Thống kê việc tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19 cho học sinh, đối tượng dưới 18 tuổi

  15:21 05/10/2021

  Thực hiện Chỉ thị số 22/ CT-UBND ngày 17-9-2021 về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục - đào tạo, ứng phó với đại dịch Covid-19, ngày 23-9, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố nhận được Công văn số 4320/SYT-TTKSBT của Sở Y tế về việc cung cấp nhu cầu tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 với học sinh, sinh viên, diện dưới 18 tuổi. Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng ban hành văn bản số 2108/SGDĐT-VP về việc cung cấp nhu cầu tiêm chủng vắc xin phòng chống dịch bệnh Covid -19 cho học sinh, đối tượng dưới 18 tuổi.
  Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Sở Y tế triển khai tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho học sinh, đối tượng dưới 18 tuổi

  Để xây dựng phương án cụ thể việc tiêm chủng vắc xin phòng dịch bệnh Covid -19 đối với học sinh các cấp, bậc học, đối tượng dưới 18 tuổi, bao gồm lưu học sinh diện Hiệp định đang học tập ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về lợi ích và sự cần thiết của việc tiêm chủng, tạo sự đồng thuận cao để thực hiện đúng chỉ đạo của UBND thành phố; các đơn vị giáo dục trên địa bàn thành phố cần rà soát, thống kê đối tượng tiêm chủng phòng Covid-19 gửi về Sở để tổng hợp; Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố sẽ phối hợp với Sở Y tế triển khai thực hiện.

  Thiên An

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông