XÉT CẤP GCN QSDĐ THÁNG 9-2017

  10:45 28/09/2017

  CHI NHÁNH QUẬN DƯƠNG KINH

       * VP tiếp nhận hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ của ông Vũ Văn Thắng và vợ là bà Vũ Thị Liễu, trú tại TDP Tân Hợp, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh; của ông Vũ Hữu Dũng và vợ là bà Hoàng Thị Dinh, trú tại Tổ 11, Trần Thành Ngọ, Q. Kiến An; của ông Phạm Thăng Long và vợ là bà Nguyễn Thị Thanh Tú, trú tại số 13-255, đường Phương Lưu, Đông Hải 1, Q. Hải An; của bà Trần Thị Hường trú tại Thư Trung 1, P. Đằng Lâm, Q. Hải An; của bà Đỗ Thị Ánh và chồng là ông Nguyễn Hữu Thành Đạt trú tại Đội 6, xóm 3, Đông Phan, Tân An, Thanh Hà, Hải Dương; của ông Nguyễn Mạnh Hiệp và vợ là bà Đỗ Thị Vân Anh, trú tại 18-38-162a Ngô Quyền, P. Máy Chai, Q. Ngô Quyền; của ông Phạm Hải Triều và vợ là bà Bùi Thị Hoài Thu, trú tại TDP số 3, P. Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu; cho bà Chu Thị Huệ trú tại 45 lô 9, TĐC mở rộng, KDC số 10, Đằng Hải, Q. Hải An; của ông Đặng Việt Khoa và vợ là bà Nguyễn Thị Dương trú tại 14-13-239, Đà Nẵng, Cầu Tre, Q. Ngô Quyền; của ông Lê Đức Quang và vợ là bà Hoàng Thị Phương trú tại số 2C, Nguyễn Văn Linh, Lạch Tray, Q. Ngô Quyền; của ông Nguyễn Đình Hưng và vợ là bà Bùi Thị Quất trú tại TDP Ngô Quyền, Minh Đức, Đồ Sơn.

       Nguồn gốc sử dụng đất:

       1. Thửa đất số 116, TBĐ số 51, DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất (BBGĐ) làm nhà ở ngày 20-6-1997 cho hộ ông Nguyễn Văn Tuấn (PT tiền số 79 ngày 26-11-2001). Ngày 16-3-2008, ông Tuấn và bà Bùi Thị Thu chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Vũ Văn Thắng theo HĐ chuyển nhượng QSDĐ số 28 do UBND phường Tân Thành chứng thực cùng ngày.

       2. Thửa đất số 131, TBĐ số 48 DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh là đất được UBND xã Tân Thành giao theo BBGĐ làm nhà ở ngày 20-6-1997 cho hộ ông Vũ Việt Cường (PT nộp tiền số 48 ngày 10-1-2002). Ngày 2-2-2009, ông Cường chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Cao Đức Sánh theo HĐ chuyển nhượng QSDĐ do UBND phường Tân Thành chứng thực cùng ngày; Ngày 10-5-2009, ông Sánh chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Vũ Hữu Dũng theo HĐ chuyển nhượng QSDĐ so UBND phường Tân Thành chứng thực cùng ngày.

       3. Thửa đất số 113, TBĐ số 48, DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh là đất được UBND xã Tân Thành giao theo BBGĐ làm nhà ở ngày 20-6-1997 cho hộ ông Hoàng Đức Tiến (PT nộp tiền số 68 ngày 1-2-2002). Ngày 2-8-2009, ông Tiến chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Phạm Thăng Long theo HĐ chuyển nhượng QSDĐ do UBND phường Tân Thành xác nhận cùng ngày;

       4. Thửa đất số 147, TBĐ số 48, DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh là đất được UBND xã Tân Thành giao theo BBGĐ làm nhà ở ngày 20-6-1997 cho hộ ông Nguyễn Công Nghĩa (PT tiền số 104 ngày 1-9-2002). Ngày 19-3-2009, ông Nghĩa chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho bà Trần Thị Hường theo HĐ chuyển nhượng QSDĐ số 34 do UBND phường Tân Thành xác nhận;

       5. Thửa đất số 20, TBĐ số 51, DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh là đất được UBND xã Tân Thành giao theo BBGĐ làm nhà ở ngày 20-6-1997 cho hộ bà Đặng Thị Tuyên (PT tiền số 72 ngày 05-2-2002). Ngày 9-3-2009, bà Tuyên chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho bà Đỗ Thị Ánh theo HĐ chuyển nhượng QSDĐ do UBND phường Tân Thành xác nhận cùng ngày;

       6. Thửa đất số 19, TBĐ số 47, DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh là đất được UBND xã Tân Thành giao theo BBGĐ làm nhà ở ngày 20-6-1997 cho hộ bà Trần Thị Trọng (PT tiền số 107 ngày 02-9-2002). Ngày 13-8-2009, bà Trọng chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Nguyễn Mạnh Hiệp theo HĐ chuyển nhượng QSDĐ số 54 do UBND phường Tân Thành xác nhận cùng ngày;

       7. Thửa đất số 20, TBĐ số 47, DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh là đất được UBND xã Tân Thành giao theo BBGĐ làm nhà ở ngày 20-6-1997 cho hộ ông Trần Nam Trung (PT tiền số 106 ngày 1-9-2002). Ngày 7-2-2009, ông Trung chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho bà Đỗ Thị Vân Anh theo HĐ chuyển nhượng QSDĐ do UBND phường Tân Thành chứng thực; Ngày 4-4-2009, bà Vân Anh chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Phạm Hải Triều do HĐ chuyển nhượng QSDĐ do UBND phường Tân Thành xác nhận cùng ngày.

       8. Thửa đất số 149, TBĐ số 48, DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh là đất được UBND xã Tân Thành giao theo BBGĐ làm nhà ở ngày 20-6-1997 cho hộ ông Ngô Quang Đạo (PT tiền số 71 ngày 2-2-2002). Ngày 17-7-2008, ông Đạo chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho bà Chu Thị Huệ theo HĐ chuyển nhượng QSDĐ số 01 do UBND phường Tân Thành xác nhận cùng ngày;

       9. Thửa đất số 98, TBĐ số 51, DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh là đất được UBND xã Tân Thành giao theo BBGĐ làm nhà ở ngày 20-6-1997 cho hộ ông Vũ Văn Quý (PT tiền số 78 ngày 25-11-2001). Ngày 13-8-2008, ông Quý chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Đặng Việt Khoa theo HĐ chuyển nhượng QSDĐ số 52 do UBND phường Tân Thành chứng thực cùng ngày;

       10. Thửa đất số 90, TBĐ số 51, DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh là đất được UBND xã Tân Thành giao theo BBGĐ làm nhà ở ngày 20-6-1997 cho hộ bà Lê Thị Yến (PT tiền số 56 ngày 18-1-2002). Ngày 13-6-2009, bà Yến chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Nguyễn Đình Hưng và vợ là bà Bùi Thị Quất theo HĐ chuyển nhượng QSDĐ do UBND phường Tân Thành xác nhận cùng ngày;

       11. Thửa đất số 96, TBĐ số 40, DT 120,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Giấy giao đất làm nhà ở ngày 6-8-1993 cho hộ ông Nguyễn Anh Vũ (PT tiền số 14 ngày 3-3-2002). Ngày 21-5-2008, ông Vũ chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Lê Đức Quang theo HĐ chuyển nhượng QSDĐ số 72 do UBND phường Tân Thành chứng thực cùng ngày.

       * VP tiếp nhận hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ của bà Phạm Thị Hậu trú tại tổ 14, Hưng Đạo, Dương Kinh; ông Phạm Văn Phượng vợ là bà Trần Thị Sính trú tại Vân Quan, Đa Phúc, Dương Kinh; bà Phạm Thị Đơ trú tại tổ 16, Hưng Đạo, Dương Kinh.

       Nguồn gốc sử dụng đất:

       1. Thửa đất số 110, TBĐ số 02, DT: 170,5m2, tổ 14, Hưng Đạo, Dương Kinh là một phần DT đất ở sử dụng trước ngày 15-10-1993 của ông Trần Văn Đảm. Năm 1991, ông Đảm chuyển nhượng cho bà Phạm Thị Hậu: 170,5m2 (Không có giấy tờ chuyển nhượng).

        2. Thửa đất số 1141, TBĐ số 10, DT: 494,0m2, Vân Quan, Đa Phúc, Dương Kinh được UBND huyện Kiến Thụy cấp GCNQSD đất số Đ 640686-00532 KT-01-Q1 ngày 11-11-2003 cho ông Phạm Văn Phượng vợ là bà Trần Thị Sính. Ngày 17-7-2017, ông Phượng có đơn khai báo về việc mất GCN QSDĐ trên.  

       3. Thửa đất số 182b, TBĐ số 04, DT: 44,5m2, tổ 10, Hưng Đạo, Dương Kinh là một phần đất ở sử dụng trước ngày 18-12-1980 của ông Nguyễn Văn Trâm vợ là bà Tạ Thị My. Năm 2005, ông Trâm chuyển nhượng 46,0m2 cho bà Phạm Thị Đơ có xác nhận của chính quyền địa phương. 

       * VP tiếp nhận hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ của ông Phùng Văn Đoan và vợ là bà Lê Thị Thanh Liêm, trú tại Đức Phong, Đại Đồng, Kiến Thụy; của ông Phạm Văn Quý, trú tại Hạ Đoạn 2, Đông Hải 2, Hải An; của bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang và chồng là ông Bùi Hồng Huy, trú tại Tân Tiến, Tân Thành, Dương Kinh; của bà Bùi Thị Hoa và chồng là ông Đặng Văn Quân trú tại Tân Tiến, Tân Thành, Dương Kinh; của ông Đặng Văn Quân và vợ là bà Bùi Thị Hoa trú tại Tân Tiến, Tân Thành, Dương Kinh; của bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang và chồng là ông Bùi Hồng Huy, trú tại Tân Tiến, Tân Thành, Dương Kinh; của ông Nguyễn Mạnh Hiệp và vợ là bà Đỗ Thị Vân Anh, trú tại 18/38/162a, Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền; của bà Đỗ Thị Bình và chồng là ông Cao Đức Sánh, trú tại Đại Hà, Kiến Thụy; của ông Cao Đức Sánh và vợ là bà Đỗ Thị Bình trú tại Đại Hà, Kiến Thụy; của ông Cao Đức Sánh và vợ là bà Đỗ Thị Bình trú tại Đại Hà, Kiến Thụy; của bà Đỗ Thị Bình và chồng là ông Cao Đức Sánh, trú tại Đại Hà, Kiến Thụy; của ông Nguyễn Tứ Hải và vợ là bà Trần Thị Hải Vân, trú tại Hạ Đoạn 3, Đông Hải, Hải An.

       Nguồn gốc sử dụng đất:

       1. Thửa đất số 72, TBĐ số 51, DT 66,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20-8-1992 cho hộ ông Nguyễn Văn Tiệm (Biên lai thu lệ phí sử dụng đất số 48 ngày 25-1-1992). Ngày 20-7-1998, ông Tiệm chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Phùng Văn Đoan theo Giấy chuyển QSDĐ do UBND xã Tân Thành chứng thực cùng ngày.

       2. Thửa đất số 140, TBĐ số 48 DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20-6-1997 cho hộ ông Đinh Văn Toàn (Phiếu thu nộp tiền số 51 ngày 15-1-2002). Ngày 10-3-2009, ông Toàn chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Phạm Văn Quý theo HĐ chuyển nhượng QSDĐ do UBND phường Tân Thành chứng thực cùng ngày;

       3. Thửa đất số 151, TBĐ số 48, DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20-6-1997 cho hộ bà Vũ Hải Tiến (Phiếu thu nộp tiền số 19 ngày 2-1-2002). Ngày 21-5-2009, bà Tiến chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Đặng Văn Quân theo Biên bản chuyển nhượng đất ở do UBND phường Tân Thành xác nhận cùng ngày;

       4. Thửa đất số 153, TBĐ số 48, DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20-6-1997 cho hộ ông Đinh Văn Thành (Phiếu thu tiền số 17 ngày 2-1-2002). Ngày 12-5-2009, ông Thành chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho bà Bùi Thị Hoa theo HĐ chuyển nhượng QSDĐ số 46 do UBND phường Tân Thành xác nhận;

       5. Thửa đất số 154, TBĐ số 48, DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh, TP Hải Phòng là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20-8-1997 cho hộ ông Nguyễn Duy Phúc (Phiếu thu tiền số 46 ngày 10-1-2002). Ngày 18-12-2008, ông Phúc chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Cao Xuân Bình theo HĐ chuyển nhượng QSDĐ do UBND phường Tân Thành xác nhận; Ngày 15-3-2009, ông Bình chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang theo HĐ chuyển nhượng QSDĐ do UBND phường Tân Thành xác nhận.

       6. Thửa đất số 155, TBĐ số 48, DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20-8-1997 cho hộ bà Vũ Thị Mỹ (Phiếu thu tiền số 52 ngày 12-2-2002). Ngày 17-12-2008, bà Mỹ chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Cao Xuân Bình theo HĐ chuyển nhượng QSDĐ do UBND phường Tân Thành xác nhận; Ngày 15-3-2009, ông Bình chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang theo HĐ chuyển nhượng QSDĐ do UBND phường Tân Thành xác nhận.

       7. Thửa đất số 132, TBĐ số 48, DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20-6-1997 cho hộ bà Đinh Thị Nga (Phiếu thu tiền số 44 ngày 10-1-2002). Ngày 2-2-2009, bà Nga chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Nguyễn Tứ Hải theo HĐ chuyển nhượng QSDĐ do UBND phường Tân Thành chứng thực;

       8. Thửa đất số 18, TBĐ số 47, DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20-6-1997 cho hộ bà Bùi Thu Huyền (Phiếu thu tiền số 70 ngày 1-2-2002). Ngày 13-8-2009, bà Huyền chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Nguyễn Mạnh Hiệp theo HĐ chuyển nhượng QSDĐ do UBND phường Tân Thành chứng thực;

       9. Thửa đất số 148, TBĐ số 48, DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh, TP Hải Phòng là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20-6-1997 cho hộ ông Phạm Quang Sỹ (Phiếu thu tiền số 103 ngày 1-9-2002). Ngày 29-5-2008, ông Sỹ chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Cao Đức Sánh theo HĐ chuyển nhượng QSDĐ do UBND phường Tân Thành chứng thực; 

       10. Thửa đất số 150, TBĐ số 48, DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20-6-1997 cho hộ ông Bùi Văn Trọng (Phiếu thu tiền số 105 ngày 1-9-2002). Ngày 7-2-2009, ông Bùi Văn Trọng chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Cao Đức Sánh và vợ là bà Đỗ Thị Bình theo HĐ chuyển nhượng QSDĐ do UBND phường Tân Thành chứng thực.

       11. Thửa đất số 77, TBĐ số 40, DT 120,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh, TP Hải Phòng là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Giấy giao đất làm nhà ở ngày 6-8-1993 cho hộ bà Phạm Thị Thúy (Phiếu thu tiền số 01 ngày 15-6-2004). Ngày 15-4-2008, bà Thúy chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho bà Đỗ Thị Bình theo HĐ chuyển nhượng QSDĐ do UBND phường Tân Thành chứng thực cùng ngày;

       12. Thửa đất số 70, TBĐ số 40, thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Giấy giao đất làm nhà ở ngày 6-8-1993 cho hộ bà Phạm Thị Tám (Phiếu thu tiền số 19 ngày 28-12-2001). Ngày 15-3-2008, bà Tám chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho bà Đỗ Thị Bình theo HĐ chuyển nhượng QSDĐ do UBND phường Tân Thành chứng thực cùng ngày.

       * VP tiếp nhận 2 hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ của ông Nguyễn Huy Long và vợ là bà Nguyễn Thị Kim Dung, trú tại số 12, Cao Thắng, P. Hạ Lý, Q. Hồng Bàng;

       Nguồn gốc sử dụng đất:

       1. Thửa đất số 151, TBĐ số 51, DT 61,6 m2 thuộc TDP Tân Hợp, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 25-10-1992 cho hộ ông Lưu Đình Hưởng (Phiếu thu ngân sách xã số 86 ngày 12-2-1992), DT 66,0m2. Ngày 29-4-1994, ông Hưởng chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Nguyễn Huy Long theo Giấy nhượng bán tài sản do UBND xã Tân Thành chứng thực ngày 4-5-1994.

       2. Thửa đất số 152, TBĐ số 51, DT 62,7 m2 thuộc TDP Tân Hợp, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở cho hộ ông Ngô Quang Nam  (Phiếu thu ngân sách xã số 40 ngày 18-1-1992). Ngày 29-4-1994, ông Nam chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Nguyễn Huy Long theo Giấy nhượng bán tài sản do UBND xã Tân Thành chứng thực ngày 4-5-1994.

       Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng trên Báo An ninh Hải Phòng, nếu không có tổ chức, cá nhân nào trình báo về quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Dương Kinh - Trụ sở UBND quận Dương Kinh, TDP Ninh Hải, P. Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng sẽ tiến hành làm thủ tục cấp GCN QSDĐ cho các ông bà có tên trên theo quy định.


  CHI NHÁNH HUYỆN AN DƯƠNG

       * VP nhận được hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất của ông Vũ Văn Tường, SN 1950, CMND số 030781354; ĐKTT tại: Tổ 2, khu Miếu Hai Xã, P. Dư Hàng Kênh, Q. LC. Thửa đất ông Tường đề nghị cấp GCN số 18, tờ bản đồ số 04, DT 100,0m2, tại thôn Vân Tra, X. An Đồng, H. An Dương, TP Hải Phòng.

       Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Thửa đất ông Tường nhận chuyển nhượng QSDĐ của ông Trần Huy Nhạ theo giấy chuyển nhượng (viết tay) ngày 25-12-2001. Thửa đất của ông Nhạ đã được UBND huyện An Hải (nay là huyện An Dương) cấp GCN QSDĐ số D 0514873 ngày 13-12-1996. Tuy nhiên hai bên mua bán đã không làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định. Khi nhận chuyển nhượng thửa đất trên, ông Tường đã sử dụng ổn định từ đó đến nay, hiện tại thửa đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch.

       Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có tổ chức, cá nhân nào khiếu nại, thắc mắc gì, VPĐK đất đai Chi nhánh huyện An Dương - Tổ dân phố 4, thị trấn An Dương, H. An Dương, TP Hải Phòng sẽ tiến hành hoàn thiện thủ tục trình UBND huyện An Dương cấp GCN QSDĐ cho ông Vũ Văn Tường theo quy định.

       * UBND xã Bắc Sơn nhận được hồ sơ đề nghị cấp GCN QSDĐ do bị mất của ông Lê Quốc Nguyên; CMND số 031292911; ĐKNKTT: Thôn 5, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Thửa đất ông Nguyên đề nghị cấp GCN số 89A, tờ bản đồ số 16, DT 160m2, tại thôn 5, xã Bắc Sơn, An Dương, HP. Nguồn gốc thửa đất được xác định: Là đất ở đã được cấp GCN QSDĐ lần đầu do ông Lê Quốc Nguyên nhận chuyển quyền từ ông Lê Quốc Lãng, nhưng do sơ suất, ông Nguyên đã làm mất GCN; ông Nguyên đã có đơn trình báo công an xã.

       Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có cá nhân, tổ chức nào khiếu nại về quyền lợi và nghĩa vụ liên quan thửa đất trên, UBND xã Bắc Sơn sẽ tiến hành các thủ tục cấp GCN QSDĐ chuyển về VPĐK đất đai Chi nhánh huyện An Dương theo quy định của pháp luật.


  CHI NHÁNH QUẬN LÊ CHÂN        

       * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình bà Phạm Thị Hải (đại diện). Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số 94/229 (số cũ: 129/229) Hàng Kênh, P. Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

       Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở của ông Trần Đức Bằng và bà Đỗ Thị Dung sử dụng từ trước ngày 15-10-1993. Hồ sơ gốc về quyền sử dụng đất hiện gia đình kê khai thất lạc mất. Ngày 14-1-2000 ông Bằng và bà Dung chuyển nhượng cho bà Lại Thị Thủy có xác nhận của UBND phường Hàng Kênh (bản chính kèm theo). Ngày 21-9-2000 ông Đoàn Minh Dân và bà Lại Thị Thủy chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Phụng và bà Phạm Thị Hải giấy mua bán viết tay không có xác nhận của coq quan có thẩm quyền (giấy viết tay kèm theo). Ngày 13-8-2012 ông Phụng chết (trích lục khai tử kèm theo). Ngày 31-7-2017 các ông bà Phạm Thị Hải, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Thái Ly có văn bản thỏa thuận cùng nhất trí để cho bà Phạm Thị Hải là người đứng tên đại diện trên GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất có chứng nhận của VPCC An Dương do công chứng viên Lê Tuấn Anh ký (văn bản kèm theo). DT xin cấp GCN: 54,3m2.

       * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Nguyễn Văn Qúy và bà Nguyễn Thị Mai. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số 21/35/183 (số cũ: 69/183) Đình Đông, P. Đông Hải, Q. Lê Chân.

       Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở của gia đình bà Tạ Thị Tâm sử dụng đất làm nhà ở trước ngày 15-10-1993 (có phiếu ý kiến của khu dân cư kèm theo). Năm 2001 bà Tâm cùng các con chuyển nhượng cho ông Dương Đức Hùng bằng giấy mua bán viết tay, gia đình kê khai hiện không lưu giữ. Ngày 16-4-2002 ông Hùng cùng vợ là bà Đỗ Kim Nhung có đơn xin bán nhà cho ông Nguyễn Văn Qúy đã được UBND phường xác nhận ngày 18-4-2002. DT xin cấp GCN: 44,5m2.

       * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Nguyễn Văn Khiên và bà Trần Thị Nga. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số 3/29 Hai Bà Trưng, P. An Biên, Q. Lê Chân.

       Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất của gia đình ông Nguyễn Khắc Tiến quản lý, sử dụng và sinh sống từ trước năm 1953 (theo lời khai của ông Khiên). Năm 1994, ông Tiến bán ngôi nhà trên cho ông Ngô Văn Thức (theo lời khai của ông Khiên). Năm 1997, ông Thức bán lại cho ông Trần Văn Thịnh (theo lời khai của ông Khiên). Năm 1999, ông Thịnh bán lại ngôi nhà cho ông Trần Văn Thanh (theo lời khai của ông Khiên). Năm 2000, ông Thanh bán ngôi nhà trên cho ông Nguyễn Trọng Việt (theo lời khai của ông Khiên). Ngày 6-6-2009, ông Việt và vợ là Bùi Minh Nguyệt làm giấy bán ngôi nhà trên cho ông Nguyễn Văn Khiên và bà Trần Thị Nga. Ngày 20-5-2017, ông Khiên làm đơn trình báo mất giấy tờ có xác nhận của CAP An Biên. Hiện nay gia đình ông Nguyễn Văn Khiên và bà Trần Thị Nga đang sử dụng, ăn ở ổn định, không tranh chấp về đất đai đã đóng thuế hàng năm đầy đủ không nợ đọng. DT đề nghị cấp GCN 49,28m2.

       * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Khoa Kim Thế và bà Phạm Thị Ninh. Địa chỉ nhà, đất cấp GCN QSDĐ: Số 15/17/98 (số cũ 17/98) Đình Đông, P. Đông Hải,, Q. Lê Chân.

       Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở của gia đình ông Vũ Trọng Bình sử dụng làm nhà ở 15-10-1993 (căn cứ phiếu lấy ý kiến khu dân cư). Ngày 28-10-1999, ông Bình và vợ là Đỗ Thị Trọng có đơn xin bán nhà cho ông Trần Văn Cường và bà Nguyễn Thị Thiên Lương đã được UBND phường xác nhận ngày 18-11-1999 (bản photo); bản chính gia đình kê khai không lưu giữ. Ngày 28-9-2000, ông Cường bà Lương có đơn xin bán nhà cho ông Trần Minh Ngọc và vợ là bà Vũ Thị Quyên đã được UBND phường xác nhận ngày 3-10-2000 (bản photo); bản chính gia đình không lưu giữ. Ngày 7-3-2007, ông Ngọc bà Quyên có đơn xin bán nhà cho ông Khoa Kim Thế và vợ là bà Phạm Thị Ninh bằng giấy mua bán viết tay không có xác nhận của cơ quan n hà nước có thẩm quyền. DT xin cấp GCN 51,3m2.

       * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho gia đình bà Lương Thị Phương. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số 58/2 (số cũ: 35F/2) Chợ Hàng, P. Đông Hải, Q. Lê Chân.

       Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở của ông Nguyễn Khắc Quế và vợ là bà Phạm Thị Oanh sử dụng trước ngày 15-10-1993 (căn cứ nội dung xác nhận của UBND phường Đông Hải trong đơn xin bán nhà tháng 9-1991). Ngày 28-9-1991 ông Quế và bà Oanh có đơn xin bán nhà cho ông Phạm Văn Quỳnh và bà Phạm Thị Nhung đã được UBND phường xác nhận tháng 9-1991 (bản phôtô). Bản chính gia đình kê khai không lưu giữ. Năm 1994 ông Quỳnh và vợ là bà Nhung có chuyển nhượng cho ông Bùi Quốc Tuấn bằng giấy tờ mua bán viết tay không có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Gia đình kê khai hiện không lưu giữ. Ngày 3-3-1998 ông Tuấn có giấy bán cho ông Bùi Quốc Huy cùng vợ là bà Lê Vân Anh và mẹ là bà Trương Thị Vấn bằng giấy tờ viết tay không có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngày 3-3-2001 ông Huy cùng vợ là bà Vân Anh và mẹ là bà Vấn có giấy bán nhà cho ông Nguyễn Văn Minh bằng giấy tờ mua bán viết tay không có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngày 21-8-2002 ông Minh và bà Nguyễn Thị Luyên có giấy bán nhà cho bà Phạm Thị Én bằng giấy tờ mua bán viết tay không có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Năm 2004 bà Én và chồng là ông Bùi Văn Thảo có đơn xin bán nhà cho bà Lương Thị Phương đã được UBND phường xác nhận ngày 3-2-2004. DT xin cấp GCN: 40,1m2.

       * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Vũ Văn Thực và bà Khương Thị Tươi. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: số 6A/17 đường mương Hồ Sen, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

       Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Năm 1980, TBĐ số 01, thửa đất số 1234, DT 112m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng ông Đỗ Đình Tỉnh. Năm 1990 TBĐ số 1, thửa đất số 38, DT 112m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng ông Đỗ Đình Tỉnh. Năm 1995, TBĐ số 10, thửa đất số 212, DT 106m2, ghi đất thổ cư chủ sử dụng ông Đỗ Đình Tỉnh. Năm 2005, TBĐ số 06, thửa đất số 387, DT 101,4m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng ông Đỗ Đình Tỉnh. Nguồn gốc thửa đất thổ cư của ông Đỗ Đình Tỉnh và bà Lê Thị Định quản lý và sử dụng làm nhà từ trước năm 1980. Ngày 12-4-2006, ông Tỉnh và bà Định đã chuyển nhượng cho ông Vũ Văn Thực và bà Khương Thị Tươi, DT 30,5m2 bằng giấy viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương (có biên bản làm việc và phiếu lấy ý kiến tổ dân phố).

       * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình bà Đào Thị Liên (tài sản riêng). Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số 06/155 (số cũ: 02/155) Hàng Kênh, P. Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

       Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Căn cứ vào biên bản xác minh hiện trạng nhà ở theo đơn trình báo "xin chuyển nhượng nhà ở" ngày 5-3-2001 có xác nhận của UBND phường Hàng Kênh thì thửa đất trên nguyên là đất ở của bà Biểu và con là ông Phạm Bá Nam sử dụng đất làm nhà ở trước năm 1985. Hồ sơ gốc về quyền sử dụng đất gia đình kê khai thất lạc mất (bản chính biên bản xác minh hiện trạng kèm theo). Năm 1985 bà Biểu và con là ông Nam bán cho bà Nguyễn Thị Minh giấy mua bán hiện gia đình kê khai thất lạc mất. Năm 1995 bà Minh bán cho bà Lê Thị Huyền giấy mua bán hiện gia đình kê khai thất lạc mất. Ngày 29-10-1999 bà Huyền và ông Phạm Văn Thành bán cho ông Đồng Đức Thịnh và bà Vy Thị Xuân có xác nhận của UBND phường Hàng Kênh (bản chính kèm theo). Ngày 14-6-2000 ông Thịnh bán cho bà Đỗ Thị Thu Huyền có xác nhận của UBND phường Hàng Kênh (giấy mua bán hiện gia đình kê khai thất lạc mất, hiện chỉ còn bản photo). Ngày 5-3-2001 bà Thu Huyền bán cho bà Đào Thị Liên có xác nhận của UBND phường Hàng Kênh (bản chính kèm theo) DT xin cấp GCN: 29,0m2.

       * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Nguyễn Quang Hòa và bà Phạm Thị Hoa. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: số 26/240 (số cũ 17/240) Tô Hiệu, P. Trại Cau, Q. Lê Chân.

       Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở của gia đình ông Huỳnh Ngọc Chiến và bà Phạm Thị Bích Hường, đã sử dụng ổn định từ trước ngày 15-10-1993 (không có giấy tờ gì), có phiếu ý kiến của tổ dân phố kèm theo. Năm 2000, ông Chiến và bà Hường bán lại căn nhà cho ông Vũ Văn Hướng và bà Vũ Thị Nga (giấy bán nhà gia đình kê khai bị thất lạc). Ngày 5-3-2003 ông Hướng và bà Nga bán lại căn nhà cho ông Phạm Quốc Hoán và bà Phạm Thị Tâm có xác nhận của UBND phường Trại Cau ngày 6-3-2003. Ngày 26-6-2008 ông Hoán và bà Tâm bán lại căn nhà cho ông Nguyễn Quang Hòa và bà Phạm Thị Hoa (giấy mua bán nhà không có xác nhận của chính quyền địa phương). DT xin cấp GCN: 29,5m2.

       * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Bùi Đình Hải và bà Vũ Thị Thúy. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số 22D/32/50 (số cũ: 26A/50) Chợ Hàng, P. Đông Hải, Q. Lê Chân.

       Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Đất ở nguyên là của bà Nguyễn Thị Huê có Số địa bộ Lạch Tray B, Bằng khoán số 553 Lạch Tray B do Chi cục quản lý nhà đất cấp ngày 1-10-1969 (bản photocopy). Ngày 13-6-2006 bà Huê cùng các con đã chuyển nhượng cho ông Ngô Quang Hải và bà Phạm Thị Thúy Là DT 420,2m2, đơn xin bán nhà có xác nhận của UBND phường Đông Hải ngày 19-6-2006 (bản photocopy). Ngày 21-12-2006 ông Hải và bà Là chuyển nhượng cho bà Phạm Thị Hạnh DT 55,0m2, đơn xin bán nhà có xác nhận của UBND phường Đông Hải ngày 22-12-2006 (bản photocopy). Ngày 21-3-2007 bà Hạnh cùng chồng là ông Nguyễn Đình Năm chuyển nhượng một phần nhà ở, đất ở cho ông Bùi Đình Hải và bà Vũ Thị Thúy, giấy bán nhà viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. DT xin cấp GCN: 27,3m2.

       * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Vũ Văn Bản và bà Vũ Thị Tuyết Lan, ở số 10/24/147 (số cũ 06/147) Đình Đông, P. Đông Hải, Q. Lê Chân.

       Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên đất ở của ông Vũ Trọng Du có GCN QSDĐ số 181 địa bạ số 844 (bản photo). Bản chính gia đình kê khai không lưu giữ. Ông Du đã chết để lại nhà và đất ở cho các con sử dụng (không có văn bản thể hiện được cho tặng). Ngày 26-1-2003 ông Vũ Trọng Thuận cùng bà Đoàn Thị Lý và các anh em trong gia đình có đơn xin bán nhà cho ông Dương Đức Hùng và bà Đỗ Kim Nhung đã được UBND phường xác nhận ngày 25-3-2003 (bản photo). Bản chính gia đình kê khai không lưu giữ. Ngày 28-4-2003 ông Hùng và bà Nhung có đơn xin bán nhà cho ông Vũ Chí Tùng và bà Nguyễn Thị Khang đã được UBND phường xác nhận. Ngày 1-12-2006 ông Tùng cùng bà Khang có đơn xin bán nhà cho ông Vũ Văn Bản và bà Vũ Thị Tuyết Lan đã được UBND phường xác nhận ngày 12-12-2006. DT xin cấp GCN 48,2m2.

       * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình bà Tô Thu Huyền (đại diện sử dụng đất). Địa chỉ nhà, đất cấp GCN QSDĐ: Số 11/56/46 (số cũ 14/22/56B; 14B/22/46/46) Lạch Tray, P. Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

       Nguồn gốc thửa đất như sau: Nguyên là đất ở của ông Phùng Đức Hiệu và bà Phạm Thư Hương sử dụng làm nhà ở trước ngày 2-10-1980. Hồ sơ gốc về QSDĐ hiện gia đình kê khai bị thất lạc. Ngày 2-10-1980, ông Hiệu, bà Hương bán cho ông Lưu Văn Dương, giấy mua bán viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (giấy viết tay kèm theo). Ngày 10-9-1982, ông Dương, bà Phùng Thị Nhu bán cho ông Mai Văn Kham và bà Phạm Thị Thái, giấy mua bán viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (giấy viết tay kèm theo). Ngày 14-8-1983, bà Thái bán cho bà Nguyễn Thị Mùi, giấy mua bán viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (giấy viết tay kèm theo). Ngày 15-12-1985, ông Tô Đình Đức (chồng bà Mùi) chết (bản sao trích lục giấy khai tử kèm theo). Ngày 18-11-1983 bà Mùi chết (trích lục giấy khai tử kèm theo). Ngày 18-7-2017, các bà Tô Ánh Tuyết và Tô Thu Huyền có văn bản thỏa thuận thống nhất cử bà Tô Thu Huyền là đại diện đứng tên trên GCN QSDĐ do VPCC Đất Cảng chứng nhận.

       * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Lê Văn Sinh và bà Đào Thị Nhã. Địa chỉ nhà, đất xin cấp GCN QSDĐ: Số 4/11/25/152 Chợ Hàng, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

       Nguồn gốc thửa đất như sau: Năm 1995, tờ bản đồ số 11, thửa đất số 134, DT 536m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng là ông Nguyễn Văn Thảo. Năm 2005, tờ bản đồ số 13, thửa đất số 350, DT 35,1m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng là bà Đào Thị Nhã. Nguồn gốc thửa đất thổ cư của ông Nguyễn Văn Thảo, bà Đàm Thị Kim Thoa được UBND huyện An Hải cấp GCN QSDĐ số D0370012, số vào sổ 00005.QSDĐ ngày 8-8-1994 tại thửa 373, tờ bản đồ số 01, DT 598m2. Ngày 9-3-2000, ông Thảo và bà Thoa chuyển nhượng cho ông Trịnh Văn Thược DT 33,0m2 bằng giấy viết tay. Ngày 4-9-2003, ông Thược chuyển nhượng cho bà Phạm Thị Minh DT 33,0m2 có xác nhận của UBND phường Dư Hàng Kênh. Ngày 21-12-2004, bà Minh chuyển nhượng cho ông Lê Văn Sinh và bà Đào Thị Nhã DT 33,0m2 bằng giấy viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương (có biên bản làm việc kèm theo).

       * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Đào Ngọc Minh và bà Nguyễn Thị Lộc. Địa chỉ nhà, đất xin cấp GCN QSDĐ số 77/10/157 (số cũ 43/44/87; 77/10/57/85 Nguyễn Công Trứ) Hồ Sen, P. Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

       Nguồn gốc thửa đất như sau: Nguyên là đất ở của ông Vũ Văn Mười sử dụng trước ngày 15-10-1993. Hồ sơ gốc về chuyển quyền sử dụng đất hiện không có. Ngày 2-12-1995, ông Mười bán cho ông Đào Ngọc Minh và bà Nguyễn Thị Lộc, giấy mua bán viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (giấy viết tay gia đình kê khai là thất lạc). DT xin cấp GCN  43,0m2.

       * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Vũ Xuân Nam và bà Nguyễn Thị Hoa. Địa chỉ nhà, đất cấp GCN QSDĐ: Số 23/39/84/143 (số cũ: 53/54/143) Tôn Đức Thắng, P. An Dương, Q. Lê Chân.

       Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở, được ông Nguyễn Văn Cửu và Hoàng Thị Đáng sử dụng để ở từ trước ngày 15-10-1993. Ngày 10-3-1996, ông Cửu và bà Đáng chuyển nhượng thửa đất có căn nhà trên cho ông Vũ Xuân Nam và bà Nguyễn Thị Hoa bằng giấy tờ viết tay, không có xác nhận của UBND phường An Dương. DT xin cấp GCN 29,1m2.

       * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Nguyễn Xuân Phong và bà Võ Thị Hoà. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ:Số 2/73/113 Vũ Chí Thắng, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân.

       Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Thửa đất số 233 tờ bản đồ số 20 bản đồ địa chính phường thành lập năm 2002; Nguyên thửa đất trên là đất ở của ông Phạm Văn Vệ chuyển nhượng nhà đất cho ông Đoàn Văn Tấn từ năm 1987. Năm 1993 ông Tấn chuyển nhượng nhà đất cho ông Nguyễn Văn Đương (giấy tờ chuyển nhượng bị thất lạc). Năm 1994 ông Đương chuyển nhượng một phần DT đất 27.0m2 cho ông Nguyễn Xuân Phong và bà Võ Thị Hoà theo giấy mua bán viết tay; gia đình ông Phong sử dụng nhà đất từ năm 1994 đến nay không có tranh chấp về quyền sử dụng đất và thực hiện nộp thuế nhà đất không còn nợ đọng; Năm 2002 đo vẽ bản đồ địa chính phường Niệm Nghĩa do sơ suất đo vẽ thiếu chiều dài nhà dẫn đến thiếu diện tích thửa đất số 233, tờ bản đồ 20 với diện tích 13.9m2, nhưng thực tế diện tích bà Hoà sử dụng là 27.0m2 từ năm 1994 đến nay.

       * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình bà Nguyễn Thị Hòa (tài sản riêng) và con trai Nguyễn Duy Khánh (tài sản riêng). Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số 19B/164 Chùa Hàng, P. Hồ Nam, Q. Lê Chân.

       Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nhà và đất ở là đất của Ủy ban Hành chính Hải Phòng cấp giấy phép sử dụng đất tạm thời số 169 QLNĐ cho ông Nguyễn Trọng Thuần năm 1968 với DT 120,0m2 (bản pho to). Năm 2003 phường Hồ Nam được đo đạc bản đồ địa chính ông Nguyễn Trọng Lưu (con trai ông Thuần) sử dụng đất có DT 54,60m2 thuộc thửa đất số 237 tờ bản đồ số 08 bản đồ địa chính phường. Năm 2009, các ông Lưu, Nguyễn Trọng Phong, Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Trọng Lợi, bà Nguyễn Thị Minh Huệ (các con ông Thuần) có giấy bán nhà cho bà Nguyễn Thị Hòa và con trai Nguyễn Duy Khánh có giấy thỏa thuận viết tay lập ngày 25-10-2009.

       * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Hoàng Nguyên và bà Đào Thị Tuyết Hạnh. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số 15/77/161 Trần Nguyên Hãn, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân.

       Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguồn gốc sử dụng đất tại địa chỉ trên là đất ở của ông Nguyễn Thanh Sơn sử dụng từ năm 1986. Năm 1988 vợ chồng ông Sơn chuyển nhượng một phần DT đất cho bà Đào Lan Hương theo giấy mua bán viết tay với DT khoảng 45,0m2 (giấy tờ chuyển nhượng bị thất lạc). Bà Hương sử dụng nhà đất đến ngày 30-12-2007 thì chuyển nhượng lại cho ông Hoàng Nguyên và bà Đào Thị Tuyết Hạnh theo giấy mua bán viết tay (giấy tờ chuyển nhượng bị thất lạc). DT xin cấp GCN: 44,5m2.

       * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Nguyễn Xuân Sơn và bà Đoàn Thị Hải. Địa chỉ cấp GCN QSDĐ: Số 14/10/157 (số cũ 31/44/87; 14/10/57/85 Nguyễn Công Trứ) Hồ Sen, P. Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

       Nguồn gốc thửa đất như sau: Nguyên là đất ở của ông Phạm Văn Hình và bà Phạm Thị Thảo sử dụng làm nhà ở trước ngày 15-10-1993 (căn cứ phiếu lấy ý kiến tổ dân phố). Sau đó ông Hình bà Thảo bán cho ông Phạm Văn Thái và bà Trần Thu Vinh (hồ sơ gốc về chuyển QSDĐ hiện không có). Ngày 25-10-1995, ông Thái bà Vinh bán cho ông Nguyễn Doãn Hoài và bà Nguyễn Thị Thùy An, giấy mua bán viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (giấy viết tay kèm theo). Ngày 20-7-2007, ông Hoài bà An bán cho ông Nguyễn Xuân Sơn và bà Đoàn Thị Hải, có xác nhận của UBND phường Hàng Kênh (bản chính kèm theo). DT xin cấp GCN 54,6m2.

       * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình bà Cao Thị Thúy (tài sản riêng). Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số 65/89 Tôn Đức Thắng, P. Trần Nguyên Hãn, Q. Lê Chân.

       Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nhà và đất ở là của bà Phạm Thị Hạnh quản lý và sử dụng từ thời điểm trước ngày 15-10-1993,  không có giấy tờ gì liên quan thời gian sử dụng thông qua việc xin ý kiến của tổ dân phố. Ngày 7-1-2011 bà Hạnh chuyển nhượng lại cho bà Cao Thị Thúy bằng giấy viết tay DT 20,0m2 không có cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Ngày 14-1-2011 UBND phường Trần Nguyên Hãn đã lập biên bản kiểm tra công trình hạ tầng đô thị và sử dụng nhà ở với bà Cao Thị Thúy. Ngày 13-2-2015 vợ chồng bà Thúy có quyết định ly hôn về phần tài sản vợ chồng bà Thúy không có tài sản chung với nhau. Ngày 6-1-2017 bà Thúy và ông Phạm Huy có Văn bản cam kết về tài sản riêng của bà Thúy.

       * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình bà Phú Thị Ánh Rực, ở số 5/9/168 Đình Đông, P. Đông Hải, Q. Lê Chân.

       Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Phần thứ nhất: nguyên là đất ở của ông Nguyễn Viết Toàn được hưởng di sản của bố là ông Nguyễn Viết Hoạch được xác nhận tại bằng khoán số 495 Lạch Tray A (bản pho to). Ngày 10-3-1994 ông Toàn và vợ là bà Ngô Thị Coóc có đơn xin bán nhà cho ông Phạm Trung Hùng và bà Trần Thị Xuân đã được UBND phường xác nhận ngày 31-3-1994 (bản pho to). Bản chính gia đình kê khai không lưu giữ. DT kê khai là 161m2.

       Phần thứ hai: Nguyên đất ở của ông Phạm Trung Hảo và bà Nguyễn Thị Khang có bằng khoán số 493 Lạch Tray A (bản pho to) với DT 362,0m2. Ngày 24-5-1985 ông Phạm Trung Hảo đã họp và thống nhất chia cho các con là bà Phạm Thị Thoa 60m2 (DT kê khai), và Phạm Trung Lộc 300m2 (DT kê khai) theo biên bản họp gia đình để giải quyết về nhà đất bản pho to. Bản chính gia đình kê khai không lưu giữ. Năm 1987 bà Phạm Thị Thoa đã chuyển nhượng cho ông Phạm Trung Hùng phần DT 60,0m2 bằng giấy mua bán viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Gia đình kê khai hiện đã thất lạc. Ngày 5-6-2000 ông Phạm Trung Hùng và bà Trần Thị Xuân có đơn xin bán nhà cho ông Nguyễn Mạnh Lâm và bà Trần Thị Hạnh phần diện tích ông Hùng nhận chuyển nhượng của bà Phạm Thị Thoa DT kê khai 49,0m2 thuộc bằng khoán 493 và phần DT ông Hùng nhận chuyển nhượng của ông Toàn thuộc bằng khoán 495 DT kê khai 161,0m2 đã được UBND phường xác nhận ngày 5-6-2000 (bản pho to). Bản chính gia đình kê khai không lưu giữ. DT kê khai là 210m2. Ngày 26-9-2000 ông Nguyễn Mạnh Lâm và vợ là bà Trần Thị Hạnh có đơn xin bán nhà cho bà Phú Thị Ánh Rực một phần DT đã được UBND phường xác nhận ngày 2-10-2000. DT kê khai 56,75m2. DT xin cấp GCN: 57,3m2.

       * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông BùI Bá Nghĩa và bà Lâm Thị Hoa. Địa chỉ nhà, đất xin cấp GCN QSDĐ: Số 80/94/213 Thiên Lôi, P. Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân.

       Nguồn gốc thửa đất như sau: Thửa đất nguyên là đất ở của gia đình ông Trần Quốc Dũng sử dụng trước năm 1990. Ngày 27-12-1992, ông Dũng và bà Lưu Thị Tám có giấy chuyển nhượng QSDĐ cho ông Trần Quốc Công DT 31,50m2 bằng giấy tờ mua bán viết tay không có chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngày 29-12-2000, ông Công có giấy chuyển nhượng QSDĐ cho bà Phạm Thị Nga DT 31,50m2 bằng giấy tờ mua bán viết tay không có chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngày 8-10-2001, bà Nga có giấy chuyển nhượng QSDĐ cho ông Bùi Bá Nghĩa DT 31,50m2 bằng giấy tờ mua bán viết tay không có chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hiện nay, gia đình ông Bùi Bá Nghĩa và bà Lâm Thị Hoa đang sử dụng ăn ở ổn định, không có tranh chấp về đất đai, đã đóng thuế đất hàng năm đầy đủ không nợ đọng. DT đề nghị cấp GCN 31,50m2.

       * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Nguyễn Ngọc Hà và bà Lê Thị Lan. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số 02/102/96 (số cũ: 72B/96 Chợ Hàng) Chợ Hàng, P. Đông Hải, Q. Lê Chân.

       Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở của gia đình ông Nguyễn Danh Thiết sử dụng đất làm nhà ở trước ngày 15-10-1993 (căn cứ vào phiếu lấy ý kiến khu dân cư). Năm 1989 ông Nguyễn Danh Thiết chuyển nhượng cho ông Nguyễn Ngọc Hà bằng giấy tờ mua bán viết taykhông có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Gia đình kê khai thất lạc hiện không lưu giữ. DT xin cấp GCN: 75,4m2.

       * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình bà Đào Thị My. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số 01/33 Chợ Hàng, P. Đông Hải, Q. Lê Chân.

       Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Đất ở nguyên của bà Nguyễn Thị Nhớn, cùng hai con ông Hoàng Văn Cư và bà Hoàng Thị Ty được nhận thừa kế của ông Hoàng Văn Giáp ghi nhận đăng ký thừa kế bằng khoán số 578, Hải Phòng Lạch Tray A, quyển 3, tờ 178 được Sở quản lý điền thổ lập ngày 8-9-1953, (bản photocopy). Bà Nhớn, ông Cư đã cho một phần DT nhà và đất được thừa kế cho ông Đỗ Văn Thắng và vợ là bà Hoàng Thị Hạ (ông Thắng là cháu rể của bà Nhớn, là con rể của ông Cư). Ngày 17-3-1994 ông Thắng và bà Hạ đã chuyển nhượng nhà ở đất ở cho ông Nguyễn Đức Khuớ, giấy bán nhà có xác nhận của UBND phường Đông Hải ngày 11-6-1994. Năm 2000 ông Khuớ đã chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Tuất và bà Đoàn Thị Minh kê khai bị thất lạc mất giấy chuyển nhượng nhà đất. Ngày 25-11-2006 ông Tuất và bà Minh có đơn xin bán nhà cho bà Phạm Thị My, đơn xin bán nhà có xác nhận của UBND phường Đông Hải ngày 18-12-2006. Hiện bà Phạm Thị My đang sử dụng nhà ở và đất ở ổn định, không có tranh chấp. DT xin cấp GCN: 38,1m2.

       * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Nguyễn Đức Thành và bà Trần Thị Lệ Hằng. Địa chỉ nhà, đất cấp GCN QSDĐ số 10/34/157 (số cũ 115/34/57/85 Nguyễn Công Trứ) Hồ Sen, P. Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

       Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất làm nhà ở của bà Đặng Thị An trên GCN QSDĐ số 4427 địa bạ 408 do UB hành chính TP Hải Phòng cấp ngày 7-6-1956. Đã bán qua nhiều chủ sử dụng, đến ông Nguyễn Văn Bình và bà Hoàng Thị Tuất sử dụng bán cho ông Nguyễn Minh Thiệu và vợ là bà Nguyễn Thị Phúc ngày 5-5-1994. Hồ sơ gốc và giấy mua bán hiện gia đình kê khai thất lạc mất. Ngày 9-12-2005, ông Thiệu bà Phúc bán cho ông Nguyễn Đức Thành và bà Trần Thị Lệ Hằng có xác nhận của UBND phường Hàng Kênh (bản chính kèm theo). DT xin cấp GCN 65,2m2.

       * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Vũ Văn Quang và bà Vũ Thị Dung. Địa chỉ nhà, đất cấp GCN QSDĐ số 30/10/157 (số cũ 51B 44/87 Nguyễn Công Trứ) Hồ Sen, P. Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

       Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở của ông Đinh Công Nguyên và bà Nguyễn Thị Tuất sử dụng trước ngày 15-10-1993. Hồ sơ gốc về QSDĐ hiện gia đình kê khai thất lạc mất. Ngày 12-5-1994, ông Nguyên và bà Tuất bán cho ông Hà Kim Long, giấy mua bán viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (giấy viết tay kèm theo). Ngày 8-12-1998, ông Long bán cho ông Hà Mạnh Cường, giấy mua bán viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (giấy viết tay kèm theo). Ngày 26-1-1999, ông Cường bán cho ông Vũ Văn Quang, giấy mua bán viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (giấy viết tay kèm theo). DT xin cấp GCN 144,5m2.

       * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Trần Đình Tuấn và bà Nguyễn Thị Vinh. Địa chỉ nhà, đất cấp GCN QSDĐ số 4/18 Vĩnh Cát, tổ 25, P. Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân.

       Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất của XN liên hiệp XD giao thông Hải Phòng, ngày 3-11-1989, Giám đốc XNLH XD giao thông Hải Phòng có QĐ thanh lý và nhượng lại gian nhà số 2 lô 1 thuộc tập thể Viện lao xã Vĩnh Niệm cho ông Vũ Đình Quý 19,72m2, số tiền còn nộp vào công quỹ 421.600đ; phiếu thu số 214 ngày 2-11-1993 nhận của ông Quý số tiền 346.600đ về khoản nộp tiền nhà thanh lý khu viện lao. Ngày 5-9-1995, ông Quý và bà Nguyễn Thị Lít có giấy mua bán nhà ở cho ông Trần Đình Tuấn bằng giấy viết tay không có chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hiện nay gia đình ông Tuấn và bà Vinh đang sử dụng ăn ở ổn định, không tranh chấp về đất đai, đã đóng thuế đất hàng năm đầy đủ không nợ đọng. Đất phù hợp quy hoạch là đất ở đô thị. DT đề nghị cấp GCN 55,4m2.

       * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Vũ Huy Biên và bà Nguyễn Thị Thu Hằng, số 112A/84 Dân Lập. P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

       Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Năm 1980, tờ bản đồ số 02, thửa đất số 632, DT 809m2, ghi đất thổ cư chủ sử dụng là bà Đặng Thị Son. Năm 1990, tờ bản đồ số 02, thửa đất số 1100, DT 809m2, ghi đất thổ cư chủ sử dụng là bà Đặng Thị Son. Năm 1995, tờ bản đồ số 07, thửa đất số 35, DT 79m2, ghi đất thổ cư chủ sử dụng là bà Đặng Thị Thìn; thửa đất số 36, DT 75m2, ghi đất thổ cư chủ sử dụng là bà Nguyễn Thị Hồng; thửa đất số 37, DT 79m2, ghi đất thổ cư chủ sử dụng là bà Nguyễn Thị Tẹo; thửa đất số 38, DT 496m2, ghi đất thổ cư chủ sử dụng là bà Đặng Thị Son. Năm 2005, tờ bản đồ số 22, thửa đất số 56, DT 548,4m2, ghi đất thổ cư chủ sử dụng là bà Đặng Thị Son. Nguồn gốc đất trước đây ông Trần Hữu Lục và bà Đặng Thị Son quản lý và sử dụng trước năm 1980, đăng ký đầy đủ trong sổ mục kê qua các thời kỳ. Ngày 20-5-2007, bà Son cùng các con chuyển nhượng cho ông Vũ Huy Biên và bà Nguyễn Thị Thu Hằng thửa đất có DT 84,0m2 bằng giấy viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương (có biên bản làm việc và phiếu lấy ý kiến tổ dân phố). DT xin cấp GCN: 83,10m2.

       Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo nếu không có ai khiếu nại về quyền lợi liên quan đến nhà, đất trên, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Lê Chân - Số 10 Hồ Sen sẽ hoàn tất các thủ tục cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình trên theo quy định của pháp luật. Các giấy tờ liên quan đến sử dụng đất trước đây không còn giá trị.


  CHI NHÁNH QUẬN NGÔ QUYỀN

       * VP nhận được đơn xin cấp GCN QSDĐ của ông Hoàng Hữu Bảo và vợ là bà Nguyễn Thị Ngọc; cùng con trai là Hoàng Đại Giang và con dâu là Nguyễn Thị Thanh Phương. Địa chỉ xin cấp GCN QSDĐ: Tại số 23/51 Đông Khê, P. Đông Khê, Q. Ngô Quyền.

       Nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất được xác định: Nguyên là đất thổ cư tại địa chỉ số 23/51 đường Đông Khê, P. Đông Khê, sử dụng từ trước năm 1986 thuộc QSD của Nguyễn Hữu Mười, nằm tại thửa số 1231B, TBĐ 01, DT đất thổ cư là 180,0m2 và ông Ngô Đức Thịnh nằm tại thửa số 1231A, TBĐ 01, DT đất thổ cư là 154,0m2. Năm 1989 ông Thịnh chuyển nhượng cho ông Nguyễn Hữu Mười DT là 38,0m2, giấy tờ viết tay đã bị thất lạc. Năm 1990 ông Mười chuyển nhượng cho ông Phạm Văn Thảo DT là 218,0m2, giấy tờ viết tay đã bị thất lạc. Ngày 1-6-1994 vợ chồng ông Thảo chuyển nhượng cho ông Hoàng Hữu Bảo và con trai là Hoàng Đại Giang với DT là 218,0m2 có xác nhận của UBND phường. Thực tế hộ ông Bảo sử dụng là 212,50m2, DT biến động giảm là 5,5m2 là do tại thời điểm mua bán đo vẽ không chính xác. Nay ông Bảo và vợ là bà Nguyễn Thị Ngọc cùng con trai là Hoàng Đại Giang và con dâu là Nguyễn Thị Thanh Phương (vợ ông Giang) có đơn xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở.

       * VP nhận được đơn xin cấp GCN QSDĐ của ông Phạm Hồng Khanh và vợ là bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Địa chỉ xin cấp GCN QSDĐ: Tại số 112c/263 Lạch Tray, P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền.

  Nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất như sau: Nhà - đất ở của hộ Phạm Hồng Khanh tại số: 112C/263 Lạc Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền trước đây là đất thổ cư của ông Phạm Thành Khẩn được UBND huyện An Hải cấp GCNĐKSD ruộng đất số 900 GCN/QĐ ngày 16-6-1986, DT 803m2 (gồm DT 503m2 tại thửa đất số: 674; tờ bản đồ số: 2, loại đất thổ cư và DT 300m2 tại thửa đất số 675, tờ bản đồ số 2, loại đất rau). Ngày 28-1-1996 ông Khẩn đã lập Biên bản xác định việc phân chia đất cho bà Đặng Thị Son (mẹ đẻ ông Khẩn) được quyền sử dụng DT đất 230m2 thuộc một phần DT đất 503m2 tại thửa đất số 674, tờ bản đồ số 2, loại đất thổ cư nêu trên. Biên bản này đã được UBND phường Đằng Giang xác nhận ngày 8-2-1996. Năm 1998 khi lập bản đồ địa chính phường bà Son đăng ký sử dụng tại thửa đất số:126; tờ bản đồ ĐG-48; DT 247,4m2; đất thổ cư. Năm 2001 bà Son tặng cho con trai là Phạm Thành Khoản làm tài sản riêng, giấy tờ viết tay đã bị thất lạc. Ngày 18-11-2007 ông Khoản đã chuyển nhượng cho ông Phạm Hồng Khanh và vợ là bà Nguyễn Thị Kim Ngân DT đất 40,06m2 thuộc một phần DT đất 230m2 nêu trên (Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất ngày 18-11-2007 không có xác nhận của cấp có thẩm quyền). Ngày 20-11-2007 UBND phường Đằng Giang đã lập biên bản xác minh hiện trạng sử dụng DT đất 40,06m2 của hộ ông Phạm Hồng Khanh. Ngày 22-9-2010 ông Khoản đã tự nguyện lập giấy cam kết về việc chuyển nhượng DT đất 230m2 của bà Đặng Thị Son cho các hộ trong đó có hộ ông Phạm Hồng Khanh.

  Nay hộ ông Phạm Hồng Khanh có đơn xin cấp GCNQSDĐ DT 40,06m2 thuộc một phần DT đất tại thửa đất số: 126, tờ bản đồ ĐG-48 nêu trên.

       Sau 15 ngày kể từ ngày công khai thông báo này trên báo An ninh Hải Phòng nếu không có cá nhân, tổ chức nào khiếu nại thắc mắc về quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Ngô Quyền - Số 19 Đà Nẵng, Máy Tơ, Ngô Quyền sẽ làm thủ tục trình UBND quận Ngô Quyền cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình trên.

        * VP nhận được đơn xin cấp GCN QSDĐ của ông Đỗ Văn Thư và vợ là bà Vũ Thị Thược. Địa chỉ xin cấp GCN QSDĐ số 193 Đông Khê, P. Đông Khê, Q. Ngô Quyền.

       Nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất như sau: Đất thổ cư của ông Lê Văn Bích nằm tại thửa số 636A, tờ bản đồ số 01. Ngày 22-10-1995, ông Bích cùng bố là ông Lê Văn Dự chuyển nhượng cho ông Trần Hữu Giắc với DT 114,0m2. Ngày 22-3-2002, ông Giắc cùng vợ chuyển nhượng lại cho ông Đỗ Văn Thư là 114,0m2, ông Thư sử dụng làm nhà ở ổn định từ đó đến nay. Ngày 23-5-2017, ông Thư có đơn xin cam kết về việc đã làm thất lạc giấy tờ mua bán bản chính của ông Lê Văn Dự chuyển nhượng cho ông Trần Hữu Giắc, có xác nhận của UBND phường. 

       * VP nhận được đơn xin cấp GCN QSDĐ của ông Đỗ Văn Thư và vợ là bà Vũ Thị Thược. Địa chỉ xin cấp GCN QSDĐ số 193 Đông Khê, P. Đông Khê, Q. Ngô Quyền.

       Nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất như sau: Đất thổ cư của ông Lê Văn Bích nằm tại thửa số 636A, tờ bản đồ số 01. Ngày 22-10-1995, ông Bích cùng bố là ông Lê Văn Dự chuyển nhượng cho ông Trần Hữu Giắc với DT 114,0m2. Ngày 22-3-2002, ông Giắc cùng vợ chuyển nhượng lại cho ông Đỗ Văn Thư là 114,0m2, ông Thư sử dụng làm nhà ở ổn định từ đó đến nay. Ngày 23-5-2017, ông Thư có đơn xin cam kết về việc đã làm thất lạc giấy tờ mua bán bản chính của ông Lê Văn Dự chuyển nhượng cho ông Trần Hữu Giắc, có xác nhận của UBND phường.

       * VP nhận được đơn xin cấp GCN QSDĐ của ông Nguyễn Công Nam vợ là bà Nguyễn Thị Thu Hà. Địa chỉ xin cấp GCN QSDĐ: Tại số 21B/71 Đông Khê, P. Đông Khê, Q. Ngô Quyền.

  Nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất như sau: Đất ở thổ cư của ông Phạm Bá Hải đã được UBND huyện An Hải cấp GCN đăng ký sử dung ruộng đất số 87 GCN/QĐ ngày 16-6-1986, thửa số 87, tờ 01, DT đất thổ cư là 414m2. (Số thửa 87 do huyện An Hải cấp có sự nhầm lẫn, thực tế hộ ông Hải sử dụng số thửa đúng là thửa số 81). Ngày 10-12-1998 ông Hải chuyển nhượng 96,0m2 cho ông Nguyễn Công Nam, vợ Nguyễn Thị Thu Hà có xác nhận của UBND phường. DT hộ bà Hà hiện nay đang sử dụng là 98,10m2, DT biến động tăng là 2,10m2 là do tại thời điểm chuyển nhượng đo vẽ không chính xác, vợ chồng ông Nam, bà Hà sử dụng đất ở ổn định từ khi nhận chuyển nhượng đến nay, ranh giới sử dụng đất không thay đổi, không lấn chiếm, phần DT biến động tăng nằm trong DT đất thổ cư đã được huyện An Hải cấp GCN đăng ký sử dụng ruộng đất. Ngày 21-6-2017 bà Hà có đơn trình bày và cam kết về việc sau khi nhận chuyển nhượng không được bàn giao bản chính GCN đăng ký sử dung ruộng đất số 87 GCN/QĐ ngày 16-6-1986 có xác nhận của UBND phường. Nay ông Nam, bà Hà đã có đơn đề nghị cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở tại địa chỉ trên.

       Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo nếu không có ai khiếu nại về quyền lợi liên quan đến nhà, đất trên, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Lê Chân - Số 10 Hồ Sen sẽ hoàn tất các thủ tục cấp GCN QSDĐ cho các gia đình trên theo quy định của pháp luật. Các giấy tờ liên quan đến sử dụng đất trước đây không còn giá trị.

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông