Tỉnh Thái Bình: Đẩy mạnh phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

14:30 12/07/2018

6 tháng đầu năm 2018, công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại tỉnh Thái Bình đã được các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.

Thực hiện Công văn số 152/CAT-PV11 ngày 26-01-2018 của Công an tỉnh Thái Bình về tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, bước đầu các cơ quan tiến hành tố tụng trong tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thực hiện tốt công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

Kết quả 6 tháng đầu năm 2018, các đơn vị đã phối hợp thực hiện 41 vụ việc trong các giai đoạn tố tụng (giai đoạn điều tra 31 vụ, giai đoạn xét xử 10 vụ). Tất cả các vụ việc thực hiện ở giai đoạn điều tra do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và cấp huyện yêu cầu, trong đó: huyện Thái Thụy 8 vụ; huyện Quỳnh Phụ 5 vụ; huyện Hưng Hà 5 vụ; huyện Kiến Xương 4 vụ; huyện Tiền Hải 4 vụ; PC44 2 vụ; thành phố Thái Bình 1 vụ; huyện Vũ Thư 1 vụ và huyện Đông Hưng 1 vụ.

Các cơ quan tiến hành tố tụng đã giới thiệu đối tượng được trợ giúp pháp lý đến Trung tâm, thực hiện đăng kí tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý đúng quy định pháp luật. Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành, các cơ quan thành viên của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng đã triển khai, quán triệt Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 cho cán bộ, công chức thuộc ngành mình quản lý.      

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng vẫn những khó khăn, tồn tại như số vụ việc các cơ quan tiến hành tố tụng giới thiệu đến Trung tâm còn hạn chế; thành viên hội đồng, thành viên tổ chuyên viên giúp việc của hội đồng có sự thay đổi do vậy cũng phần nào ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo hoạt động của Hội đồng.

Hiện nay, công tác trợ giúp pháp lý đang thực hiện chuyển hướng tập trung, chú trọng thực hiện vụ việc tham gia tố tụng, cùng với đó vị trí của Trợ giúp viên pháp lý đã được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính. Mặt khác với định hướng sửa đổi Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 4-7-2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng thì công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Thái Bình sẽ có nhiều thuận lợi, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới.

CATB

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích