XÉT CẤP GCN QSDĐ THÁNG 5-2018

  09:42 04/05/2018

  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN HỒNG BÀNG
  Số 6, đường Hồng Bàng, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng

  Ngày 3 tháng 5 năm 2018

  ♣ VP tiếp nhận đơn đề nghị cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất của hộ bà Nguyễn Thị Phong. Địa chỉ thửa đất: Số 129/350, đường Hà Nội, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng.

  Nguồn gốc sử dụng đất: Đất thổ cư ông cha để lại, ông Nguyến Tiến Phong và vợ là bà Nguyễn Thị Liên sử dụng ổn định từ trước năm 1980, DT khoảng 220,0m2. Theo hồ sơ địa chính phường Sở Dầu lập năm 1995, hộ ông Phong sử dụng thửa số 94 tờ BĐ số 47, loại đất thổ cư, DT 214,0m2, đứng tên trên sổ mục kê là Nguyễn Thị Phong là vào nhầm tên, thực tế là ông Nguyễn Tiến Phong quản lý sử dụng thửa đất trên. Ngày 11-4-2002 hộ ông Phong chuyển nhượng một phần DT 70,0m2 cho bà Nguyễn Thị Thanh (giấy tờ chuyển nhượng viết tay chỉ còn bản photo, bản chính đã bị thất lạc). Ngày 5-11-2004 bà Thanh chuyển nhượng một phần DT cho bà Nguyễn Thị Phong và chồng là ông Nguyễn Ngọc Tôn (giấy tờ chuyển nhượng không qua xác nhận của chính quyền địa phương). Theo đo vẽ thực tế, hộ bà Phong sử dụng 34,5m2 đất, trong đó có 33,4m2 đất có nguồn gốc là đất thổ cư sử dụng ổn định từ trước năm 1980; 1,1m2 đất giao thông tự sử dụng làm nhà ở từ sau năm 1995 đến trước ngày 1-7-2004 nay đề nghị cấp GCN. Hộ bà Phong sử dụng ổn định, không có tranh chấp.

  Ngày 16 tháng 5 năm 2018

   ♣ VP tiếp nhận đơn đề nghị cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Đức Năm. Địa chỉ thửa đất: Tổ Quán Toan 3, P. Quán Toan, Q. Hồng Bàng.

  Nguồn gốc sử dụng đất: Đất của bà Lưu Thị Nguyệt được UBND huyện cấp phép XD nhà ở số 604 QHTK ngày 27-8-1986, DT 16,0m2. Ngày 12-6-1990, hộ bà Nguyệt nộp lệ phí cấp thêm 7,0m2. Ngày 29-9-1993, hộ bà Nguyệt chuyển nhượng toàn bộ DT đất trên cho ông Nguyễn Đức Năm (giấy tờ viết tay, không có xác nhận). Theo BĐĐC phường Quán Toan, năm 1997, hộ ông Năm quản lý, sử dụng 25,0m2, thuộc thửa số 118, TBĐ số 17. Hiện hộ ông Năm sử dụng ổn định, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch đất ở và đề nghị cấp GCN (hiện toàn bộ hồ sơ gốc gồm GPXD nhà ở số 604 QHTK ngày 27-8-1986 và phiếu thu nộp tiền cấp thêm 7,0m2 đã bị thất lạc).

  Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng trên Báo An ninh Hải Phòng, nếu không có tổ chức, cá nhân nào có khiếu nại về quyền lợi liên quan đến đất ở trên, Chi nhánh VPĐK đất đai quận Hồng Bàng - Số 6, đường Hồng Bàng, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng, sẽ hoàn thiện hồ sơ trình UBND quận Hồng Bàng cấp GCN QSDĐ cho hộ bà Nguyễn Thị Phong theo quy định.


  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH HUYỆN AN DƯƠNG
  Tổ dân phố 4, TT An Dương, huyện An Dương

  Ngày 3 tháng 5 năm 2018

  ♣ VP tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp GCN QSDĐ của các trường hợp sau:

  1- Ông Vũ Đức Việt, ở số 12/732 Nguyễn Văn Linh, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân. Thửa đất đề nghị cấp GCN thuộc khu tái định cư An Đồng 1, X. An Đồng, H. An Dương.

  Nguồn gốc sử dụng đất như sau: Thửa đất trên của bà Lê Thị Tuyết, được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo QĐ 3299/QĐ-UB ngày 12-12-2003 của UBND TP Hải Phòng. Ngày 10-12-2005, bà Tuyết đã chuyển nhượng cho ông Đoàn Văn Dung. Ngày 12-5-2006, ông Dung đã chuyển nhượng cho ông Vũ Đức Việt.

  2- Ông Đào Minh Tân và vợ là bà Vũ Thị Thanh, ở thôn An Dương. X. An Đồng, H. An Dương. Thửa đất đề nghị cấp GCN số 969, TBĐ số 19, DT 82,0m2, thuộc xã An Đồng, H. An Dương; đã được UBND huyện An Dương cấp GCN QSDĐ số seerri X068049, số vào sổ 0082 ngày 25-6-2003 cho bà Nguyễn Thị Dung. Ngày 6-9-2007, bà Dung chuyển nhượng cho ông Đào Minh Tân và vợ là bà Vũ Thị Thanh.

  3- Ông Nguyễn Thanh Tùng và vợ là bà Mai Thị Tuyết Nhung, ở số 3/28/80 Nghĩa Xá. Q. Lê Chân. Thửa đất đề nghị cấp GCN số 292+266+291, TBĐ số 18, địa chỉ tại xã An Đồng, H. An Dương, đã được UBND huyện An Hải (nay là huyện An Dương) cấp GCN QSDĐ số D0213291, I767109, D0514255 cho ông Trần Hồng Nhật và bà Phạm Thị Hằng. Ngày 18-9-2009, ông Nhật bà Hằng đã chuyển nhượng 3 thửa đất trên cho ông Nguyễn Thanh Tùng và vợ là bà Mai Thị Tuyết Nhung.

  4- Bà Lê Thị Toàn, ở thôn Đồng Hải. X. An Hưng, H. An Dương. Thửa đất đề nghị cấp GCN số 62, TBĐ số 13, DT 183,0m2, thuộc thôn Đồng Hải, X. An Hưng, H. An Dương.

  Nguồn gốc sử dụng đất như sau: Đất của bà Lê Thị Toàn được nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất theo QĐ 1275/QĐ-UB ngày 9-6-2003 của UBND TP Hải Phòng. Bà Toàn đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính vào ngân sách nhà nước, cụ thể: số tiền sử dụng đất là 27.450.000VNĐ, số tiền đóng góp XDCSHT là 94.245.000VNĐ.

  5- Bà Cao Thị Ngọc Diệp, ở thôn Đồng Hải, X. An Hưng, H. An Dương. Thửa đất đề nghị cấp GCN số 61A, TBĐ số 13, DT 100,0m2, thuộc thôn Đồng Hải, X. An Hưng, H. An Dương.

  Nguồn gốc sử dụng đất như sau: Đất của bà Cao Thị Ngọc Diệp được nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất theo QĐ số 174/QĐ-UB ngày 15-4-2004 của UBND huyện An Dương. Bà Diệp đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính vào ngân sách nhà nước, cụ thể: số tiền sử dụng đất là 15.000.000VNĐ, số tiền đóng góp XDCSHT là 51.500.000VNĐ.

  Trong quá trình lưu giữ giấy tờ, các bà Lê Thị Toàn và Cao Thị Ngọc Diệp đã làm mất biên lai thu tiền sử dụng đất trên.

  Ngày 21 tháng 5 năm 2018

   VP tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp GCN QSDĐ của:

  1. Bà Đồ Thị Thu, SN 1961. Địa chỉ: Tổ Khúc Trì 1, P. Ngọc Sơn, Q. Kiến An. Thửa đất đề nghị cấp GCN QSDĐ số 236, TBĐ 19, DT 135m2, tại khu đất ở, X. Hồng Thái, H. An Dương.

  Theo hồ sơ đề nghị: Ngày 2-10-2014, ông Nguyễn Xuân Chung và bà Nguyễn Thị Phương Thảo được UBND huyện An Dương cấp GCN QSDĐ số BN 824531, vào sổ cấp GCN số CH00207, thửa đất số 236, TBĐ 19, DT 135m2. Ngày 18-5-2015, ông Chung và bà Thảo chuyển nhượng thửa đất này cho bà Đỗ Thị Thu.

  2. Bà Phạm Thị Lộc, SN 1966. Địa chỉ: Xóm Mới, X. Hồng Thái, H. An Dương. Thửa đất đề nghị cấp GCN QSDĐ số 49, TBĐ 19, DT 113,0m2, thuộc xã Hồng Thái, H. An Dương.

  Theo hồ sơ đề nghị: Ngày 15-11-2004, bà Lưu Thị Thúy được UBND huyện An Dương cấp GCN QSDĐ số AA096121, thửa số 49, TBĐ 19, DT 113,0m2. Ngày 30-1-2008, bà Thúy chuyển nhượng thửa đất này cho ông Phạm Minh Quân. Ngày 26-4-2008, ông Quân cho chị gái là bà Phạm Thị Lộc thửa đất này. Tuy nhiên, bà Thúy, ông Quân và bà Lộc chưa thực hiện hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ theo quy định.

  Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có cá nhân, tổ chức nào khiếu nại về quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến thửa đất trên, VPĐK đất đai Chi nhánh huyện An Dương - Tổ dân phố 4, TT An Dương, huyện An Dương sẽ tiến hành hoàn thiện thủ tục trình UBND huyện cấp GCN QSDĐ cho các ông bà có tên trên theo quy định.


  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN LÊ CHÂN
  10A Hồ Sen, P. Dư Hàng, Q. Lê Chân

  Ngày 4 tháng 5 năm 2018

   VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Đỗ Như Quyên và bà Đỗ Thị Thoa. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ số 83/33 Chợ Hàng, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được xác định như sau: Năm 1980, TBĐ số 02, thửa đất số 321, DT 192m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là bà Nguyễn Thị Ý. Năm 1990, TBĐ số 02, thửa đất số 1416, DT 192m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là bà Nguyễn Thị Ý. Năm 1995, TBĐ số 06, thửa đất số 48, DT 168m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là bà Phạm Thị Lưu. Năm 2005, TBĐ số 15, thửa đất số 86, DT 80,2m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Đỗ Như Quyên.

  Nguồn gốc thửa đất thổ cư của ông Nguyễn Văn Ngõa quản lý và sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1980. Theo giấy tờ gia đình cung cấp: ngày 15-5-1980, ông Ngõa đã chuyển nhượng cho ông Đặng Huy Tý căn nhà và thửa đất được UBND xã Dư Hàng Kênh xác nhận ngày 5-12-1984 (bản pho to). Ngày 19-1-2001 ông Đặng Huy Thành cùng mẹ Nguyễn Thị Ý đã chuyển nhượng cho ông Đỗ Như Quyên thửa đất có DT 76m2 bằng giấy viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương, có xác nhận của tổ trưởng dân phố (có biên bản làm việc với ông Thành và bà Lựu). Thửa đất của ông Quyên hiện nằm trong quy hoạch chi tiết 1/500 đất chung cư (quy hoạch khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen - Cầu Rào giai đoạn 3) chưa có quyết định, thông báo thu hồi đất, không tranh chấp tại thời điểm lập hồ sơ. 

  DT đề nghị được cấp GCN QSDĐ với DT 78,7m2.

   VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Hoàng Xuân Nam và bà Trần Thị Thanh Hà, tại số 6/8/87/52 Miếu Hai Xã, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc như sau: Năm 1980: Tại TBĐ số 01, thửa đất số 465B, có DT 288m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất ông Nguyễn Văn An. Năm 1990: Tại TBĐ số 01, thửa đất số 1006, có DT 288m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất ông Nguyễn Văn An. Năm 1995: Tại TBĐ số 16, thửa đất số 85, có DT 288m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất ông Nguyễn Văn An. Năm 2005: Tại TBĐ số 02, thửa đất số 16, có DT 23,5m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất bà Trần Thị Thanh Hà.

  Quá trình sử dụng đất: Đất ở do gia đình ông Nguyễn Văn An và vợ là bà Phó Ngọc Mai quản lý, sử dụng làm nhà ở trước năm 1980. Ngày 7-4-1996 ông An và vợ là bà Mai chuyển nhượng cho ông Phạm Văn Quang một phần DT khoảng 23m2, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Ngày 1-9-2000 ông Quang và bà Trần Thị Tấn chuyển nhượng cho ông Hoàng Xuân Nam, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

  Hiện ông Hoàng Xuân Nam và bà Trần Thị Thanh Hà hiện đang quản lý, sử dụng ổn định, đề nghị cấp GCN QSDĐ với DT 24.1m2.

  Ngày 15 tháng 5 năm 2018

   VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Vũ Tiến Tâm và bà Vũ Minh Phương. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ số 47/285 Miếu Hai Xã, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được xác định như sau: Năm 1980, TBĐ số 01, thửa đất số 589, DT 768m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Lương Văn Bé (A). Năm 1990, TBĐ số 01, thửa đất số 1505, DT 768m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là. ông Lương Văn Bé (A). Năm 1995, TBĐ số 28, thửa đất số 4, DT 36m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Nguyễn Phú Dũng. Năm 2005, TBĐ số 18, thửa đất số 249, DT 39,1m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Vũ Tiến Tâm và vợ là bà Vũ Minh Phương thửa đất có DT 40m2 bằng giấy viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương (có biên bản làm việc với ông Dũng và phiếu lấy ý kiến tổ dân phố).

  DT đề nghị được cấp GCN QSDĐ với DT 40,5m2.

   VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất tại địa chỉ số 174 Nguyễn Công Hòa, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân.

  Thửa đất có nguồn gốc như sau: Đất ở do gia đình ông Đoàn Văn Thức quản lý, sử dụng ổn định làm nhà ở trước ngày 5-10-1993. Năm 1998, ông Thức chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Thêm; ông Nguyễn Văn Phương và bà Đỗ Thị Hòa, giấy tờ chuyển nhượng gia đình kê khai hiện thất lạc.

  Hiện các ông, bà Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thị Thêm, Nguyễn Văn Phương và Đỗ Thị Hòa đang quản lý, sử dụng ổn định, không có tranh chấp, đề nghị cấp GCN QSDĐ với DT 71,1m2.

   VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Vũ Đức Khôi và bà Lê Thị Kim Anh. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ số 35/87/52 Miếu Hai Xã, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Thửa đất có nguồn gốc như sau: Năm 1980, TBĐ số 01, thửa đất số 483, DT 193m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Lê Văn Thụy. Năm 1990, TBĐ số 16, thửa đất số 1118, DT 193m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Lê Văn Thụy. Năm 1995, TBĐ số 16, thửa đất số 219, DT 1658m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Vũ Đức Khôi. Năm 2005, TBĐ số 02, thửa đất số 109, DT 174.3m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Vũ Đức Khôi.

  Quá trình sử dụng đất: Đất ở do gia đình ông Lê Văn Thụy quản lý, sử dụng làm nhà ở trước năm 1980. Ngày 20-12-1994 ông Thụy chuyển nhượng cho ông Vũ Đức Khôi và bà Lê Thị Kim Anh một phần DT khoảng 180m2, giấy viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

  Hiện ông Vũ Đức Khôi và bà Lê Thị Kim Anh đang quản lý, sử dụng ổn định, không có tranh chấp, đề nghị cấp GCN QSDĐ với DT 170,5m2.

   VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất tại địa chỉ số 312 Miếu Hai Xã, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Thửa đất có nguồn gốc như sau: Năm 1995: Tại TBĐ số 31, thửa đất số 161, DT 182m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Đoàn Văn Tải. Năm 2005: Tại TBĐ số 11, thửa đất số 153, DT 53.3m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Đoàn Quang Việt.

  Quá trình sử dụng đất: Ngày 20-7-2001, UBND huyện An Hải đã cấp GCN QSDĐ số R874546, số vào sổ 03804, thửa số 61, TBĐ số 31 với DT 53m2 cho ông Đoàn Quang Việt. Ngày 3-7-2012 ông Việt có đơn trình báo CAP Dư Hàng Kênh về việc đã làm thất lạc GCN QSDĐ trên; ông Việt cũng đăng thông báo mất GCN QSDĐ trên báo Hải Phòng các ngày 4, 5 và 6-8-2012.

  Ngày 26-4-2014, ông Việt chết; hiện bà Dương Thị Len (vợ ông Việt) đề nghị được cấp trích đo hiện trạng sử dụng đất để khai nhận thừa kế, cấp lại GCN QSDĐ theo quy định.

   VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Văn Thành và bà Nguyễn Thị Nhâm. Địa chỉ số 153/261 Trần Nguyên Hãn, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân.

  Thửa đất số 400, TBĐ số 19 bản đồ địa chính phường năm 2002. Nguồn gốc thửa đất: nguyên là đất ở của ông Trần Đình trụ chuyển nhượng lại nhà và đất cho ông Nguyễn Văn Thành theo giấy tờ mua bán viết tay (giấy tờ chuyển nhượng bị thất lạc). Vợ chồng ông Thành sử dụng nhà đất tại số 153/261 Trần Nguyên Hãn từ năm 1990 đến nay không tranh chấp, một phần DT đất nằm trong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 mở rộng ngõ 261 Trần Nguyên Hãn.

  DT đề nghị cấp GCN QSDĐ 74,90m2.

   VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Vi Hùng và bà Nguyễn Thị Liễu. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: số 11/93/81 Phạm Hữu Điều, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở do gia đình ông Nguyễn Minh Thính và bà Phạm Thị Trang sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1967. Năm 1999, ông Thính và bà Trang thỏa thuận chuyển nhượng nhà xây dựng trên một phần DT cho ông Nguyễn Vi Hùng và bà Nguyễn Thị Liễu, giấy tờ liên quan thất lạc. Gia đình ông Hùng và bà Liễu sử dụng nhà đất ổn định đến nay có đơn đề nghị cấp GCN QSDĐ.

  Hiện thửa đất có diện tích 37,60m2, thuộc thửa đất số 119, TBĐ 16 bản đồ địa chính phường năm 2002.

  Gia đình ông Hùng và bà Liễu đang sử dụng đất ổn định, hiện không có tranh chấp, phù hợp quy hoạch, đủ điều kiện cấp GCN QSDĐ.

  Thời gian gia đình ông Nguyễn Văn Thành sử dụng từ năm 1985.

  Ngày 18 tháng 5 năm 2018

   VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình bà Vũ Thị Chấm. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số 69/47/81 Phạm Hữu Điều, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở do gia đình ông Đỗ Hữu Vĩnh và bà Trần Thị Thanh sử dụng làm nhà ở từ trước ngày 15-10-1993, năm 1994 ông Vĩnh và bà Thanh thỏa thuận chuyển nhượng cho ông Đỗ Hồng Hải, giấy tờ mua bán bị thất lạc. Năm 1998, ông Hải chuyển nhượng cho bà Phạm Thị Khuyến, giấy tờ mua bán bị thất lạc. Năm 2003, bà Khuyến chuyển nhượng cho bà Đàm Thị Đức, giấy tờ mua bán bị thất lạc. Năm 2004, bà Đức và ông Nguyễn Ngọc Quang có đơn xin bán nhà xây dung trên một phần diện tích cho bà Vũ Thị Chấm có xác nhận của UBND phường ngày 14-9-2004.

   VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Hoàng Bá Chiến và bà Trần Thị Hoàn. Địa chỉ nhà, đất cấp GCN QSDĐ: số 40/113 Vũ Chí Thắng, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất như sau: Nguyên là đất ở thổ cư của gia đình bà Vịnh sinh sống ăn ở trên mảnh đất này từ trước năm 1979 (theo ý kiến dân cư). Năm 1979 bà Vịnh bán ngôi nhà trên cho ông Đoàn Văn Út, giấy tờ đã bị thất lạc. Ngày 20-2-1997, ông Út viết giấy bán ngôi nhà trên cho ông Hoàng Bá Chiến và bà Trần Thị Hoàn với DT 39,90m2, không có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Nay ông Hoàng Bá Chiến nộp hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ đổi với thửa đất nêu trên. Tổng diện tích theo trích đo mới: 39,20m2. Thửa số 550, tờ bản đồ số 20, bản đồ địa chính phường năm 2002. Đất nằm trong chỉ giới mở rộng ngõ 261 Trần Nguyên Hãn. Thời gian gia đình ông Hoàng Bá Chiến sinh sống ăn ở ổn định, liên tục từ năm 1997 đến nay không có tranh chấp gì.

  Ngày 23 tháng 5 năm 2018

   VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Vũ Văn Phả. Địa chỉ nhà, đất cấp GCN QSDĐ: Số 190 (số cũ 116) Lán Bè, P. Lam Sơn, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Thửa đất nguyên là đất ở của ông Trần Quang Vinh và bà Trần Thị Vân, gia đình ông Vinh ăn ở tại đây từ trước năm 1982. Ngày 24-7-1982, ông Vinh và bà Vân chuyển nhượng một phần cho ông Vũ Văn Phả (có xác nhận của UBND phường Lam Sơn). Ngày 20-6-1994, ông Phả và bà Nguyễn Thị Phiều thỏa thuận chuyển nhượng một phần cho ông Nguyễn Quang Hưởng và bà Lê Thị Lãm ở số 188 Lán Bè. Phần còn lại 28,20m2, nay gia đình cử ông Vũ Văn Phả (là cha) đại diện cho các đồng thừa kế xin cấp GCN QSDĐ theo văn bản thỏa thuận số công chứng 14092/CNĐ D2017, ngày 29-12-2017, do VPCC Đất Cảng chứng nhận; và văn bản cam kết tài sản riêng số chứng thực 14123/CK/2017, ngày 30-12-2017 do VPCC Đất Cảng chứng thực.

  Gia đình ông Vũ Văn Phả sử dụng nhà đất tại đây từ năm 1982 không có tranh chấp.

  Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo nếu không có ai khiếu nại về quyền lợi liên quan đến nhà, đất trên, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Lê Chân - Số 10 Hồ Sen, P. Dư Hàng sẽ hoàn tất các thủ tục cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình trên theo quy định của pháp luật. Các giấy tờ liên quan đến sử dụng đất trước đây không còn giá trị.


   VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN DƯƠNG KINH
  TDP Ninh Hải, P. Anh Dũng, Q. Dương Kinh

  Ngày 14 tháng 5 năm 2018

   VP nhận hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ của ông Phạm Văn Thư và vợ là bà Phạm Thị Nga, trú tại tổ 3C, P. Hải Thành, Q. Dương Kinh.

  Nguồn gốc sử dụng đất như sau: Năm 1985, Ban Kinh tế mới thành phố cấp đất thổ cư cho ông Nguyễn Văn Việt và vợ là bà Phạm Thị Lời, DT 836,0m2, thửa đất số 115, TBĐ số 03, tại thôn 3, X. Hải Thành, H. Kiến Thụy, nay là tổ 3C, P. Hải Thành, Q. Dương Kinh. Năm 1994, ông Việt và bà Lời ủy quyền cho bố đẻ là ông Nguyễn Văn Bo và anh trai là Nguyễn Văn Nam đứng tên chuyển nhượng. Ngày 28-7-1995, ông Nam (vợ là Nguyễn Thị Thà) chuyển nhượng QSD một phần thửa đất nói trên cho ông Phạm Văn Thư và vợ là bà Phạm Thị Nga theo Đơn xin chuyển nhượng cơ nghiệp do UBND xã Hải Thành xác nhận cùng ngày.

  Ngày 21 tháng 5 năm 2018

   VP tiếp nhận hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ của ông Đào Văn Tiến vợ là bà Đỗ Thị Mùi trú tại Phương Lung, Hưng Đạo, Dương Kinh; Ông Hoàng Đình Nghị vợ là bà Nguyễn Thị Khanh trú tại Tân Hợp, Tân Thành, Dương Kinh; Bà Hoàng Thị Kim Băng trú tại tổ 2B, Hải Thành, Dương Kinh.

  Nguồn gốc sử dụng đất:

  1. Thửa đất số 523, TBĐ số 05, DT: 360,0 m2, tại tổ 8, Hưng Đạo, Dương Kinh, là đất ở sử dụng trước ngày 15-10-1993 của ông Trịnh Văn Ty vợ là bà Đào Thị Tẹm, bà Vũ Thị Khóa. Tháng 3-1987, bà Khóa chuyển nhượng cho ông Đào Văn Tiến vợ là bà Đỗ Thị Mùi toàn bộ thửa đất và không có giấy tờ chuyển nhượng.

  2. Thửa đất số 181d, TBĐ số 04, DT: 125,0 m2, tổ Tân Hợp, Tân Thành, Dương Kinh, được UBND quận Dương Kinh cấp GCN số AQ 220331-Q 00201/Q1 ngày 24-8-2009 cho ông Hoàng Đình Nghị vợ là bà Nguyễn Thị Khanh. Trong quá trình cất giữ hộ ông Nghị đã làm thất lạc GCN. 

  3. Ngày 28-7-2008 UBND quận Dương Kinh cấp QSDĐ 219,0 m2 theo GCN QSDĐ số AL 936666 cho bà Hoàng Thị Băng (Hoàng Thị Kim Băng) thửa đất số 126, TBĐ số 03 địa chỉ tại khu dân cư số 2, P. Hải Thành, Q. Dương Kinh. Ngày 18-12-2015 TAND huyện Thủy Nguyên có Bản án số 621/2015/HNGD-ST ngày 18-12-2015 về việc ly hôn, tranh chấp nuôi con.

  Ngày 22 tháng 5 năm 2018

   VP tiếp  nhận hồ sơ đăng ký của các ông bà:

  1. Ông Ngô Văn Oong và vợ là bà Nguyễn Thị Ngoan, trú tại Tổ 3, P. Hải Thành, Q. Dương Kinh.

  Năm 1985, Ban kinh tế mới thành phố cấp đất thổ cư cho ông Vũ Văn Mạnh DT 720,0m2, thửa đất số 69 - TBĐ 03 tại thôn 3 xã Hải Thành, H. Kiến Thụy nay là tổ 3B, P. Hải Thành, Q. Dương Kinh. Ông Mạnh đã chuyển nhượng QSDĐ cho ông Phạm Văn Hưu. Ngày 25-1-1990, ông Hưu chuyển nhượng cho bà Trần Thị Cuốn 720,0m2 (có xác nhận của UBND xã Hải Thành). Bà Cuốn chuyển nhượng QSDĐ cho ông Phạm Văn Cường (không có giấy tờ chuyển nhượng). Ông Cường chuyển nhượng QSDĐ cho ông Đỗ Thành Tân (không có giấy tờ chuyển nhượng), ông Tân đã chuyển nhượng 135,0m2 QSDĐ cho ông Ngô Văn Oong ngày 19-6-2001 (mất Hợp đồng chuyển nhượng gốc).

  2. Ông Trần Văn Mạnh và vợ là bà Hoàng Thị Thu, trú tại Tổ 3 Thủy Giang, P. Hải Thành, Q. Dương Kinh.

  Năm 2001, UBND xã Hải Thành giao đất ở cho ông Trần Văn Mạnh DT 180,0m2, thửa đất số 07/220 - TBĐ 04 tại thôn 4, X. Hải Thành, Q. Dương Kinh. Ngày 9-5-2001, ông Mạnh nộp tiền vào KBNN huyện Kiến Thụy, theo Giấy nộp tiền vào NSNN bằng tiền mặt số 002401, quyển số 097 nội dung khoản nộp là Cấp quyền SDĐ. Ngày 7-6-2001, ông Mạnh nộp tiền vào KBNN huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng theo Giấy nộp tiền vào NSNN bằng tiền mặt số 004052, quyển số 163 nội dung khoản nộp là Cấp quyền SDĐ.

  3. Ông Bùi Quang Huy và vợ là bà Phạm Thị Xuyến, trú tại số 01/27/67 Ngô Quyền, P. Máy Chai, Q. Ngô Quyền.

  Năm 2001 UBND xã Hải Thành giao đất ở cho bà Nguyễn Thị Lý DT 180,0m2, thửa đất số 09/220 - TBĐ 04 tại thôn 4, X. Hải Thành, Q. Dương Kinh. Ngày 21-3-2001, bà Lý nộp tiền vào KBNN huyện Kiến Thụy, theo Giấy nộp tiền vào NSNN bằng tiền mặt số 004331, quyển số 174 nội dung khoản nộp là Cấp quyền SDĐ. Ngày 18-6-2009, bà Lý chuyển nhượng QSDĐ cho ông Bùi Quang Huy theo Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ có chứng thực của UBND phường.

  Năm 2001 UBND xã Hải Thành giao đất ở cho ông Hoàng Phúc Dương DT 180,0m2, thửa đất số 10/220 - TBĐ 04 tại thôn 4, X. Hải Thành, Q. Dương Kinh. Ngày 21-3-2001, ông Dương nộp tiền vào KBNN huyện Kiến Thụy, theo Giấy nộp tiền vào NSNN bằng tiền mặt số 004330, quyển số 174 nội dung khoản nộp là Cấp quyền SDĐ. Ngày 18-6-2009 bà Nguyễn Thị Lý chuyển nhượng QSDĐ cho ông Bùi Quang Huy theo Hợp đồng CNQSDĐ có chứng thực của UBND phường.

  Sau 30 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu không có ai khiếu nại về quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến thửa đất trên, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Dương Kinh - TDP Ninh Hải, P. Anh Dũng, Q. Dương Kinh sẽ tiến hành làm thủ tục cấp GCN QSDĐ cho các ông bà có tên trên theo quy định.

   

  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN NGÔ QUYỀN
  Số 19 Đà Nẵng, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền

  Ngày 16 tháng 5 năm 2018

  ♣ VP nhận được đơn xin cấp GCN QSDĐ của ông Trần Tuấn Dân và vợ là bà Nguyễn Thị Quyên. Địa chỉ xin cấp GCN: Số 91/38 Đông An Phụng (nay là số 11/2/63 Nguyễn Bỉnh Khiêm), P. Lạch Tray, Q. Ngô Quyền.

  Nguồn gốc sử dụng đất như sau: Nhà ở, đất ở tại địa chỉ Số 91/38 Đông An Phụng (nay là số 11/2/63 Nguyễn Bỉnh Khiêm) thuộc thửa đất số 33, TBĐ LT-23, trước đây thuộc quyền sử dụng và quản lý của ông Nguyễn Mạnh Hùng, sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1992, DT 76,5m2 (không có giấy tờ về nguồn gốc, không lấn chiếm). Ngày 23-10-1992, ông Hùng chuyển nhượng lại cho ông Nguyễn Chí Hồng, DT 47,8m2 (giấy viết tay, không có xác nhận của địa phương). Phần DT còn lại, ông Hùng chuyển nhượng cho bà Trần Thị Hương. Bà Hương được quận Ngô Quyền cấp GCN QSDĐ số AO-876790, số vảo sổ HO 8335 ngày 8-12-2009. Ngày 10-2-2010, ông Hồng và vợ là bà Nguyễn Thị Kim Phượng chuyển nhượng lại cho ông Trần Tuấn Dân và vợ là bà Nguyễn Thị Quyên, DT 47,8m2 (giấy viết tay, không có xác nhận của chính quyền địa phương) để ở đến nay. Ranh giới, chỉ giới đất không thay đổi từ năm 1992 đến nay. Nay ông Dân và bà Quyên xin cấp GCN QSDĐ, QSHNO tại địa chỉ trên.

  Ngày 31 tháng 5 năm 2018

  ♣ VP nhận đơn xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất của ông Lê Thế Tuấn và vợ là bà Cồ Thị Thu Hà. Địa chỉ xin cấp GCN QSDĐ: Số 23/274 Lạch Tray, P. Lạch Tray, Q. Ngô Quyền.

  Nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất như sau: Nhà ở, đất ở tại địa chỉ 23/274 Lạch Tray, P. Lạch Tray, thuộc thửa đất số 17, TBĐ LT-21, trước đây thuộc quyền quản lý của Xí nghiệp sửa chữa ô tô Hải Phòng (nay là Cty CP ô tô Hải Phòng). Ngày 5-12-1990, Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng ban hành GPXD số 83/SXD cho phép XN sửa chữa ô tô Hải Phòng được tiến hành xây dựng làm nhà ở cho CBCNV của XN (gia đình chỉ được giữ bản photo). Ngày 13-11-1991, XN sửa chữa ô tô Hải Phòng có QĐ số 737/TCHC cho phép bà Phạm Thị Sửu xây dựng nhà ở lô đất số 23, DTXD 48m2 (có phiếu thu kèm theo). Ngày 17-11-1991, vợ chồng bà Sửu chuyển nhượng cho gia đình ông Cao Quyết Thắng (thỏa thuận bằng giấy viết tay, không có xác nhận của chính quyền địa phương). Ngày 18-11-2008, gia đình ông Thắng chuyển nhượng lại cho ông Lê Thế Tuấn và bà Cồ Thị Thu Hà (thỏa thuận bằng giấy viết tay, không có xác nhận của UBND phường) để ở cho đến nay. Nay ông Lê Thế Tuấn có đơn trình bày và cam kết việc mua bán viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương.

  ♣ VP nhận đơn xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Đức Chiến và vợ là bà Lê Bích Thạch. Địa chỉ xin cấp GCN QSDĐ: Số 6/3 Lạch Tray, P. Lạch Tray, Q. Ngô Quyền.

  Nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất như sau: Nhà ở, đất ở tại địa chỉ 6/3 Lạch Tray, P. Lạch Tray, thuộc thửa đất số 09, TBĐ LT.01, trước đây thuộc quyền quản lý và sử dụng của ông Phùng Ngọc Kiến (không có giấy tờ về nguồn gốc, không lấn chiếm, căn cứ theo Phiếu lấy ý kiến khu dân cư). Ngày 14-6-1981, ông Kiến chuyển nhượng cho ông Phạm Quang Minh, thỏa thuận bằng giấy viết tay, không có xác nhận của UBND phường. Năm 1982, vợ chồng ông Minh tự bỏ kinh phí xây dựng thành nhà 1 tầng. Ngày 21-6-1990, vợ chồng ông Minh chuyển nhượng cho ông Nguyễn Đức Chiến, DT trong giấy mua bán là 61m2 (thỏa thuận bằng giấy viết tay, không có xác nhận của UBND phường) để ở cho đến nay (thực tế DT chuyển nhượng là 58,3m2, phần DT chênh lệch là do sai lệch trong quá trình đo đạc). Nay ông Chiến có đơn trình bày và cam kết về việc giấy mua bán viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương.

  Sau 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có cá nhân, tổ chức nào khiếu nại về quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Ngô Quyền - Số 19 Đà Nẵng, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền sẽ làm thủ tục trình UBND quận cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình trên.

   

   

  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông