Thống nhất nội dung dự thảo báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị cụ thể của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố khóa 16

18:17 29/05/2023

Sáng 29- 5, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân chủ trì họp nghe báo cáo và thống nhất nội dung Dự thảo báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị cụ thể của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố khóa 16. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Ban HĐND thành phố và đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

     

Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân chủ trì họp nghe báo cáo và thống nhất nội dung Dự thảo báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị cụ thể của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố khóa 16

     Tại Kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố khóa 16  có 91 kiến nghị của cử tri, nhân dân cần được UBND thành phố xem xét, giải quyết. UBND thành phố đã giao cho các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xem xét, trả lời. Đến nay các Sở, ngành, địa phương, đơn vị đã tham mưu cho UBND thành phố giải quyết các kiến nghị. Tuy nhiên, vẫn còn 15 kiến nghị đang trong quá trình nghiên cứu.

                               

Đại diện Sở Xây dựng phát biểu

    Sau khi nghe các Sở, ngành, địa phương, đơn vị báo cáo kết quả trả lời, giải quyết kiến nghị cụ thể của cử tri, đồng chí Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố ghi nhận các Sở, ngành, địa phương, đơn vị, thời gian qua đã tiếp thu đầy đủ các câu hỏi, kiến nghị của cử tri, có nhiều nỗ lực, cố gắng, chuẩn bị trả lời cơ bản đáp ứng yêu cầu, trả lời  vấn đề cử tri quan tâm; đồng thời đưa ra các giải pháp xử lý.

                             

Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân yêu cầu giải quyết thấu đáo kiến nghị của cử tri

      Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhấn mạnh, báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri thể hiện trách nhiệm của thành phố trước cử tri và nhân dân. Do vậy, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị các Sở, ngành, địa phương, đơn vị được UBND thành phố phân công chuẩn bị báo cáo trả lời tiếp thu ý kiến tại cuộc họp để rà soát lại các nội dung trả lời  bảo đảm tính pháp lý, tuân thủ các quy định của pháp luật, có lộ trình và giải pháp cụ thể khi thực hiện. Đồng thời yêu cầu Văn phòng UBND thành phố phối hợp chặt chẽ với các Ban, Văn phòng HĐND thành phố để tiếp tục tiếp nhận và đề xuất xử lý những vấn đề mà cử tri thành phố còn quan tâm gửi tới kỳ họp./.

                                                                                                                                              Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông