Triển khai đo lường mức độ hài lòng của người dân và tổ chức đối với việc thực hiện thủ tục hành chính của Công an thành phố

21:25 09/03/2023

Thực hiện các Chương trình, Kế hoạch của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành và địa phương (DDCI) của Công an thành phố và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); đồng thời khảo sát mức độ hài lòng, tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân, tổ chức đối với lực lượng Công an thành phố trong giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), qua đó kịp thời khắc phục những tồn tại bất cập nhằm cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công.

 

Phiếu đo lường mức độ hài lòng của người dân và tổ chức đối với việc thực hiện TTHC của CATP

Ngày 2-3-2023, Công an thành phố ban hành văn bản số 314/CAHP-PV01 gửi Công an các đơn vị, địa phương về việc triển khai đo lường mức độ hài lòng của người dân và tổ chức đối với việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) của CATP.

Theo đó, Công an thành phố đặt ra mục tiêu phấn đấu bước đầu đạt 60 – 80% người dân đến địa điểm tiếp công dân, nơi giải quyết TTHC nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC đánh giá mức độ hài lòng qua Phiếu đo lường. Người dân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an (dịch vụ công trực tuyến) đánh giá mức độ hài lòng qua Phiếu đo lường điện tử bằng cách quét mã QR được đăng tải trên các kênh thông tin, truyền thông nhằm từng bước nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Công tác đo lường mức độ hài lòng không phát sinh TTHC cho người dân và tổ chức.

Bên cạnh đó, Công an thành phố triển khai Phiếu đo lường mức độ hài lòng của người dân và tổ chức, gồm: Phiếu đo lường điện tử (truy cập thông qua quét mã QR) và Phiếu đo lường giấy (nhỏ gọn, đơn giản) theo từng lĩnh vực (Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Phòng cháy, chữa cháy; Xuất, nhập cảnh và Giao thông đường bộ).

Mẫu phiếu đo lường mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức

Với phương châm “Lấy người dân làm trung tâm”, Giám đốc CATP đề nghị công an các đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả chủ trương đo lường mức độ hài lòng của người dân và tổ chức đối với việc thực hiện TTHC; tạo kết quả khích lệ làm nền tảng trong thời gian tới tiếp tục triển khai đo lường mức độ hài lòng của tập thể, cá nhân CBCS đối với giải quyết TTHC trong nội bộ Công an nhân dân và đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc phục vụ Nhân dân của lực lượng Công an thành phố.

Về cách thức tiến hành: Cá nhân/tổ chức (người đại diện pháp luật) khi tiến hành thực hiện TTHC đánh giá mức độ hài lòng bằng một trong hai hình thức. Một là, thông qua Phiếu đo lường điện tử bằng cách sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR (Bảng mã QR, hướng dẫn Phiếu đo lường điện tử đính kèm). Hai là, thông qua Phiếu đo lường giấy được phát tại trụ sở hành chính tại cơ quan Công an (theo hướng dẫn của cán bộ Công an tiếp nhận, giải quyết TTHC). Thời gian triển khai thực hiện: từ ngày 7/3/2023 đến ngày 14/3/2023, Công an các đơn vị, địa phương có liên triển khai thử nghiệm; Từ ngày 15/3/2023, Công an các đơn vị, địa phương có liên quan đồng loạt triển khai thực hiện.

Để tổ chức thực hiện bảo đảm đồng bộ, hiệu quả chủ trương trên, Giám đốc Công an thành phố giao Phòng PV01 phối hợp Công an các đơn vị, địa phương rà soát, xây dựng dự thảo các mẫu Phiếu đo lường; hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương niêm yết, triển khai Bảng mã QR, hướng dẫn Phiếu đo lường điện tử, Phiếu đo lường giấy theo chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, Phòng PV01 có nhiệm vụ quản lý Phiếu đo lường điện tử (trên công cụ điện tử) và quản lý số lượng Phiếu đo lường giấy (bằng cách đánh số, đóng dấu của Công an thành phố); định kỳ, trực tiếp tổng hợp kết quả Phiếu đo lường điện tử; hằng tháng phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương thống kê, thu hồi Phiếu đo lường giấy; tham mưu những giải pháp để Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo kịp thời.

Giám đốc CATP giao Phòng PX03, PX04 (Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng) phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho người dân và tổ chức trên địa bàn thành phố về việc thực hiện TTHC trong lĩnh vực Công an và đánh giá, khảo sát mức độ hài lòng qua Phiếu đo lường nhằm thúc đẩy nền hành chính công, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Công an thành phố, góp phần xây dựng lực lượng Công an thành phố Hải Phòng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Ngoài ra, Phòng PX03 phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương có chức năng giải quyết TTHC nghiên cứu, xây dựng các video clip hướng dẫn người dân thực hiện TTHC trong lĩnh vực Công an và cách để Nhân dân nắm bắt, hiểu cách thức đánh giá, khảo sát mức độ hài lòng qua Phiếu đo lường.

Giám đốc CATP giao Công an các đơn vị, địa phương triển khai niêm yết, công khai Bảng mã QR, hướng dẫn Phiếu đo lường điện tử và Phiếu đo lường giấy theo chức năng, nhiệm vụ tại 100% địa điểm tiếp công dân, nơi giải quyết TTHC; công khai số điện thoại trụ sở, CBCS hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của người dân, tổ chức khi thực hiện dịch vụ công. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn người dân và tổ chức theo địa bàn, lĩnh vực về thực hiện TTHC trong lĩnh vực Công an và đánh giá, khảo sát mức độ hài lòng qua Phiếu đo lường.

Công an các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiến hành đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc cung cấp dịch vụ hành chính ở các lĩnh vực được phân công. Kết quả đo lường phải đảm bảo tính tin cậy, chính xác, khách nhằm quan xác định được những tồn tại, hạn chế và đưa ra các giải pháp hữu hiệu cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức.

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương chủ động tổng hợp kết quả đo lường mức độ hài lòng của người dân và tổ chức trên Phiếu đo lường giấy, đưa ra những giải pháp, chỉ đạo kịp thời nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân và tổ chức tại đơn vị, địa phương mình;

Ngoài ra, Giám đốc CATP cũng yêu cầu tất cả Công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt nâng cao nhận thức toàn thể lãnh đạo, chỉ huy, CBCS về chủ trương của Giám đốc Công an thành phố trong công tác đo lường mức độ hài lòng của người dân và tổ chức đối với việc thực hiện TTHC của Công an thành phố. Đồng thời niêm yết, công khai Bảng mã QR, hướng dẫn Phiếu đo lường điện tử tại trụ sở độc lập của đơn vị; triển khai toàn thể CBCS vận động người thân, gia đình, bạn bè, người dân về việc thực hiện TTHC trong lĩnh vực Công an và đánh giá, khảo sát mức độ hài lòng qua Phiếu đo lường.

PV 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông