Thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý CCCD, CMND

09:32 30/08/2021

Ngày 19-7-2021, Bộ Trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 5947/QĐ-BCA-C06 về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý CCCD và CMND thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.
Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, CATP tổ chức cấp CCCD lưu động cho người dân quận Lê Chân

Theo Quyết định của Bộ Trưởng, danh mục TTHC mới được ban hành trong lĩnh vực này gồm: 2 TTHC cấp Trung ương, 2 TTHC cấp tỉnh, 2 TTHC cấp huyện, 2 TTHC cấp xã về khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC), khai thác thông tin trong Cơ sở dự liệu CCCD.

          Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung gồm 5 TTHC thuộc các cấp từ Trung ương đến cấp huyện sau: cấp thẻ CCCD khi đã có thông tin trong CSDLGQ về DC, cấp thẻ CCCD khi chưa có thông tin trong CSDLQG về DC, đổi thẻ CCCD, cấp lại thẻ CCCD, xác nhận số CMND/CCCD.

          Danh mục TTHC bị bãi bỏ gồm 3 TTHC cấp tỉnh, cấp huyện sau: cấp CMND, đổi CMND, cấp lại CMND9 số…

          Thực hiện Quyết định trên, Giám đốc CATP vừa có văn bản số 1270/CAHP (PC06), ngày 23-8-2021 yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương có liên quan thuộc CATP thi hành nghiêm Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công an, tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền theo quy định.

          Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về CATP qua phòng Cảnh sát QLHC về TTXH để hướng dẫn, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

 KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông