Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đồ Sơn: Làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

10:07 15/09/2018

Thời gian vừa qua, công tác tiếp công dân và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc biệt quan tâm, chú trọng.

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường thường xuyên tập hợp, kiến nghị ý kiến của nhân dân, đề nghị với cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

Bên cạnh đó, các Ban thanh tra nhân dân hoạt động tích cực, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, được nhiều cá nhân, tổ chức liên quan ở địa phương cung cấp thông tin, tài liệu về việc khiếu nại, tố cáo, giúp cho công tác giám sát được tốt hơn.

Thời gian vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tiếp nhận 5 đơn thư đề nghị, tố cáo; Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường tiếp nhận 23 đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của nhân dân.

Nhờ tích cực tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các cấp đã góp phần ổn định tình hình ở địa phương.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông