Trên 700 tỷ tiền nợ bảo hiểm

09:28 13/10/2017

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố, tính đến hết tháng 8, số người tham gia BHXH, BHTN, BHYT là 1.627.972, tăng 104.475 người (6,86%) so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, số người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc là 335.865 người, tăng 25.949 người so với cùng kỳ năm trước. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 8.569 người, tăng 1.429 người so với cùng kỳ năm trước. Số người chỉ tham gia BHYT đạt 1.283.538 người, tăng 77.097 người so với cùng kỳ năm trước.

BHXH TP tiếp tục đẩy mạnh công tác thu nộp bảo hiểm những tháng cuối năm (ảnh minh họa) 

Cũng tính hết tháng 8, tổng số nợ BHXH, BHTN, BHYT là 704,682 tỷ đồng. Trong đó, nợ BHXH là 556,178 tỷ đồng, nợ BHTN 20,35 tỷ đồng, nợ BHYT 128,469 tỷ đồng.

Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác thu nộp BHXH, BHTN, BHYT; mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT, đặc biệt là các đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc tại các doanh nghiệp chưa tham gia.

Đồng thời tích cực rà soát các đơn vị nợ đọng, tích cực giảm nợ đọng BHXH, BHTN, BHYT, đảm bảo tổng số nợ toàn thành phố đến hết 31/12/2017 giảm xuống dưới mức 2,85% so với kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao.

Phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 82%. Tích cực triển khai công tác thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2017-2018, phấn đấu đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

Bùi Hạnh

Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông