Tổng dư nợ cho vay đạt 100.258 tỷ đồng

11:18 06/01/2018

Theo Ngân hàng nhà nước chi nhánh Hải Phòng, tổng dư nợ cho vay các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố ước thực hiện đến 31-12-2017 đạt 100.258 tỷ đồng, tăng 17,09% so với đầu năm.

Trong đó cho vay ngắn hạn đạt 44.983 tỷ đồng, bằng 125,30% so với năm 2016, chiếm tỷ trọng 44,87%. Cho vay trung, dài hạn đạt 55.275 tỷ đồng, bằng 111,16% so với năm 2016, ch.iếm tỷ trọng 55,13%.

Bùi Hạnh

Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông