UBND TP làm việc với quận Kiến An: Bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết 45 để xây dựng chỉ tiêu phát triển KT-XH

16:59 25/10/2019

Chiều 24-10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình chủ trì buổi làm việc của UBND TP với quận Kiến An về tình hình thực hiện chủ đề năm 2019, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019; xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Cùng dự có lãnh đạo một số Sở, ban, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

9 tháng qua, tình hình KT-XH quận Kiến An duy trì, phát triển ổn định. Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng 9,04% so với cùng kỳ, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 20,29%...

Tổng thu cân đối ngân sách tăng 2%, trong đó có một số sắc thuế đạt cao. Chi ngân sách đáp ứng tốt các nhiệm vụ đột xuất, thường xuyên, phục vụ phát triển KT-XH.

Chủ đề năm của quận “Kỷ cương công vụ và giáo dục” và chủ đề năm thành phố “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách nhà nước – Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh” được quận chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả... ANCT, TTATXH được giữ vững.

Năm 2020, theo kế hoạch quận Kiến An phấn đấu đạt một số chỉ tiêu sau: giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9,02% so với năm 2019; thu cân đối ngân sách tăng 15%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,2%, 1 trường mới được công nhận đạt chuẩn Quốc gia; 100% số phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em.

Về kế hoạch đầu tư công, theo dự kiến năm 2020, quận Kiến An tập trung đầu tư công đối với 10 dự án, công trình; trong đó có 4 dự án đã được thông qua tại Nghị quyết số 93/NQ-HĐND quận, bổ sung 6 dự án khác...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình ghi nhận, biểu dương kết quả quận Kiến An đã đạt được trong 9 tháng qua làm tiền đề hoàn thành 15/16 chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đề ra. Phó Chủ tịch Thường trực đề nghị thời gian tới quận tiếp tục bám sát địa bàn, đảm bảo giữ vững ANCT, TTATXH, bảo đảm TTATGT các tháng cuối năm. Chăm lo chính sách cho người có công.

Triển khai đồng bộ các giải pháp tận thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm thành phố giao; nghiêm túc xem xét nợ đọng xây dựng cơ bản.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo, xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực đất đai, đô thị, tài nguyên môi trường, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án lớn của thành phố trên địa bàn; tăng cường cải cách hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Đối với các kiến nghị của quận, Phó Chủ tịch Thường trực giao Văn phòng UBND TP tổng hợp, phối hợp với các sở, ngành cùng địa phương xem xét để từng bước xử lý.

Đối với kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Phó Chủ tịch Thường trực đề nghị quận bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để xây dựng các chỉ tiêu cho sát, đảm bảo không có chỉ tiêu nào có mức tăng trưởng thấp hơn năm 2019.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích