UBND phường Ngọc Hải: Tiếp nhận và giải quyết 2180 hồ sơ tư pháp – hộ tịch

10:16 15/09/2018

Thời gian vừa qua, UBND phường Ngọc Hải đã tập trung tuyên truyền phổ biến pháp luật; phòng chống tham nhũng, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tới toàn thể nhân dân trên địa bàn.

Theo đó, phường Ngọc Hải đã tập trung tiếp nhận và giải quyết là 2108 hồ sơ liên quan đến công tác tư pháp – hộ tịch, không có hồ sơ nào tồn đọng.

Đồng thời, tổ chức 63 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2018; xây dựng kế hoạch kiểm soát, rà soát TTHC năm 2018; tổ chức tiếp sóng tuyên truyền về các chính sách, quy định của nhà nước; tuyên truyền cổ động trực quan tại trụ sở làm việc và các trục đường chính trên địa bàn phường.

Bên cạnh đó, phường cũng xây dựng lịch tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND phường; thực hiện công tác tiếp dân theo định kỳ.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông