Thông báo ý kiến của Bí thư Thành ủy về các dự án công viên dự kiến đầu tư tại các quận trong giai đoạn 2021-2025

10:25 02/03/2021

Văn phòng Thành ủy vừa có văn bản thông báo ý kiến của đồng chí Bí thư Thành ủy về các dự án công viên dự kiến đầu tư tại các quận trong giai đoạn 2021-2025.

Ngày 01/3/2021, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nghe báo cáo về các dự án công viên dự kiến đầu tư tại các quận trong giai đoạn 2021-2025. Cùng dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương, đơn vị: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng, Văn phòng Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 07 quận của thành phố.

Sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Bí thư Thành ủy có ý kiến như sau:

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các quận lập Đề án xây dựng công viên trong khu dân cư tại các phường, trình Ủy ban nhân dân thành phố tổng hợp, báo cáo Thường trực Thành ủy trước ngày 16/3/2021, theo nguyên tắc như sau:

– Mỗi phường xây dựng 01 công viên tại khu vực có đông dân cư phù hợp quy chuẩn, quy định, đảm bảo thuận tiện, phục vụ tối đa người dân được thụ hưởng với diện tích khoảng 5.000m² (tùy điều kiện có thể dao động từ dưới 5.000m² đến 10.000m²).

– Ưu tiên xây dựng công viên các vị trí đất trống, sau đó đến đất do các doanh nghiệp quản lý nhưng đã dừng hoạt động, hoặc không phù hợp quy hoạch, hoặc cần thu hồi, trường họp cần thiết tiến hành thu hồi đất của một số hộ dân (đồng thời có chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phù hợp, đảm bảo quyền lợi người dân).

2. Đối với các công viên lớn (trên 10.000m²): Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng đề xuất xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo sửa chữa phục vụ Nhân dân và chỉnh trang đô thị thành phố.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông