Tổng tờ khai tháng 11 tại Cục Hải quan tăng 18,81% so với cùng kỳ

09:21 26/12/2021

Theo báo cáo từ Cục Hải quan Hải Phòng, trong tháng 11-2021, tổng số tờ khai toàn Cục là 200.812 tờ khai. Trong đó, tờ khai nhập khẩu là 108.137 tờ khai, tờ khai xuất khẩu là 92.675 tờ khai, tăng 18,81% so với cùng kỳ năm 2020, tăng 8,59% so với tháng 10 – 2021.
: Biểu đồ phân luồng tờ khai tại các Chi cục HQ ngoài cửa khẩu tháng 11 -2021 (Cục HQ Hải Phòng)

Theo thống kê, chi cục có lượng tờ khai lớn nhất là Chi Cục Hải quan Khu Công nghiệ và Khu Chế xuất (KCN&KCX) với 47.885 tờ khai, Chi cục có lượng tờ khai ít nhất là Chi Cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI với 5.166 tờ khai.

Trong khối Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVIII có lượng tờ khai lớn nhất với 13.288 tờ khai; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI có số tờ khai nhỏ nhất với 5.166 tờ khai.

Trong khối Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu, Chi Cục Hải quan KCN&KCX có lượng tờ khai lớn nhất với 47.885 tờ khai; Chi cục Hải quan Thái Bình có số tờ khai nhỏ nhất với 11.653 tờ khai.

Cũng trong tháng 11-2021, tỉ lệ phân luồng tờ khai hải quan tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng (bao gồm tổng cộng 9 Chi cục hải quan) đạt tỉ lệ luồng xanh 65,1%; luồng vàng 31,4%; luồng đỏ 3,4%;

Trong đó, khối Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV I, KV II, KV III, Đình Vũ) tỉ lệ phân luồng tờ khai: luồng xanh 17,7%; luồng vàng 73,5%; luồng đỏ 8,8%.

Khối chi cục hải quan ngoài cửa khẩu (Chi Cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư gia công, Chi Cục Hải quan Khu công nghiệp và khu chế xuất, Chi Cục Hải quan Hải Dương, Chi Cục Hải quan Hưng Yên, Chi Cục Hải quan Thái Bình) tỉ lệ phân luồng tờ khai: luồng xanh 74,9%; luồng vàng 22,8%; luồng đỏ 2,3%.

Như vậy, với tỉ lệ luồng vàng và luồng đỏ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu lên tới  82% (tương đương với   28.123 tờ khai luồng vàng và luồng đỏ).

LIÊM ĐOÀN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích