Thu hồi 755 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

21:20 11/07/2018

Thời gian qua, một mặt Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh qua mạng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Mặt khác, ngành cũng tích cực triển khai kế hoạch hậu kiểm doanh nghiệp,chủ động phối hợp với Cục thuế và các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát tình trạng hoạt động của doanh nghiệp tại địa phương, tình hình chấp hành các nghĩa vụ thuế...

Kết quả, năm 2016, Sở đã thu hồi gần 700 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do doanh vi phạm Luật Doanh nghiệp, Luật quản lý thuế.

Năm 2017, sau khi thực hiện 310 lượt rà soát và yêu cầu doanh nghiệp giải trình, Sở đã thu hồi 755 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các doanh nghiệp trên địa bàn.

 KO

Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông