UBND thành phố chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy chợ Tam Bạc

19:18 16/02/2023

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu tại cuộc họp ngày 13-2 về vụ cháy xảy ra tại chợ Tam Bạc (phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng), Phó chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường vừa ký văn bản số 319/UBND-NCKTGS ngày 16-2-2023 chỉ đạo, giao UBND quận Hồng Bàng khẩn trương tổ chức thống kê chính xác, khách quan thiệt hại của các hộ dân; xác định nhu cầu của các hộ để xây dựng phương án bố trí địa điểm kinh doanh, buôn bán tạm thời/trước mắt, báo cáo UBND kết quả thực hiện.

UBND quận Hồng Bàng chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài chính rà soát, xác định hỗ trợ đối với các hộ kinh doanh, đặc biệt quan tâm đến các hộ kinh doanh thuộc gia đình chính sách, người có công với Cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo; đề xuất phương án hỗ trợ, sớm báo cáo UBND thành phố; phối hợp cùng Công an thành phố bố trí lực lượng bảo vệ hiện trường và xác định nguyên nhân vụ cháy. Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Công thương và Công ty TNHH Một thành viên quản lý và kinh doanh Nhà Hải Phòng đang quản lý; đề xuất UBND thành phố phương án phù hợp theo quy định pháp luật.

 

 Hiện trường vụ cháy chợ Tam Bạc, sáng ngày 12-2-2023

UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp cùng UBND quận Hồng Bàng và các đơn vị liên quan điều tra, xác định rõ nguyên nhân vụ cháy; xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế theo quy định của pháp luật. Tiếp tục rà soát, kiểm tra những cơ sở kinh doanh, địa điểm có nguy cơ cháy cao, đặc biệt là các chợ trên địa bàn thành phố, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện.

Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chữa cháy, quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Rà soát, đánh giá năng lực và khả năng thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Công an thành phố để kịp thời điều chỉnh và đề xuất Bộ Công an, UBND thành phố bổ sung trang thiết bị phù hợp với sự phát triển của thành phố.

Cùng với đó, UBND thành phố cũng giao Sở Công thương phối hợp cùng UBND quận Hồng Bàng trong việc thống kê thiệt hại, đề xuất các biện pháp hỗ trợ để sớm ổn định đời sống cho các hộ kinh doanh. Chủ trì, phối hợp cùng Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát thực trạng các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố; xây dựng Đề án sắp xếp chợ truyền thống trên địa bàn thành phố theo hướng văn minh, hiện đại, an toàn trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo quy định của pháp luật, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện.

UBND thành phố giao Sở Tài chính phối hợp cùng UBND quận Hồng Bàng xác định cụ thể phương án, số tiền hỗ trợ để sớm ổn định đời sống với các hộ kinh doanh; sắp xếp, xử lý tài sản công tại chợ Tam Bạc do Công ty TNHH Một thành viên quản lý và kinh doanh Nhà Hải Phòng đang quản lý.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng phối hợp cùng UBND quận Hồng Bàng trong việc sắp xếp, xử lý tài sản công do Công ty TNHH Một thành viên quản lý và kinh doanh Nhà Hải Phòng đang quản lý. Phối hợp cùng Sở Công thương kiểm tra, rà soát thực trạng các chợ truyền thống; xây dựng Đề án sắp xếp chợ truyền thống trên địa bàn thành phố. Chủ trì, phối hợp cùng Công an thành phố, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát hệ thống cung cấp nước chữa cháy cho các họng cứu hỏa trên địa bàn thành phố; đề xuất, báo cáo UBND thành phố trong tháng 3 năm 2023. Phối hợp cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý công trình chợ Tam Bạc theo quy định, sớm báo cáo UBND thành phố.

 Lực lượng Cảnh sát cơ động CATP phối hợp cùng chính quyền địa phương rà soát, sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm trong vụ cháy chợ Tam Bạc

UBND thành phố giao Sở Thông tin & truyền thông tăng cường công tác quản lý nhà nước, chủ động kiểm tra, rà soát thông tin báo chí và mạng xã hội; việc chấp hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các sở, ngành, địa phương, tránh việc cung cấp thông tin không chính xác, nhất là đối với các vụ việc phức tạp, nhạy cảm; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

UBND thành phố giao Công ty TNHH Một thành viên quản lý và kinh doanh Nhà Hải Phòng phối hợp cùng UBND quận Hồng Bàng và các đơn vị liên quan trong việc xử lý, sắp xếp tài sản công theo quy định; giao Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Hải Phòng chỉ đạo các Ngân hàng thương mại có biện pháp, chính sách ưu đãi về lãi suất, hạn mức đối với các hộ kinh doanh tại chợ Tam Bạc bị thiệt hại.

UBND thành phố cũng yêu cầu UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp cùng Sở Công thương và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát thực trạng các chợ truyền thống trên địa bàn quản lý; xử lý nghiêm đổi với các trường hợp không đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và có giải pháp khắc phục kịp thời; phối hợp với Sở Công thương xây dựng Đề án sắp xếp chợ truyền thống trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và truyền thông và các đơn vị liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng quy định trong việc sử dụng lòng đường, vỉa hè; xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông để kinh doanh, bán hàng, tập kết vật liệu… gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ; báo cáo UBND thành phố trong tháng 2 năm 2023…

 THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông