Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đồ Sơn tiến hành 12 cuộc giám sát

21:55 14/09/2018

Thời gian vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đồ Sơn tập trung chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường tăng cường củng cố và kiện toàn đội ngũ các Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Đến nay, Ban Thanh tra nhân dân các phường được kiện toàn và hoạt động thường xuyên.

Ban thanh tra các phường đã tuyên truyền nội dung cơ bản những việc dân biết, những việc dân được bàn và quyết định trực tiếp, những việc dân bàn và tham gia ý kiến, giám sát kiểm tra nên đã phát huy được quyền làm chủ của nhân dân gắn với cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.

Thời gian vừa qua, Ban Thanh tra nhân dân các phường đã tiến hành 12 cuộc giám sát các công trình phục vụ dân sinh trên địa bàn, đảm bảo công khai, hiệu quả.

Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phối hợp với UBND quận tổ chức 2 hội gnhij tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố, chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa XV và Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích