Triển khai thử nghiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy

08:46 28/09/2021

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, từ ngày 24-9-2021 đến ngày 30-9-2021, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp Văn phòng Bộ Công an triển khai chạy thử nghiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (https://dichvucong.bocongan.gov.vn) đối với 16 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.

 

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – CATP Hải Phòng khánh thành bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Các lĩnh vực cụ thể gồm:

(1) Cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy; (2) Cấp đổi Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy; (3) Cấp lại Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy; (4) Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; (5) Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; (6) Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; (7) Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;

(8) Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; (9) Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy; (10) Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ; (11) Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ; (12) Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ; (13) Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; (14) Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; (15) Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; (16) Phục hồi hoạt động cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân.

Bên cạnh việc thử nghiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH vẫn thực hiện việc giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC qua hình thức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định.

 Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 16 thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an sẽ được triển khai chính thức kể từ ngày 1-10-2021.

Dương Vũ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông