Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố: Tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2019

09:14 01/12/2019

Sáng 28-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức lớp tập huấn triển khai Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2019-2024) và một số nghiệp vụ công tác tổ chức cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố.

 

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng khóa XIV nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ Việt Nam thành phố tập trung phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết 45-NQ/TƯ, ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, đưa Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp CNH-HĐH.

Hội nghị đã thông tin nội dung 5 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng gồm: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương; Thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Hội nghị cũng thông tin về nghiệp vụ, quyền hạn của Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông