Tổng tờ khai toàn Cục Hải quan Hải Phòng trong tháng 2-2022 giảm 30,71%

15:13 22/03/2022

Theo thống kê từ Cục Hải quan Hải Phòng, trong tháng 2 -2022, tổng tờ khai toàn Cục là 111.108 tờ khai. Trong đó: tờ khai nhập khẩu là 63.133 tờ khai, tờ khai xuất khẩu là 47.975 tờ khai, giảm 0,12% so với cùng kỳ năm 2021, giảm 30,71% so với tháng 1-2022.
Biểu đồ phân luồng tờ khai tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu tháng 2 -2022 (Cục Hải quan Hải Phòng)

Chi cục có lượng tờ khai lớn nhất là Chi Cục Hải quan Khu công nghiệp và khu chế xuất với 29.890 tờ khai, Chi cục có lượng tờ khai ít nhất là Chi Cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực I với 3.439 tờ khai.

Trong khối Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực III có lượng tờ khai lớn nhất với 6.112 tờ khai; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực I có số tờ khai nhỏ nhất với 3.439 tờ khai.

Trong khối Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu, Chi Cục Hải quan Khu công nghiệp và khu chế xuất có lượng tờ khai lớn nhất với 29.890 tờ khai; Chi cục Hải quan Thái Bình có số tờ khai nhỏ nhất với 5.891 tờ khai.

Cũng trong tháng 2 - 2022 tỉ lệ phân luồng tờ khai hải quan tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng (bao gồm tổng cộng 9 Chi cục hải quan): luồng xanh 66%, luồng vàng 29,6%, luồng đỏ 3,2%; 

Trong đó, khối Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực I, Khu vực II, Khu vực III, Đình Vũ) tỉ lệ phân luồng tờ khai: luồng xanh 19,8%; luồng vàng 67,4%; luồng đỏ 12,8%.

Khối chi cục hải quan ngoài cửa khẩu (Chi Cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư gia công, Chi Cục Hải quan Khu công nghiệp và khu chế xuất, Chi Cục Hải quan Hải Dương, Chi Cục Hải quan Hưng Yên, Chi Cục Hải quan Thái Bình) tỉ lệ phân luồng tờ khai: luồng xanh 75,2%; luồng vàng 22,1%; luồng đỏ 1,3%.

LIÊM ĐOÀN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông