Trưng bày chuyên đề “73 năm vang mãi hào khí Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9”

10:37 02/09/2018

Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố trưng bày triển lãm với chủ đề: “73 năm vang mãi hào khí Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9”.

Triển lãm thu hút nhiều người đến thăm quan trong những ngày nghỉ lễ

Triển lãm trưng bày 2 bản trích và 160 hình ảnh, tư liệu. Trong đó, phần 1 “Cách mạng tháng Tám  1945 – sự kiện vĩ đại của dân tộc Việt Nam” giới thiệu khái hoàn cảnh lịch sử và các phong trào đấu tranh cách mạng của quân và dân ta diễn ra liên tục từ sau ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, với đỉnh cao là cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Tiếp đó, cùng với Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn dân, toàn quân ta tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ vĩ đại, giành độc lập dân tộc, đưa cả nước đi lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội từ mùa xuân năm 1975.

Phần 2 “Xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” thể hiện thành tựu chung của cả nước về tất cả các lĩnh vực: kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, y tế, giáo dục và những thành tựu xây dựng, bảo vệ, đổi mới và phát triển thành phố Hải Phòng trong những năm gần đây góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển chung của đất nước.

Triển lãm mở cửa tự do, từ nay đến hết ngày 7-9.

HT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông