Tình trạng tái lấn chiếm lòng đường vỉa hè tại Hải Phòng

16:50 14/08/2017

Kim Oanh - Thu Ninh - Minh Phương