Thu ngân sách Hải quan tháng 2-2022 tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2021

16:07 24/03/2022

Tính đến hết tháng 2-2022, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thu được 12.071 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là kết quả tích cực từ việc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể cán bộ, nhân viên Cục Hải quan Hải Phòng.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng 2 -2022 tăng 27,85% so với cùng kỳ năm 2021

Theo thống kê của Cục Hải quan, trong tháng 2-2022, số thu ngân sách nhà nước của ngành Hải quan đạt 12.071 tỷ đồng, đạt 18,97% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (63.630 tỷ), đạt 18% so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao (67.050 tỷ), đạt 17,60% so với chỉ tiêu của UBND thành phố Hải Phòng giao (68.600 tỷ).

Riêng khu vực Hải Phòng thu được 10.307 tỷ đồng, đạt 18,43 % so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (55.930 tỷ), đạt 17,53% so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao ( 58.800 tỷ), đạt 17,18% chỉ tiêu UBND thành phố Hải Phòng giao (60.000 tỷ); tăng 23,86% so với cùng kỳ năm 2021.

Có được kết quả như vậy, một phần dựa trên tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa khả quan, phần khác là do Cục Hải quan thành phố đã chỉ đạo các Chi cục trực thuộc thực hiện nghiêm túc công tác quản lý thu ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm 2022 thông qua việc tập trung thực hiện các giải pháp: tăng cường chống thất thu, tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế, phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu; tập trung kiểm tra về số lượng, trị giá, mã số, xuất xứ; thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý thu thuế, tăng số lượng ngân hàng phối hợp thu và nộp thuế điện tử 24/7,…

Cũng theo Cục Hải quan Hải Phòng, trong tháng 2 - 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 7.612,59 triệu USD, tăng 27,85% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: kim ngạch xuất khẩu đạt  3.501,49 triệu USD, tăng 30,10% so với cùng kỳ năm 2021; kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 21,90 triệu USD, tăng 46,17% so với cùng kỳ năm 2021. Kim ngạch nhập khẩu đạt 4.111,11 triệu USD, tăng 26,% so với cùng kỳ năm 2021; kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 1.673,09 triệu USD, tăng 25,63% so với cùng kỳ năm 2021.

Xét theo từng mặt hàng cụ thể: kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng ô tô, linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy, xăng dầu, bia rượu, sắt thép, mỹ phẩm, máy móc thiết bị tăng so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, mặt hàng ô tô  đạt  90,77 triệu USD tăng 34,65%; mặt hàng linh kiện phụ tùng ô tô đạt 61,59 triệu USD tăng 47,34%; mặt hàng xe máy đạt 1,03 triệu USD tăng 147,29%; mặt hàng xăng dầu đạt 62,16 triệu USD tăng 54,23%; mặt hàng bia rượu đạt 0,96 triệu USD tăng 39,52%; mặt hàng sắt thép đạt 295,61 triệu USD tăng 54,98%; mặt hàng mỹ phẩm đạt 0,41 triệu USD  tăng 1,52%; mặt hàng máy móc thiết bị đạt 1.518,85 triệu USD tăng 17,35%.

 Kim ngạch nhập khẩu có thuế các mặt hàng ô tô, linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy, xăng dầu, bia rượu, sắt thép, mỹ phẩm cũng có chiều hướng tăng so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, mặt hàng ô tô  đạt  90,77 triệu USD tăng 35,66%; mặt hàng linh kiện phụ tùng ô tô đạt 33,72 triệu USD tăng 16,56%; mặt hàng xe máy đạt 1,03 triệu USD tăng 147,29%; mặt hàng xăng dầu đạt 61,05 triệu USD tăng 54,47%;  mặt hàng bia rượu đạt 0,94 triệu USD tăng 43,78%; mặt hàng sắt thép đạt 247,48 triệu USD tăng 52,72%;  mặt hàng mỹ phẩm đạt 0,41 triệu USD  tăng 1,57%.

Để phấn đấu đạt mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2022, Cục Hải quan đã yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc tập trung nguồn lực triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm các nhiệm vụ cơ bản. Trong đó, các đơn vị cần xây dựng và triển khai quyết liệt, đồng bộ kế hoạch hành động cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 theo yêu cầu của Chính phủ.

Đồng thời, có những biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; thường xuyên đồng hành, giải đáp, tháo gỡ triệt để khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế... tạo thuận lợi trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa cho cộng đồng doanh nghiệp.

LIÊM ĐOÀN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích