Thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2021 đạt trên 82 tỷ đồng

10:58 21/02/2022

Triển khai công tác thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai, thời gian qua, ngành nông nghiệp đã kịp thời thông báo đầy đủ lịch lấy nước phục vụ gieo cấy, bảo đảm lấy nước phục vụ sản xuất trên 50 nghìn ha, đạt 100% kế hoạch; cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy sản và trên 70 triệu m3 nước thô phục vụ cho dân sinh, kinh tế của thành phố.
Cung cấp trên 70 triệu m3 nước thô phục vụ dân sinh, kinh tế của thành phố

Tính hết năm 2021, đã có 99,3% tổng số dân nông thôn được sử dụng nước đạt Quy chuẩn kỹ thuật từ trạm cấp nước tập trung.

Đáng chú ý, trong năm 2021, ngành nông nghiệp đã hoàn thành đánh giá hiện trạng công trình đê điều, xác định trọng điểm xung yếu, xây dựng phương án hộ đê; đánh giá chất lượng đê điều, công trình thủy lợi trước mùa lũ bão; rà soát, xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm, phương án hộ đê toàn tuyến cấp thành phố và phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai.

Đồng thời xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2022-2025 và cập nhật kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2021. Tổ chức trực ban phòng chống các cơn bão số 2, 3, 7, 8 theo đúng quy định; thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2021 đạt trên 82 tỷ đồng.

KC    

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông