 327,6m2 thuộc quyền sử dụng của ông Lê Bá Mỹ và vợ Bà Trịnh Thị Luyện không có giấy tờ về nguồn gốc sử dụng ổn định từ năm 1981 (theo hộ khẩu).Vợ chồng ông Mỹ đã chuyển nhượng cho 4 hộ gồm: Hộ ông Lê Bá Năng; hộ ông Lê Bá Lễ; hộ ông Vũ Trung Kiên; hộ bà Đặng Thị Hạnh. Các hộ này từ khi nhận chuyển nhượng, đã tách hộ khẩu riêng và ăn ở sinh sống từ khi nhận chuyển nhượng đến nay.

  Theo hồ sơ kỹ thuật thửa đất 2002, tại thửa đất số 263 tờ bản đồ VM- 28 DT là 327,6m2, mang tên Trịnh Thị Luyện. Ngày 20-7-2003, vợ chồng ông Mỹ bà Luyện chuyển nhượng một phần DT là 56,0m2 cho vợ chồng ông Lê Bá Năng (Giấy viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương). Ngày 20-7-2003, vợ chồng ông Mỹ bà Luyện chuyển nhượng một phần DT là 63,90m2 cho vợ chồng ông Lê Bá Lễ (Giấy viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương). Ngày 10-8-2006 vợ chồng ông Mỹ bà Luyện có giấy chuyển nhượng ông Trần Việt Dương và vợ là bà Đặng Thị Hạnh một phần DT là 90,70m2 (Giấy viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương). Ngày 17-10-2005 vợ chồng ông Mỹ bà Luyện có giấy chuyển nhượng ông Vũ Trung Kiên và vợ là bà Nguyễn Thị Hoan một phần DT là 48,30m2 (Giấy viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương). Tổng DT chuyển nhượng là 258,90m2, DT còn lại là 68,70m2 hộ ông Mỹ và bà Luyện sử dụng, thực tế đo vẽ là 63,80m2 (DT biến động giảm là do đã bỏ ra làm ngõ đi chung).

  Nay các hộ ông Lê Bá Mỹ, hộ ông Lê Bá Năng, hộ ông Trần Việt Dương, hộ ông Vũ Trung Kiên, hộ ông Lê Bá Lễ có đơn xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  Ngày 31 tháng 1 năm 2018

  * VP nhận được đơn xin cấp GCN QSDĐ của ông Lê Bá Năng và vợ là bà Trịnh Thị Quyên. Địa chỉ xin cấp GCN QSDĐ số 170 Phương Lưu, P. Vạn Mỹ, Q. Ngô Quyền.

  Nguồn gốc sử dụng đất như sau: Nhà ở, đất ở tại số 170 Phương Lưu (số cũ: 78 Phương Lưu), P. Vạn Mỹ, có DT 327,6m2 thuộc QSD của ông Lê Bá Mỹ và vợ bà Trịnh Thị Luyện sử dụng ổn định từ trước năm 1981 (theo hộ khẩu gia đình), không có giấy tờ về nguồn gốc, không lấn chiếm, không tranh chấp, không thuộc tổ chức hay cơ quan nào quản lý. Năm 2002 đo vẽ bản đồ địa chính, gia đình ông Mỹ và bà Luyện kê khai tại thửa đất số 263 tờ bản đồ VM- 28 DT là 327,6m2, mang tên bà Trịnh Thị Luyện. Ngày 20/07/2003 ông Mỹ và bà Luyện chuyển nhượng cho con trai là Lê Bá Năng một phần diện tích là 56,0m2 (giấy tờ viết tay không có nhận của UBND phường). Nay vợ chồng ông Lê Bá Năng có đơn xin cấp GCN QSDĐ, QSG nhà ở trên DT đất là 56,0m2.

  Sau 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu không có cá nhân, tổ chức nào khiếu nại thắc mắc, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Ngô Quyền - Số 19 đường Đà Nẵng, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền sẽ làm thủ tục trình UBND quận Ngô Quyền cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình trên.


  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông