Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng CAND

19:21 07/12/2021

Sáng 7-12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác Đảng, công tác chính trị trong CAND năm 2021. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự hội nghi tại điểm cầu CATP Hải Phòng có Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP; đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ CATP; lãnh đạo Công an các quận, huyện.

 

 Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong triển khai các chương trình, kế hoạch công tác do dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương đã chú trọng làm tốt công tác đảng, công tác chính trị và đạt được nhiều kết quả tích cực, đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ công tác.

 Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu CATP Hải Phòng

 Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP dự hội nghị tại điểm cầu CATP Hải Phòng

Nổi bật trong đó, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND và công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong CAND đối với công tác đảng, công tác chính trị. Thực hiện tốt công tác dân vận, công tác truyền thông và công tác quần chúng.

Tổ chức tốt và duy trì các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong toàn lực lượng phù hợp, thích ứng với tình hình dịch Covid-19. 

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu CATP Hải Phòng

Công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm đổi mới, đã ban hành, cụ thể hóa khung tiêu chí chấm điểm thi đua, tạo thuận lợi trong việc bình xét danh hiệu thi đua hàng năm, đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an và hướng về cơ sở; phát huy tốt vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác dân vận, xây dựng hình ảnh đẹp của Công an trong lòng nhân dân...

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu CATP Hải Phòng

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu CATP Hải Phòng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu, thời gian tới, cấp ủy đảng, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa đối với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.

Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 21 của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Tổ chức phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và các đợt thi đua cao điểm sôi nổi trong toàn lực lượng CAND; quán triệt, triển khai nghiêm túc quy định của Chính phủ, của Bộ về thi đua, khen thưởng, chú ý khen thưởng những tập thể, cá nhân trực tiếp lập thành tích, chiến công xuất sắc, những địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi còn nhiều khó khăn, gian khổ, cấp cơ sở, Công an xã, thị trấn chính quy.

Thường xuyên coi trọng công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ về vị trí, vai trò của công tác đảng, công tác chính trị; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với hoạt động này, bảo đảm công tác đảng, công tác chính trị đúng định hướng, có trọng tâm, trọng điểm, mang tính thuyết phục cao.

Bám sát tình hình thực tiễn, chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong CAND phù hợp với từng đối tượng, từng nhiệm vụ.

Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh lễ tiết tác phong, văn hóa ứng xử, bảo đảm tính chính quy của lực lượng vũ trang, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an đẹp trong lòng nhân dân...

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông