TÌM CHỦ SỞ HỮU THÁNG 1-2018

  14:23 05/01/2018

  CÔNG AN HUYỆN TIÊN LÃNG

  * Công an huyện Tiên Lãng đang tạm giữ 75 phương tiện xe máy vi phạm TTATGT, đến nay đã hết thời hạn, cụ thể:

  1- Xe nhãn hiệu LONCIN, không BKS, SK: DU100*200151109*, SM: LC150FMG*01875259*

  2- Xe nhãn hiệu LÍSOHAKA, BKS: 16M4-8665, SK: VLKPCH022LK*042420*, SM: VLKZS1P50FMH *00042420*

  3- Xe nhãn hiệu LÍSOHAKA, BKS: 16M2-2938, SK: VLKDCG035LK*201134*, SM: VLKCQ1P50FMG *000201134*

  4- Xe nhãn hiệu HONDA, BKS: 16H7-1610, SK: RLHHC090013Y188307, SM: HC09E-0188058

  5- Xe nhãn hiệu MEDAL, không BKS, SK+SM: tẩy xóa

  6- Xe nhãn hiệu HONDA, BKS: 34F2-1251, SK+SM: tẩy xóaS

  7- Xe nhãn hiệu JAMOTO, BKS: 16P4-0353, SK: RPDWCH3PD5A0A2012, SM: LFPD1P52FMH35A1A2012

  8- Xe nhãn hiệu TECHNIC, BKS: 16M1-3136, SK: WCHKUM5H-057299, SM: FMH-00057299

  9- Xe nhãn hiệu HÍSUDA, BKS: 17M5-2552, SK: RMYWCH1HY5A001624, SM: VLF1P52FMH-3 *60043274*

  10- Xe nhãn hiệu HONDA, BKS: 16H4-0122, SK: PCH102YT-027826, SM: FMH-01248326

  11- Xe nhãn hiệu ROONEY, BKS: 16M2-5010, SK: CH4RH6A007447, SM: 52FMH4007447                       

  12- Xe nhãn hiệu LIFAN, BKS: 54S4-5382, SK: RL8WCH2HY51000953, SM: VLF1P52FMH-3 *50020953*    

  13- Xe nhãn hiệu HONDA, BKS: 16L8-8438, SK: LWCXCHL01Y1044939, SM: 1P52FMH-2 *003449939*

  14- Xe nhãn hiệu LIFAN, BKS: 16K6-0544, SK: DCG043MT000686, SM: 50FMG330027930         

  15- Xe nhãn hiệu SUZUKI, BKS: 16H7-3871, SK: BE46B-TH110537, SM: E416-TH110537

  16- Xe nhãn hiệu HONDA, BKS: 30H7-2101, SK: RLHHA09027Y015842, SM: HA09E-8015842

  17- Xe nhãn hiệu ORIGIN, BKS: 16F9-1151, SK: RRKWCHTUM5X005797, SM: VTTJL1P52FMH-8005797

  18- Xe nhãn hiệu TRUNG QUỐC, không BKS, SK: RMKDCG7UM7K700523, SM: VKVLM1P50FMG-F40052

  19- Xe nhãn hiệu LIFAN, BKS: 16H3-2261, SK: DU100*200165668, SM: 1P50FMG-3*10310474*

  20- Xe nhãn hiệu HONDA, BKS: 16K6-2177, SK: HC09033Y200504, SM: HC09E0200576

  21- Xe nhãn hiệu JAMOTO, BKS: 16N4-1944, SK: CH0PD6A001187, SM: 52FMH36A001187

  22- Xe nhãn hiệu CPI, BKS: 16H1-4777, SK: ……XG81B5……, SM: 150FMG00013190         

  23- Xe nhãn hiệu GUANGTA, BKS: 34L7-0890, SK: VPDBCH044PD010636, SM: VLG1P52FMH-3 *00010636*

  24- Xe nhãn hiệu NAGAKI, BKS: 16FA-6322, SK: CBKND91037646, SM: 139FMBN037646

  25- Xe nhãn hiệu LIFAN, BKS: 16H6-4918, SK: 50FMG-3*10626457, SM: XCG-410626457

  26- Xe nhãn hiệu HONDA, BKS: 16N2-8686, SK: RLHJF18078Y664158, SM: JF18E-5267900

  27- Xe nhãn hiệu YAMAHA, BKS: 16M4-1914, SK: RLCJ5VT205Y1300955, SM: 5VT20-130955

  28- Xe nhãn hiệu HONDA, BKS: 29D1-530.08, SK: RLHHC12178Y019809, SM: HC12E-1019879

  29- Xe nhãn hiệu HONDA, BKS: 16S6-7968, SK: RLHJF1801AY008480, SM: JF27E-0008988

  30- Xe nhãn hiệu HONDA, không BKS, SK: RLHHC012…, SM: HC12E-…

  31- Xe nhãn hiệu YAMAHA, BKS: 16N3-7572, SK: RLCJ5B9609Y078453, SM: 5B96-078452

  32- Xe nhãn hiệu YAMAHA, BKS: 16M8-0739, SK: RLCJ2S0105Y006142, SM: 2S01-006142

  33- Xe nhãn hiệu YAMAHA, BKS: 16R8-5721, SK: RLCG31C20BY012392, SM: 31C2-012396

  34- Xe nhãn hiệu HONDA, BKS: 16P4-3088, SK: RLHHC12348Y347237, SM: HC12E-2072341

  35- Xe nhãn hiệu YAMAHA, BKS: 15N1-033.71, SK: RLCE55P10BY-035390, SM: 55P1035394

  36- Xe nhãn hiệu YAMAHA, BKS: 16P4-9388, SK: RLCS5C6K0FY219052, SM: 5CK6-219051

  37- Xe nhãn hiệu YAMAHA, BKS: 15B1-010.96, SK: RLCJ5B9409Y066083, SM: 5B94-066083

  38- Xe nhãn hiệu YAMAHA, BKS: 33M4-3100, SK: RLCN5VD104Y038822, SM: 5VD1-38822

  39- Xe nhãn hiệu YAMAHA, BKS: 16M3-4924, SK: RLCS5C6407Y011187, SM: 5C64-011187

  40- Xe nhãn hiệu YAMAHA, BKS: 16L9-0448, SK: 2B52085200, SM: 2B5206Y085200

  41- Xe nhãn hiệu HONDA, BKS: 15F1-064.46, SK: RLHHC12009Y041590, SM: HC12E-1571969

  42- Xe nhãn hiệu YAMAHA, BKS: 15B1-237.60, SK: 23C1053110, SM: 23C10BY053112

  43- Xe nhãn hiệu YAMAHA, BKS: 18H1-068.47, SK: RLCJ5B950BY115468, SM: 5B95-115480

  44- Xe nhãn hiệu YAMAHA, BKS: 17K4-4104, SK: RLCJ4B2105Y005341, SM: 4B21-005341

  45- Xe nhãn hiệu LONCIN, BKS: 16H2-0221, SK: 150FMG01669063, SM: HC10001669063

  46- Xe nhãn hiệu YAMAHA, BKS: 16R6-7004, SK: RLCJ5B950BY082530, SM: 5B95-082529

  47- Xe nhãn hiệu YAMAHA, BKS: 16H7-0826, SK: RLCS3S3106Y068939, SM: 3S31-068939

  48- Xe nhãn hiệu YAMAHA, không BKS, SK: RLCS5C640AY309706, SM: 5C64-309707

  49- Xe nhãn hiệu HONDA, không BKS, SK + SM: tẩy xóa

  50- Xe nhãn hiệu HONDA, không BKS, SK + SM: tẩy xóa

  51- Xe nhãn hiệu HONDA, không BKS, SK: AA01-4100864, SM:   AA02E-1025597

  52- Xe nhãn hiệu HONDA, không BKS, SK: C50-9881337, SM: C50E-9881430

  53- Xe nhãn hiệu HONDA, không BKS, SK: AF55-1701244, SM:   AF69E-3001255

  54- Xe nhãn hiệu HONDA, không BKS, SK: AF52-1005115, SM:   AF24E-7005202

  55- Xe nhãn hiệu HONDA, không BKS, SK: RLHJF1804AY-15138…, SM: JF27E-015412…

  56- Xe nhãn hiệu YAMAHA, không BKS, SK + SM: tẩy xóa

  57- Xe nhãn hiệu YAMAHA, BKS: 29T5-6188, SK: 5VD1-37143, SM: RLCN5VD104Y037143

  58- Xe nhãn hiệu HONDA, BKS: 17B2-190.14, SK: HA08E-1361820, SM: RLHHA0801AY-061851

  59- Xe nhãn hiệu YAMAHA, BKS: 16N3-9413, SK: 5C64-015203, SM: RLCS5C6407Y-015203

  60- Xe nhãn hiệu YAMAHA, BKS: 16P3-6507, SK: 5P71-019201, SM: RLCE5P710AY-019201

  61- Xe nhãn hiệu HONDA, BKS: 15G1-010.80, SK: JF18E-5286847, SM: RLHJF18098Y-682497

  62- Xe nhãn hiệu HONDA, BKS: 30Y1-6789, SK: HA08E-0708404, SM: RLHHA08075Y-708355

  63- Xe nhãn hiệu SUZUKI, không BKS, SK + SM: tẩy xóa

  64- Xe nhãn hiệu YAMAHA, không BKS, SK + SM: tẩy xóa

  65- Xe nhãn hiệu HONDA, không BKS, SK + SM: tẩy xóa

  66- Xe nhãn hiệu HONDA, không BKS, SK: AF55-1701505, SM:   AF69E-3001502

  67- Xe nhãn hiệu HONDA, không BKS, SK: AF55-1302373, SM:   AF55E-1300130

  68- Xe nhãn hiệu HONDA, không BKS, SK: AF55-1801189, SM:   AF69E-3007021

  69- Xe nhãn hiệu YAMAHA, BKS: 16K8-8187, SK: 5VT2-84568, SM: RLCJ5VT204Y084568

  70- Xe nhãn hiệu YAMAHA, BKS: 16N2-0695, SK: 2B56-043314, SM: RLCN2B5607Y-043314

  71- Xe nhãn hiệu YAMAHA, BKS: 29V3-8091, SK: 2S11-016040, SM: RLCJ2S1105Y-016040

  72- Xe nhãn hiệu HONDA, không BKS, SK: C70E-1307038, SM:    C70-1500814

  73- Xe nhãn hiệu SUZUKI, BKS: 16F5-3431, SK + SM: tẩy xóa      

  74- Xe nhãn hiệu HONDA, không BKS, SK: RLHJF18087Y-180528, SM: JF18E-5280637

  75- Xe nhãn hiệu YAMAHA, không BKS: , SK: PMYKE0600H-0302706, SM: E1016K-302706

  Ai là chủ sở hữu hoặc người có liên quan đến các xe máy có đặc điểm trên mang đầy đủ giấy tờ hợp lệ (Đăng ký xe + Giấy phép lái xe + Chứng minh nhân dân) đến Công an huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng - Địa chỉ: Số 09 đường Phạm Ngọc Đa, Khu 2 thị trấn Tiên Lãng, H. Tiên Lãng, HP để giải quyết.

  Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, Công an huyện sẽ tiến hành thanh lý theo đúng thủ tục quy định của pháp luật.


  PHÒNG CẢNH SÁT HÌNH SỰ

  * Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hải Phòng đang điều tra xác minh và tạm giữ các xe máy có đặc điểm sau:

  1- Xe dán nhãn hiệu HONDA; màu sơn nâu; không đeo BKS; SK: HA03-1701259; SM: HA03E-1812134.

  2- Xe dán nhãn hiệu HONDA; màu sơn xám; không đeo BKS; SK: MF03-1014521; SM: MF03E-1014488.

  3- Xe dán nhãn hiệu HONDA; màu sơn bạc; không đeo BKS; SK: MF03-1014306; SM: MF03E-1014352.

  4- Xe dán nhãn hiệu HONDA; không đeo BKS; SK: MF03-1020411; SM: MF03E-1020526.

  5- Xe dán nhãn hiệu HONDA; không đeo BKS; SK: AF70-1046267; SM: AF70E-1244730.

  6- Xe dán nhãn hiệu HONDA; không đeo BKS; SK: AF54-1114642; SM: AF54E-1114957.

  7- Xe dán nhãn hiệu KAWASAKI; không đeo BKS; SK: JKAZRT000DA008037; SM: ZRT000E008162.

  8- Xe dán nhãn hiệu HONDA; màu sơn xanh; không đeo BKS; SK: MF03-1302745; SM: MF03E-1122785.

  9- Xe dán nhãn hiệu HONDA; màu sơn bạc; không đeo BKS; SK: JF04-1400393; SM: JF04E-2200382.

  10- Xe dán nhãn hiệu HONDA; màu sơn trắng; không đeo BKS; SK: AF55-1107070; SM: AF55E-1061005.

  11- Xe dán nhãn hiệu HONDA; màu sơn đen; không đeo BKS; SK: JF04-1403439; SM: JF04E-2203424.

  12- Xe dán nhãn hiệu HONDA; màu sơn trắng; không đeo BKS; SK: AF55-1705257; SM: AF69E-3005273.

  13- Xe dán nhãn hiệu HONDA; màu sơn xanh; không đeo BKS; SK: HA05-1000330; SM: HA05E-1000330.

  14- Xe dán nhãn hiệu HONDA; màu sơn trắng; không đeo BKS; SK: JF04-1202075; SM: JF04E-2102082.

  15- Xe dán nhãn hiệu HONDA; màu sơn đen; không đeo BKS; SK: MF03-1206330; SM: MF03E-1112489.

  16- Xe dán nhãn hiệu HONDA; màu sơn xanh; không đeo BKS; SK: AA01-1097252; SM: AA01E-1099300.

  17- Xe dán nhãn hiệu HONDA; màu sơn xanh; không đeo BKS; SK: C50-5069125; SM: C50E-5068993.

  18- Xe dán nhãn hiệu HARLEY DAVIDSON; màu sơn đen; không đeo BKS; SK: *5HD1JK5149Y048427*; SM: *JK59048427*.

  19- Xe dán nhãn hiệu HARLEY DAVIDSON; màu sơn đen; không đeo BKS; SK: *5HD1CT3157K459564*; SM: *CT37459564*.

  20- Xe dán nhãn hiệu HONDA; màu sơn trắng; không đeo BKS; SK: AA03-1001802; SM: AA03E-1001713.

  21- Xe dán nhãn hiệu HONDA; màu sơn xanh; không đeo BKS; SK: AA01-1790362; SM: AA02E-3080018.

  22- Xe dán nhãn hiệu HONDA; màu sơn ghi; không đeo BKS; SK: MF03-1208727; SM: MF03E-1017411.

  23- Xe dán nhãn hiệu BMW 1200R; màu sơn đen; không đeo BKS; SK: *WB104000DZY84754*; SM: 122EJ15136226.

  24- Xe dán nhãn hiệu HONDA; không đeo BKS; SK: AF55-1703090; SM: AF59E-3003088.

  25- Xe dán nhãn hiệu YAMAHA; màu sơn vàng; không đeo BKS; SK: SA31J-181392; SM: A308E-181430.

  26- Xe dán nhãn hiệu YAMAHA; màu sơn trắng; không đeo BKS; SK: *MLESEE11111253287*; SM: *E3U5E-253287*.

  27- Xe dán nhãn hiệu HONDA; màu sơn trắng; không đeo BKS; SK: JF04-1034689; SM: JF03E-1103242.

  28- Xe dán nhãn hiệu HONDA; màu sơn trắng; không đeo BKS; SK: JF04-1206931; SM: JF04E-2106953.

  29- Xe dán nhãn hiệu HONDA; màu sơn đen; không đeo BKS; SK: AF70-1102385; SM: AF70E-1107100.

  30- Xe dán nhãn hiệu HONDA; màu sơn đỏ; không đeo BKS; SK: AF77-1005074; SM: AF74E-3006159.

  31- Xe dán nhãn hiệu HONDA; màu sơn đỏ; không đeo BKS; SK: AF70-1402301; SM: AF70E-1339608.

  32- Xe dán nhãn hiệu HONDA; màu sơn trắng; không đeo BKS; SK: AA03-1016619; SM: AA03E-1016905.

  Ai là chủ sở hữu của những xe máy trên mang giấy tờ có liên quan đến Đội 4 phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hải Phòng * Địa chỉ số 4 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng - ĐT: 069.278.5423 hoặc Điều tra viên Nguyễn Mạnh Hùng - SĐT: 0986386169 để làm thủ tục nhận lại xe máy.

  Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hải Phòng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.


  CÔNG AN QUẬN LÊ CHÂN

  * Công an quận Lê Chân hiện đang tạm giữ một số phương tiện vi phạm TTATGT. Cụ thể:

  1- Xe không BKS*, SK: MF03-1020282, SM: MF03E-1020337

  2- Xe BKS: 16N3-0907, SK: RPDWCH0PD6A004657, SM: VLFPD1P52FMH-3*6A004657*

  3- Xe BKS: 16M4-3684, SK: RLCJ5B950AY060719, SM: 5B95-060719

  4- Xe BKS: 15L1-03859, SK: 5HU3-07897, SM: 5HU3-07897

  5- Xe BKS: 16L6-4122, SK: RLCN2B5205Y067470, SM: 2B52-067470

  6- Xe BKS: 16P5-5457, SK: RLCS5C6409Y125756, SM: 5C64-125755

  7- Xe BKS: 15-169N5, SK: C100M-0117255, SM: C100ME-0117255

  8- Xe BKS: 16L6-5169, SK: RMHDCHSUM5T000549, SM: VTTHTJL1P52FMH-C02968

  9- Xe BKS: 16F8-1623, SK: BE46C-TH117135, SM: E417-TH117135

  10- Xe BKS: 15B1-31956, SK: RLCS5C6K0EY165006, SM: 5C6K-165017

  11- Xe BKS: 15B1-11473, SK: RLCS5C640CY754247, SM: 5C64-754251

  12- Xe BKS: 16N9-4919, SK: RLCS16S108Y012542, SM: 16S1-012543

  13- Xe BKS: 16R8-4152, SK: VYA- J5VT23YA027049, SM: 5VT2-27049

  14- Xe BKS: 15B1-05986, SK: RLCS5C630BY490504, SM: 5C63- 490558

  15- Xe BKS: 16K2-1413, SK: XC125T0167, SM: 5TY-105840

  16- Xe BKS: 18F4-3028, SK: RMYDCH2MY5A-000231, SM: VHHJL152FMH20000331

  17- Xe BKS: 16H2-0146, SK: BS110*20005432*, SM: LC152FMH*01685432*

  18- Xe BKS: 17K4-7249, SK: RPADCH3HY5A001165, SM: VLF1P52FMH-3*50038389*

  19- Xe BKS: 17M3-1464, SK: RLHHC1212DY564441, SM: HC12E-5564536

  20- Xe BKS: 16M5-8275, SK: RMHWCH2UM6TF00665, SM: RMHYX152FMH-A*002548*

  21- Xe BKS: 17M8-5015, SK: RNUVCHTUM7A192177, SM: VLF1P52FMH-3*70192177*

  22- Xe BKS: 16M8-7159, SK: RPHWCHBXM6H121251, SM: RPTDS152FMH00121251

  23- Xe BKS: 14K6-7677, SK: RRS2CJ10241-001574, SM: 1P52QMI*0002277*

  24- Xe BKS: 17B6-11398, SK: RLCN5P110BY379405, SM: 5P11-379408

  25- Xe BKS: 30H3-1480, SK: RPDWCHEPD7A008301, SM: VLFPD1P50FMH*7A008301*

  26- Xe BKS: 16K7-2039, SK: VFMDCG093FM*000639*, SM: VFMZS150FMG-2*00005639*

  27- Xe không BKS, SK: MF03-1017752, SM: MF03E-1017744

  28- Xe BKS: 16L8-2095, SK: RLCS3S4105Y005375, SM: 3S41-005375

  29- Xe BKS: 16M1-9140, SK: RPDWCHMPD5A000717, SM: VZSJM150FMH*00000717*

  30- Xe BKS: 16F9-4956, SK: BE46B-TH100125, SM: E416-TH200125

  31- Xe BKS: 16H3-4574, SK: LBFXCH409X1023661, SM: LJ152FMH-2*990125151*

  32- Xe BKS: 16H4-0749, SK: LHCXCHL*00004126*, SM: LC125FMH*02029664*

  33- Xe BKS: 16L4-4362, SK: RLHHC080X2Y387885, SM: HC08E-0387418

  34- Xe BKS: 16H5-3949, SK: VBSPCH0021X017252, SM: ZS152FMH*01200152*

  35- Xe BKS: 20H9-4330, SK: RLHHC09086Y145049, SM: HC09E-6145054

  36- Xe BKS: 16H7-4546, SK: LLCLXN3BY1314553, SM: LC152FMH013145533

  37- Xe BKS: 15C1-07520, SK: RLCS5C6106Y028091, SM: 5C61-028091

  38- Xe BKS: 54Z6-9088, SK: RLHHC12149Y158376, SM: HC12E-1359151

  39- Xe BKS: 29T5-4353, SK: VDNFMA11B4X038348, SM: GV038348

  40- Xe BKS: 34N5-4937, SK: LWGXCHL*01835803*, SM: LCE100*01835803*

  41- Xe BKS: 16M2-1486, SK: RLSBE49U060109755, SM: E447-109755

  42- Xe không BKS, SK: MF03-1208911, SM: MF03E-1115165

  43- Xe BKS: 15B1-27225*, SK + SM: bị tẩy xóa

  44- Xe BKS: 16L5-0667, SK: RRTVCH7X61002849, SM: TL-VT150FMH002966

  45- Xe BKS: 16M1-0812, SK: RLCS5C6408Y019060, SM: 5C64-019060

  46- Xe BKS: 89H7-8689, SK: RNDDCHPND51*1025101*, SM: VDGZ152FMH-R*10002510*

  47- Xe BKS: 14P2-6617, SK: RLHHC09036Y096830, SM: HC09E-6096845

  48- Xe BKS: 29T3-0063, SK: RLGH125CD4D0197.., SM: VMEM9B0197..

  49- Xe BKS: 16H7-2499, SK: LLCLXL307Y1096360, SM: LC150FMG*00229323*

  50- Xe BKS: 16L9-9999, SK: RLCN5P110AY176767, SM: 5P11-176768

  51- Xe BKS: 15B1-828.42, SK: RLHJF2704PY084591, SM: JF27E-0817731

  52- Xe BKS: 29N5-5942, SK: VTMPCH102YT019248, SM: LC152FMH*01241348*

  53- Xe BKS: 27F6-5388, SK: RLCN2B5206Y094635, SM: 2B52-094635

  54- Xe BKS: 29T2-7963, SK: RLCN5VD104Y034344, SM: 5VDI-34044

  55- Xe BKS: 51X5-9522, SK: RLCN2B5104Y000280, SM: 2B51-00280

  56- Xe BKS: 15G1-27649, SK: RLCJ5B9408Y018695, SM: 5B94018695

  57- Xe BKS: 16R5-0674, SK: RLCN5P1109Y139728, SM: 5B11-139729

   58- Xe BKS: 14K2-6265, SK: 5SD1-49965, SM: 5SD1-49965

  59- Xe không BKS, SK: RLHHC09006Y475977, SM: HC09E-6476018

  60- Xe BKS: 16H4-0021, SK: BE42F-VN119037, SM: E418-VN119037

  61- Xe BKS: 29F-22623, SK: bị tẩy xóa, SM: E107-YD507572

  Ai là chủ của các phương tiện trên, mang theo giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu phương tiện (giấy đăng ký xe hoặc giấy mua bán hợp pháp; Chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu) đến Đội CSGT.TT.113 - CAQ Lê Chân * Địa chỉ: Số 93 Nguyễn Đức Cảnh, P. An Biên, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng - 02253.631009 để làm thủ tục nhận lại tài sản.

  Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo đầu tiên, CAQ Lê Chân sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

  * Ngày 25-12-2017, Công an quận Lê Chân tạm giữ lô hàng gồm 03 thùng cát tông chứa 1.450 bao thuốc lá điếu nhập ngoại.

  Công an quận Lê Chân thông báo cho ai là người chủ sở hữu hợp pháp của lô hàng trên mang giấy tờ hợp pháp về lô hàng đến Đội CSĐTTP về Kinh tế Công an quận Lê Chân để giải quyết.

  Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có ai đến làm việc. Công an quận Lê Chân sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.


  CÔNG AN HUYỆN CÁT HẢI

  Năm 2017, qua tuần tra kiểm soát, xử lỳ vi phạm TTATGT, Công an huyện Cát Hải đã tạm giữ một số xe mô tô treo biển giả, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, không có chủ hợp pháp, đến nay đã hết thời hạn tạm giữ. Cụ thể:

  Sau 30 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo, nếu không có ai mang giấy tờ hợp lệ đến Công an huyện Cát Hải - Số 16 đường 1/4 thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng * ĐT: 0225.3888240 để xử lý, Công an huyện Cát Hải sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.


  PHÒNG CẢNH SÁT KINH TẾ

  Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP Hải Phòng đang điều tra xác minh, tạm giữ 01 ô tô, nhãn hiệu Lexus LX 570, màu ghi, treo biển kiểm soát giả, có số khung và số máy nguyên thủy bị tẩy xóa làm mất hết các ký tự.

   Ai là chủ sở hữu hợp pháp hoặc người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến chiếc ô tô có đặc điểm nêu trên mang đầy đủ các giấy tờ hợp pháp có liên quan đến Đội 9 - Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng (Địa chỉ: Số 3 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng, ĐT: 069.895499) để khai báo.

  Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có ai đến khai báo nhận xe, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha