Tuổi trẻ Trường Đại học Hải Phòng: Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học

20:09 09/06/2022

Tính đến tháng 2-2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Hải Phòng có 9.736 đoàn viên. Trong đó, có 8.991 đoàn viên là sinh viên (chiếm 92.34%), 569 đoàn viên là học sinh (chiếm 5.7%) và 176 đoàn viên là cán bộ giảng viên trẻ (chiếm 1.96%). Đoàn trường có 18 cơ sở Đoàn trực thuộc với 13 Liên Chi đoàn khoa/phòng/ban và 5 Chi đoàn.

Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Trường Đại học Hải Phòng đều có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đáng chú ý, nhiệm kỳ 2019-2022, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường nên các hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của ĐVTN nhà trường đã gặt hái được nhiều thành tích nổi bật. Kết quả học tập của đoàn viên sinh viên có nhiều chuyển biển tích cực.

Năm học 2020-2021, Trường Đại học Hải Phòng có 12 sinh viên Xuất sắc, 178 sinh viên đạt loại Giỏi; 1.377 sinh viên đạt loại Khá. Lực lượng ĐVTN là cán bộ, viên chức, giảng viên trẻ thì luôn tích cực trau dồi, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chủ động tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy, đóng vai trò nòng cốt trong việc thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, huấn luyện các đội tuyển dự thi Olympic các cấp.

Qua đó, góp phần quan trọng vào công tác nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của nhà trường.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông